GrigaOnline - л≥карськ≥ рослини ”крањни та фармаколог≥¤
‘≥тотерап≥¤ | ‘армаколог≥¤ | ‘орум | ѕро автор≥в
ј Ѕ ¬ ƒ «   Ћ ћ Ќ ќ ѕ ÷ Ў ў я
‘≤“ќ“≈–јѕ≤я (Ћ≥куванн¤ рослинами)

Ћ≥куванн¤ травами - одна ≥з пров≥дних ланок народноњ медицини - маЇ дек≥лька основних напр¤мк≥в: китайська медицина, сх≥дно-≥нд≥йська медицина, африканське ≥ Ївропейське травол≥куванн¤, а також л≥карськими рослинами, ¤к≥ ростуть в —получених Ўтатах јмерики.
÷≥лител≥ стародавнього св≥ту залишили майбутн≥м покол≥нн¤м записки, в ¤ких передаЇтьс¤ безц≥нний досв≥д л≥куванн¤ р≥зних захворювань природними засобами. ѓх тепер називають народними або зовс≥м несправедливо, "нетрадиц≥йними". —аме л≥ки на натуральн≥й сировин≥ ≥ Ї традиц≥йними по в≥дношенню до ≥стор≥њ л≥куванн¤.
¬ажливою особлив≥стю л≥карських рослин Ї те, що вони швидше й активн≥ше включаютьс¤ в б≥ох≥м≥чн≥ процеси людського орган≥зму, н≥ж х≥м≥чн≥, чуж≥ дл¤ орган≥зму синтетичн≥ засоби.
ѕеревага на сторон≥ л≥карських рослин ще й тому, бо вони на в≥дм≥ну в≥д синтетичних л≥карських препарат≥в р≥дко викликають ускладненн¤, особливо алерг≥чн≥ реакц≥њ. Ћ≥карськ≥ рослини, нормал≥зуючи функц≥њ окремих орган≥в ≥ систем, позитивно впливають на обм≥н речовин в орган≥зм≥. ќсь чому њх можна призначати дл¤ тривалого застосуванн¤.
Ќа¤вн≥сть у рослинах комплексу д≥ючих речовин з р≥зноб≥чним про¤вом фармаколог≥чноњ активност≥ спри¤Ї ефективному л≥куванню захворювань.
’арактерним дл¤ л≥карських рослин та отриманих ≥з них б≥олог≥чно активних речовин Ї широкий спектр њх фармаколог≥чноњ д≥њ. Ќаприклад, активн≥ речовини женьшеню, лимонника китайського, елеутерокока впливають на нервову ≥ серцево-судинну системи, функц≥ю ендокринних залоз. ѕокращують рефлекторну д≥¤льн≥сть нервовоњ системи. «меншуютьс¤ гальм≥вн≥ процеси в нервових кл≥тинах, п≥двищуЇтьс¤ розумова працездатн≥сть.
≤снуЇ поширена думка про нешк≥длив≥сть застосуванн¤ л≥карських трав, в≥дсутн≥сть поб≥чних ефект≥в, можлив≥сть тривалого застосуванн¤ при хрон≥чних захворюванн¤х разом ≥з низькою варт≥стю все це привертаЇ до себе увагу багатьох, особливо л≥тн≥х людей.
‘≥топрепарати надход¤ть у продаж в такому вигл¤д≥: грубий рослинний матер≥ал, гомеопатичн≥ препарати, стандартн≥ Ївропейськ≥ препарати на травах.
—в≥товий ринок л≥карських трав дос¤г 15 б≥л≥он≥в долар≥в, з ¤ких 7 б≥л≥он≥в у ™вроп≥. –озширенн¤ виробництва ф≥топрепарат≥в пов'¤зане ≥з стар≥нн¤м населенн¤ ≥ великою к≥льк≥стю хрон≥чних захворювань, ¤к≥ потребують тривалоњ п≥дтримуючоњ терап≥њ, що не приводила б до виникненн¤ поб≥чних ускладнень.
ƒо 50-х рок≥в л≥ки ≥з рослин складали б≥л¤ 80% вс≥х л≥карських засоб≥в. Ќа сьогодн≥ майже 1/3 л≥карських препарат≥в отримують ≥з рослин, а ф≥топрепарати пос≥дають важливе м≥сце в кл≥н≥чн≥й практиц≥.
«аслуговуЇ на увагу та обставина, що розвиток фармаколог≥њ в наш≥й крањн≥ т≥сно пов'¤заний з вивченн¤м в експериментальних умовах ф≥з≥олог≥чно активних речовин рослинного походженн¤.

