GrigaOnline - л≥карськ≥ рослини ”крањни та фармаколог≥¤
‘≥тотерап≥¤ | ‘армаколог≥¤ | ‘орум | ѕро автор≥в
ј Ѕ ¬ ƒ «   Ћ ћ Ќ ќ ѕ ÷ Ў ў я

јналептики

јналептики Ц речовини, ¤к≥ стимулюють активн≥сть дихального ≥ судинорухового центр≥в, в≥дновлюють функц≥ю ÷Ќ—.

јналептики д≥ють майже на вс≥х р≥вн¤х ÷Ќ—. јле кожний окремий препарат характеризуЇтьс¤ б≥льш вираженою тропн≥стю в≥дносно окремих в≥дд≥л≥в ÷Ќ—. “ак, наприклад, одн≥ препарати впливають переважно на центри довгастого мозку (бемегрид, корд≥ам≥н, коразол), ≥нш≥ Ц на спинний мозок (стрихн≥н).

«б≥льшенн¤ дози аналептик≥в приводить до генерал≥зац≥њ процес≥в збудженн¤, ¤к≥ супроводжуютьс¤ п≥дсиленн¤м рефлекторноњ збудливост≥. ” великих дозах аналептики викликають судоми. —удоми, ¤к≥ повТ¤зан≥ ≥з збудженн¤м переважно стовбуровоњ частини головного мозку, нос¤ть клон≥чний характер (бемегрид, коразол, корд≥ам≥н), а при д≥њ на спинний мозок розвиваютьс¤ судоми тетан≥чного характеру (стрихн≥н).

 ласиф≥кац≥¤ аналептик≥в :

1. јналептики, ¤к≥ д≥ють переважно на центри довгастого мозку (бемегрид, камфора, корд≥ам≥н, сульфокамфокањн )Ц аналептики пр¤моњ д≥њ.

2. јналептики, ¤к≥ д≥ють через синокаротидн≥ зони, збуджуючи њх Ц дихальн≥ аналептики (цититон, лобел≥ну г≥дрохлорид)Ц аналетики рефлекторноњ д≥њ.

3. јналептики, ¤к≥ д≥ють переважно на спинний мозок (стрихн≥н) .

4. јналептики, ¤к≥ д≥ють на стовбурову частину ≥ кору головного мозку (етим≥зол).

јналептики про¤вл¤ють стимулюючий вплив на життЇво важлив≥ центри довгастого мозку Ц дихальний ≥ судиноруховий. јналептики п≥двищують збудлив≥сть центру диханн¤. –¤д препарат≥в (бемегрид, камфора, етим≥зол) про¤вл¤ють пр¤му стимулюючу д≥ю на центр диханн¤.

” де¤ких аналептик≥в центральна (пр¤ма) д≥¤ доповнюЇтьс¤ рефлекторною (корд≥ам≥н, вуг≥льна кислота).

јналептики рефлекторноњ д≥њ Ц цититон, лобел≥ну г≥дрохлорид д≥ють рефлекторно через синокаротидн≥ зони, збуджуючи њх, дал≥ ≥мпульси надход¤ть до центру диханн¤ у продовгастому мозку ≥ стимулюють його. ÷¤ група препарат≥в ефективна в тому випадку коли збережена рефлекторна д≥¤льн≥сть.

јналептики Ї функц≥ональними антагон≥стами снод≥йних засоб≥в.

«астосовують аналептики при легких формах отруЇнн¤ речовинами дл¤ наркозу, снод≥йними засобами, спиртом етиловим.

ѕоб≥чн≥ ефекти Ц нудота, блюванн¤, судоми, тах≥кард≥¤.

≈тим≥зол р≥знитьс¤ в≥д ≥нших аналептик≥в особливост¤ми д≥њ: в≥н поЇднуЇ властивост≥ седативного впливу на кору головного мозку та сильноњ виб≥рковоњ (стимулюючоњ) д≥њ на дихальний центр. —тимул¤ц≥¤ диханн¤ довготривала ≥ не супроводжуЇтьс¤ виснаженн¤м кл≥тин респ≥раторного центру. Ќа в≥дм≥ну в≥д ≥нших аналептик≥в, етим≥зол при пригн≥ченн≥ диханн¤ морф≥ном даЇ б≥льш виражений ефект, н≥ж при пригн≥ченн≥ барб≥туратами. ≈тим≥зол активуЇ адренокортикотропну функц≥ю передньоњ дол≥ г≥поф≥за, що п≥двищуЇ р≥вень глюкокортикоњд≥в у кров≥. ™ дан≥ про те, що етим≥зол покращуЇ короткочасну памТ¤ть ≥ спри¤Ї п≥двищенню розумовоњ працездатност≥.

” звТ¤зку ≥з стимул¤ц≥Їю кортикотропноњ активност≥ г≥поф≥за етим≥зол застосовують також ¤к протизапальний ≥ протиалерг≥чний зас≥б (при артритах, пол≥артритах запального характеру, бронх≥альн≥й астм≥).

¬≥дпов≥дну роль у механ≥зм≥ впливу етим≥золу в≥д≥граЇ блокуюча д≥¤ на фосфод≥естеразу, спри¤Ї накопиченню у тканинах цјћ‘.

ѕрепарати групи стрихн≥ну . —трихн≥н збуджуЇ ÷Ќ— ≥ в першу чергу п≥двищуЇ рефлекторну збудлив≥сть. –ефлекторн≥ реакц≥њ стають б≥льш генерал≥зован≥. ѕри введенн≥ великих доз стрихн≥ну та його аналог≥в можуть розвиватись тетан≥чн≥ судоми. ” терапевтичних дозах стрихн≥н про¤вл¤Ї стимулюючу д≥ю на органи в≥дчутт¤ (загостренн¤ слуху, зору, смаку, тактильна чутлив≥сть), збуджуЇ судиноруховий центр, стимулюЇ процеси обм≥ну речовин, тон≥зуЇ скелетну мускулатуру. ƒ≥¤ стрихн≥ну повТ¤зана ≥з полегшеним проведенн¤м збудженн¤ у м≥жнейронних синапсах спинного мозку.

«астосовують стрихн≥н ¤к тон≥зуючий зас≥б при загальному зниженн≥ процес≥в обм≥ну речовин, г≥потон≥њ, послабленн≥ серцевоњ д≥¤льност≥ на фон≥ ≥нтоксикац≥њ, парезах ≥ парал≥чах.

ѕоб≥чн≥ ефекти при передозуванн≥ стрихн≥ном розвиваютьс¤ тетан≥чн≥ судоми.

ƒопомога при отруЇнн≥ Ц покласти хворого у затемнен≥й тих≥й к≥мнат≥, дати масочний наркоз. ѕот≥м ввод¤ть барб≥турати.

Хостинг от uCoz