‘≥тотерап≥¤ маЇ р¤д важливих особливостей:
1. –ечовини, що перебувають у рослинах, належать до найр≥зноман≥тн≥ших х≥м≥чних сполук, а саме - орган≥чних та неорган≥чних. ” процес≥ росту рослини синтезують не т≥льки орган≥чн≥ безазотист≥ сполуки (крохмаль, цукри, гл≥козиди та ≥нш≥), але й азотовм≥сн≥ речовини (алкалоњди, нуклењнов≥ кислоти, ферменти, в≥там≥ни, гормони). ƒл¤ синтезу таких речовин необх≥дн≥ вода, кисень, вуглець, азот, м≥кро- та макро- елементи. ¬с≥ перерахован≥ компоненти (¤к у чистому вигл¤д≥, так ≥ в комплексних сполуках) знайшли широке застосуванн¤ в медичн≥й практиц≥ ¤к л≥карськ≥ препарати.
2. ƒ≥юч≥ речовини л≥карських рослин за х≥м≥чною будовою нагадують ф≥з≥олог≥чно активн≥ сполуки орган≥зму або продукти його життЇд≥¤льност≥ (метабол≥ти).
3. Ћ≥карськ≥ рослини та њх окрем≥ частини р≥дше, н≥ж синтетичн≥ сполуки, викликають ускладненн¤, особливо алерг≥чн≥ реакц≥њ, порушенн¤ ≥муноб≥олог≥чних властивостей орган≥зму. ѕерш за все вони д≥ють комплексно на¤вними в них б≥олог≥чно активними речовинами, такими ¤к алкалоњди, гл≥козиди, флавоноњди, сапон≥ни, м≥кроелементи, рослинн≥ гормони, в≥там≥ни та ≥нш≥. “ому препарати рослинного походженн¤ можна призначати тривалий час р≥зними шл¤хами введенн¤. ƒо б≥льшост≥ з рослинних препарат≥в орган≥зм людини адаптований, оск≥льки вони часто присутн≥ у рослинн≥й њж≥. —интез б≥олог≥чно активних речовин у рослинах в≥дбуваЇтьс¤ в умовах навколишнього середовища. —аме тому л≥кувальн≥ властивост≥, на ¤к≥ багат≥ рослини, за своЇю природою близьк≥ людському орган≥зму. ѕриродн≥ б≥олог≥чно активн≥ речовини менш токсичн≥, ≥ нав≥ть за тривалого њх застосуванн¤ буваЇ значно менше поб≥чних реакц≥й.
4. Ќа¤вн≥сть у л≥карських рослинах комплексу речовин, що спри¤Ї ефективн≥шому л≥куванню хворих ≥ зменшенню токсичноњ д≥њ.
5. ќтриман≥ з рослин препарати мають широкий терапевтичний спектр фармаколог≥чноњ д≥њ. Ќаприклад, алкалоњд беладонни - атроп≥н д≥Ї на нервову, серцево-судинну, травну системи, тонус гладких м'¤з≥в; п≥д впливом атроп≥ну зм≥нюютьс¤ функц≥њ ока, орган≥в диханн¤ та ≥нше.
6. Ћ≥карськ≥ рослини можуть бути джерелом нап≥вфабрикат≥в дл¤ отриманн¤ складних за х≥м≥чною будовою гормональних та ≥нших препарат≥в.
¬насл≥док цього виникаЇ питанн¤: наск≥льки вивчено рослини ¤к джерело л≥карських засоб≥в? ¬ усьому св≥т≥ Ї б≥л¤ 300 тис¤ч вид≥в рослин. ƒетально вивчено з ботан≥чноњ точки зору б≥л¤ 100 тис¤ч ≥ вказано, що природа заклала л≥кувальн≥ властивост≥ в 10 тис¤ч вид≥в рослин. ¬ключено в ‘армакопею й описано б≥л¤ 300 рослин, ¤к≥ знайшли застосуванн¤ в кл≥н≥чн≥й практиц≥. Ќаведен≥ факти св≥дчать про те, що людство ще мало знаЇ про л≥кувальн≥ властивост≥ рослин.
Ўирокому впровадженню л≥карських рослин у кл≥н≥чну практику заважаЇ не т≥льки недостатн≥сть знань про вм≥ст д≥ючих речовин, але ≥ важк≥сть њх вид≥ленн¤, очищенн¤ в≥д баластних продукт≥в. ¬ажливим Ї ≥ той факт, що к≥льк≥сть активних сполук у рослинах р≥зна ≥ визначаЇтьс¤ особливост¤ми метеоролог≥чних фактор≥в, складом грунту, умов загот≥вл≥ ≥ збер≥ганн¤.
¬насл≥док безконтрольноњ загот≥вл≥ л≥карських рослин природн≥ запаси де¤ких значно зменшились, у зв'¤зку з чим ц≥ рослини занесен≥ в „ервону книгу.
–азом ≥з тим де¤к≥ рослини можуть стати причиною гострих ≥ хрон≥чних отруЇнь, ¤к≥ складають б≥л¤ 5% в≥д загальноњ к≥лькост≥ отруЇнь.

ѕравила ф≥тотерап≥њ:
1. ‘≥тотерап≥¤ пропонуЇ починати л≥куванн¤ простими, тобто несильно д≥ючими рослинами.
2. ‘≥тотерап≥¤ рекомендуЇ застосовувати всю рослину, в≥дпов≥дн≥ препарати, ¤к≥ м≥ст¤ть речовини, що Ї у рослин≥.
3. ‘≥тотерап≥¤ рекомендуЇ прописувати не складн≥ рецепти, а так≥, що м≥ст¤ть не б≥льше трьох основних л≥карських рослин.
4. “ривал≥сть застосуванн¤ ф≥тотерап≥њ - ¤к м≥н≥мум 3 - 4 тижн≥.

Ћ≥ки рослинного походженн¤ ≥ њх класиф≥кац≥¤ з точки зору ф≥тотерап≥њ.
ќтримуван≥ препарати з рослин можна розд≥лити на так≥ групи:
1. √аленов≥ препарати. ƒо них належать ц≥л≥ рослини, окрем≥ частини рослин ≥ сум≥ш≥ њх у св≥жому вигл¤д≥ (соки, сиропи), а також вит¤жки ≥з рослин (настоњ, в≥двари, насто¤нки, екстракти).
Ќастоњ ≥ в≥двари - це р≥дк≥ л≥карськ≥ форми, ¤к≥ ¤вл¤ють собою водн≥ вит¤жки ≥з рослинноњ сировини або водн≥ розчини концентрованих екстракт≥в, спец≥ально приготованих дл¤ цього.
Ќастоњ готують ≥з н≥жних частин сировини (лист¤, кв≥ти, трава).
¬≥двари готують ≥з грубих частин сировини (кор≥нн¤, кора, кореневище).
Ќастоњ ≥ в≥двари, кр≥м б≥олог≥чно активних речовин (алкалоњди, сапон≥ни, флавоноњди, гл≥козиди, м≥кро- та макроелементи), м≥ст¤ть ≥ добавки, так зван≥ баластн≥ речовини (цукор, п≥гменти, слиз≥, г≥ркоти).
Ќастоњ ≥ в≥двари здеб≥льшого використовують всередину.
Ќасто¤нки - це спиртов≥ вит¤жки ≥з рослинноњ сировини, виготовлен≥ шл¤хом настоюванн¤ рослинноњ сировини на 70% розчин≥ спирту.
≈кстракти р≥дк≥ готуютьс¤ так само, ¤к ≥ насто¤нки, т≥льки спиртова вит¤жка концентруЇтьс¤.
Ќасто¤нки та екстракти призначають крапл¤ми дл¤ внутр≥шнього ≥ зовн≥шнього застосуванн¤.
2. Ќовогаленов≥ препарати - л≥карськ≥ форми ≥з л≥карських рослин, очищен≥ в≥д баластних ≥ п≥гментних речовин. Ќовогаленов≥ препарати можна вводити внутр≥шньом'¤зово, внутр≥шньовенно.

‘орми застосуванн¤ ф≥тотерапевтичних препарат≥в:
1. ” чистому вигл¤д≥, при цьому л≥куванн¤ провод¤ть т≥льки ф≥тотерапевтичними засобами.
2. ” зм≥шаному вигл¤д≥, коли ф≥тотерап≥ю реал≥зують у дек≥лькох вар≥антах:
а) використанн¤ де¤ких галенових препарат≥в (наст≥й, в≥двар, насто¤нка) за основи дл¤ приготуванн¤ м≥кстур;
б) галенов≥ препарати у склад≥ м≥кстур основних або допом≥жних л≥к≥в;
в) ф≥тотерапевтична речовина у рол≥ зам≥сноњ терап≥њ дл¤ зниженн¤ дози ефективного терапевтичного засобу (наприклад, щоб знизити дозу глюкокортикоњд≥в при л≥куванн≥ бронх≥альноњ астми або синтетичного антиг≥пертензивного агента при тривалому л≥куванн≥ захворюванн¤).
г) п≥дтримувальне л≥куванн¤ ф≥тотерапевтичними засобами (наприклад: коли хворий виведений ≥з важкого стану гостроњ фази захворюванн¤ - виразкова хвороба шлунка, бронх≥альна астма, г≥пертон≥чна хвороба та ≥нш≥), коли њх застосуванн¤ стаЇ не т≥льки можливим, але корисним ≥ доц≥льним.

ѕереваги ф≥тотерап≥њ ≥ зв'¤заний з нею ризик.
ƒе¤к≥ з переваг ф≥тотерап≥њ мають особливе значенн¤, ≥ це необх≥дно п≥дкреслити. “ак, зокрема:
а) основною перевагою ф≥тотерапевтичних засоб≥в вважаЇтьс¤ њх менша токсичн≥сть ≥ менша к≥льк≥сть поб≥чних ефект≥в;
б) ф≥тотерапевтичн≥ засоби значно дешевш≥;
в) ф≥тотерапевтичн≥ засоби хворий може приготувати в домашн≥х умовах.
Ћ≥кувальна д≥¤ росли пов'¤зана ≥з специф≥чними х≥м≥чними речовинами, ¤к≥ м≥ст¤тьс¤ в них. Ѕ≥льш≥сть л≥кувальних сполук у рослинах - це орган≥чн≥ речовини (б≥лки, алкалоњди, гл≥козиди, флавоноњди, кумарини, сапон≥ни, вуглеводи, нуклењнов≥ кислоти, в≥там≥ни, еф≥рн≥ ол≥њ, г≥ркоти, м≥кро- та макро- елементи та ≥нш≥).
Ћ≥карськ≥ рослини виконують р≥зн≥ функц≥њ. ÷е зокрема, забезпеченн¤ потреб у поживних речовинах.
ќбм≥н речовин та енерг≥њ можуть порушуватис¤ через нестачу в рац≥он≥ де¤ких речовин, ¤к≥ орган≥зм нездатний синтезувати (в≥там≥ни). ¬ажливою Ї нормал≥зац≥¤ х≥м≥чного складу ≥нших сполук, так званих незам≥нних ам≥нокислот, рослинних жир≥в.  оли њх бракуЇ в рац≥он≥, орган≥зм починаЇ споживати б≥льше ≥нших продукт≥в, що може призвести до ожир≥нн¤.
Ћ≥карськ≥ рослини здатн≥ пригн≥чувати хвороблив≥ м≥кроорган≥зми - бактер≥њ, гриби, в≥руси, прост≥ш≥, ¤к≥ можуть спричинити запаленн¤, порушенн¤ функц≥њ окремих орган≥в ≥ систем. ≈фект дос¤гаЇтьс¤ завд¤ки застосуванню рослин, ¤к≥ мають ф≥тонцидну (антим≥кробну) здатн≥сть ≥ не шк≥длив≥ дл¤ орган≥зму людини. –озр≥зн¤ють бактерицидну д≥ю рослин - коли л≥карськ≥ рослини знищують м≥кроорган≥зми ≥ бактер≥остатичну - пригн≥чують р≥ст ≥ розмноженн¤ м≥кроорган≥зм≥в.
ƒо л≥карських рослин, ¤к≥ м≥ст¤ть ф≥тонциди належать: цибул¤, часник, хр≥н. ≈ф≥рн≥ ол≥њ м≥ст¤тьс¤ у лаванд≥, м'¤т≥, чебрецю, материнц≥. јнтиб≥отики м≥ст¤тьс¤ у зв≥робоњ та ≥нших рослинах.
Ћ≥карськ≥ рослини моб≥л≥зують захисн≥ сили орган≥зму людини.
Ѕагато л≥карських рослин (ех≥наце¤, женьшень, род≥ола рожева, арал≥¤, елеутерокок, обл≥пиха, солодка, люцерна, левзе¤, оман високий, ¤л≥вець, кор≥нь лопуха, цикор≥й, любисток та багато ≥нших) здатн≥ моб≥л≥зувати природн≥ захисн≥ сили орган≥зму.
Ћ≥карськ≥ рослини мають антиалерг≥чну д≥ю (любисток, череда, м'¤та ≥ ≥нш≥).
Ћ≥карськ≥ рослини можуть посилювати секреторну (вид≥льну) функц≥ю шлунка - золототис¤чник, м'¤та, дерев≥й. ѕосиленн¤ вид≥льноњ функц≥њ можна дос¤гнути завд¤ки потог≥нним, жовчог≥нним, проносним та ≥ншим властивост¤м певних рослин.
Ћ≥карськ≥ рослини здатн≥ посилювати приплив кров≥ до орган≥в ≥ систем, завд¤ки чому в останн≥х зм≥нюЇтьс¤ обм≥н речовин ≥ швидше настаЇ одужанн¤.
Ѕагато л≥карських рослин здатн≥ припин¤ти кровотеч≥ за рахунок п≥дсиленн¤ синтезу фактор≥в зс≥данн¤ кров≥ (кропива, дерев≥й, калина, конюшина, люцерна).
ƒл¤ прискоренн¤ загоюванн¤ ран застосовують л≥карськ≥ рослини, ¤к≥ посилюють под≥л кл≥тин (обл≥пиха, шипшина).
Ћ≥карськ≥ рослини можуть п≥дсилювати ферментативну активн≥сть орган≥зму. Ѕагато реакц≥й обм≥ну речовин зд≥йснюЇтьс¤ за допомогою б≥олог≥чних речовин, катал≥затор≥в-фермент≥в, ¤к≥ прискорюють прот≥канн¤ х≥м≥чних процес≥в ≥ забезпечують перетворенн¤ великих мас орган≥чних речовин на необх≥дн≥ дл¤ житт¤ продукти.
Ћ≥карськ≥ рослини впливають на нервову систему. ƒе¤к≥ здатн≥ стимулювати д≥¤льн≥сть ÷Ќ— (женьшень, левзе¤, арал≥¤, елеутерокок, род≥ола), про¤вл¤ють загальностимулюючу д≥ю. ≤нш≥ рослини (хм≥ль, астрагал хлопунець, астрагал солодколистий, собача кропива, конюшина б≥ла та ≥нш≥) д≥ють заспок≥йливо.

јлкалоњди - орган≥чн≥ речовини, ф≥з≥олог≥чно та фармаколог≥чно активн≥. јлкалоњди утворюютьс¤ при метабол≥зм≥ ам≥нокислот. «агальною дл¤ вс≥х алкалоњд≥в Ї на¤вн≥сть азотноњ групи в молекул≥.
«алежно в≥д х≥м≥чноњ будови фармаколог≥чне значенн¤ алкалоњд≥в неоднакове. Ќаприклад, кофењн стимулюЇ ÷Ќ—, п≥дсилюЇ д≥урез. ’≥н≥н Ї специф≥чним засобом дл¤ л≥куванн¤ мал¤р≥њ. ћорф≥н про¤вл¤Ї анальгетичну д≥ю. јтроп≥н затримуЇ вид≥ленн¤ слини ≥ шлункового соку, про¤вл¤Ї спазмол≥тичну д≥ю.
¬ одн≥й рослин≥ може м≥ститись дек≥лька алкалоњд≥в, так, наприклад у снод≥йному маков≥ Ї близько 25 алкалоњд≥в, основними з ¤ких Ї морф≥н, кодењн ≥ папаверин.

Ѕ≥лки й ам≥нокислоти. ” л≥карських рослинах м≥ст¤тьс¤ б≥лки прост≥ (протењни) ≥ складн≥ (протењди). ѕрост≥ б≥лки п≥д час г≥дрол≥зу розпадаютьс¤ на ам≥нокислоти. —кладн≥ б≥лки складають комплекс простого б≥лка з неб≥лковими компонентами. —ам≥ по соб≥ б≥лки й ам≥нокислоти у ф≥тотерап≥њ поки що не використовуютьс¤, але вони мають вин¤ткове значенн¤ у житт≥ рослин ≥ тварин.

¬углеводи. ¬углеводам належить головна енергетична роль в орган≥зм≥, вони утворюютьс¤ в процес≥ фотосинтезу ≥ пересуваючись по рослин≥, забезпечують життЇв≥ потреби ≥нших, не зелених њњ частин. ¬углеводи Ї не т≥льки джерелом енерг≥њ рослин, але ≥ вих≥дним матер≥алом дл¤ багатьох б≥осинтез≥в. «'Їднуючись м≥ж собою вуглеводи утворюють д≥озу, сахарозу, раф≥нозу й ≥нш≥, а також пол≥сахариди - крохмаль, целюлозу, ≥нул≥н, пектини. ѕри г≥дрол≥з≥ вони розпадаютьс¤ на один або два прост≥ цукри.
 рохмаль - пол≥сахарид, нагромаджуЇтьс¤ у плодах, зернах ¤к запасна форма вуглевод≥в.  рохмаль часто використовують у медичн≥й практиц≥: ¤к присипку, наповнювач ≥ субстрат дл¤ виготовленн¤ таблеток, присипок, паст.
 л≥тковина - пол≥вуглевод. ¬ орган≥зм≥ кл≥тковина не засвоюЇтьс¤, але маЇ значенн¤ дл¤ посиленн¤ перистальтики шлунково-кишкового тракту.

—лиз≥ - безазотист≥ речовини, ¤к≥ набухають у вод≥ ≥ утворюють колоњдн≥ розчини. —лизовий колоњдний розчин захищаЇ слизов≥ оболонки в≥д подразненн¤ при запальних процесах. ƒо справжн≥х належать слиз≥ ≥з нас≥нн¤ льону, корен¤ алтењ, до несправжн≥х - ≥з бульб зозулинц≥в, лишайник≥в, водоростей.

√л≥козиди - сполуки цукру з нецукровою молекулою. “обто половина молекули цукру - гл≥кон, а ≥нша половина молекули - нецукрова частина - агл≥кон, ¤ка визначаЇ специф≥чн≥ особливост≥ гл≥козиду, зокрема його л≥кувальн≥ властивост≥. ÷укрова частина молекул гл≥козиду спри¤Ї проникненню агл≥кона у кл≥тини орган≥зму. ” рослинах гл≥козиди синтезуютьс¤ дл¤ знешкодженн¤ всередин≥ рослинного орган≥зму активного агл≥кону, ¤кий може утворюватись у процес≥ метабол≥зму.
ƒл¤ рослин родини капуст¤них характерна на¤вн≥сть у гл≥козидах с≥рковм≥сних речовин - синигр≥н, а у нас≥нн≥ г≥рчиц≥ - синальб≥н. ” розоцв≥тних - ам≥гдалин, ¤кий розпадаЇтьс¤ з вид≥ленн¤м синильноњ кислоти. —трофантин характерний дл¤ родини куртових - строфанту, олеандра, конвал≥њ. ƒл¤ наперст¤нки характерним Ї на¤вн≥сть у н≥й гл≥козид≥в - диг≥токсину, дигоксину.

—апон≥ни. ”творюють з водою п≥ну, под≥бно до мила. —апон≥ни здатн≥ подразнювати слизов≥ оболонки (д≥ють ¤к поверхнево активн≥ речовини), при прийом≥ всередину посилюють перистальтику шлунково-кишкового тракту, посилюють секрец≥ю залоз (слинних, бронх≥альних), спри¤ють в≥дходженню харкотинн¤, мають сечог≥нну д≥ю. Ѕагато сапон≥н≥в м≥ститьс¤ у лист≥ берези, плющ≥, п≥дб≥лу, мильн¤нки, у нас≥нн≥ каштану, корен≥ солодки.

∆ири та жирн≥ ол≥њ. —тановл¤ть важливий продукт харчуванн¤, застосовуютьс¤ у техн≥ц≥ й косметиц≥. –ицинова ол≥¤ застосовуЇтьс¤ ¤к проносне при запорах. Ќайпоширен≥шими в наших умовах Ї: сон¤шникова, льн¤на, рапсова, кукурудз¤на ол≥њ.

≈ф≥рн≥ ол≥њ. ÷е летк≥ речовини з характерним сильним запахом ≥ смаком, нерозчинн≥ у вод≥. ≈ф≥рн≥ ол≥њ утворюютьс¤ в рослинах ≥ мають сильно виражен≥ ф≥з≥олог≥чн≥ та фармаколог≥чн≥ властивост≥. ≈ф≥рн≥ ол≥њ у рослинах м≥ст¤тьс¤ в особливих кл≥тинах ≥ виход¤ть зв≥дти п≥сл¤ руйнуванн¤ або ж при нагр≥ванн≥ рослини. ‘≥з≥олог≥чна д≥¤ њх зд≥йснюЇтьс¤ р≥зними шл¤хами: при безпосередньому контакт≥ ≥з шк≥рою викликають подразненн¤, посилюЇтьс¤ приплив кров≥ до м≥сц¤ (г≥перем≥¤), що маЇ практичне значенн¤ при накладанн≥ компрес≥в, полоскань. ѕри висок≥й концентрац≥њ можуть спричинити оп≥ки шк≥ри. –озчинен≥ у жирах (в'Їтнамський бальзам), еф≥рн≥ ол≥њ, нанесен≥ на шк≥ру, локально гальмують запаленн¤. ¬они можуть проникати через шк≥ру ≥ розноситис¤ по всьому орган≥зму. јле краще њх застосовувати ≥нгал¤ц≥йно. ÷е полегшуЇ диханн¤ ≥ покращуЇ в≥дходженн¤ харкотинн¤.
≈ф≥рн≥ ол≥њ, потрапл¤ючи в ротову порожнину, подразнюють рецептори слизовоњ оболонки рота, через нервову систему д≥ють на шлунок, п≥дсилюють секрец≥ю шлункового соку, п≥дшлунковоњ залози ≥ жовч≥, чим спри¤ють п≥двищенню апетиту.
 р≥м того, еф≥рн≥ ол≥њ про¤вл¤ють статичну д≥ю на бактер≥њ, особливо на так≥, що мають проникливу дл¤ жиропод≥бних речовин оболонку (стаф≥локок). –озпилюванн¤ еф≥рних ол≥й дезинф≥куЇ шк≥ру, од¤г, покращуЇ самопочутт¤ людини.
ƒо найб≥льш в≥домих еф≥роол≥йних рослин в≥днос¤тьс¤: валер≥ана, лаванда, лимон, кадило, любисток, м'¤та, материнка, чебрець, фенхель, тро¤нда, кор≥андр, кмин, кр≥п, петрушка, розмарин, шавл≥¤ та ≥нш≥.

√≥ркоти. ÷е р≥зноман≥тн≥ сполуки, що мають г≥ркий смак, з чим ≥ пов'¤зана њх д≥¤ на орган≥зм. Ќайчаст≥ше г≥ркоти зустр≥чаютьс¤ у рослинах родин айстрових, тирличевих ≥ губоцв≥тих. √≥ркоти посилюють секрец≥ю залоз шлунка (п≥двищують апетит - рефлекторно подразнюючи смаков≥ рецептори слизовоњ оболонки ротовоњ порожнини, зв≥дси ≥мпульси надход¤ть у ÷Ќ—, стимулюючи центр голоду. ¬≥дпов≥дна реакц≥¤ направл¤Їтьс¤ до слизовоњ шлунка, стимулюючи секреторну активн≥сть залоз - п≥дсиленн¤ секрец≥њ шлункового соку). √≥ркоти стимулюють апетит рефлекторно.

‘лавоноњди. ” флавоноњд≥в ви¤влено р≥зноман≥тн≥ ф≥тотерапевтичн≥ ефекти. —еред флавоноњд≥в сл≥д назвати так≥, добре вивчен≥, ¤к рутин, кверцетин, кемпферол та ≥нш≥. ќсновна д≥¤ флавоноњд≥в пол¤гаЇ у регулюванн≥ стану кап≥л¤р≥в - п≥двищують њх прониклив≥сть при атеросклероз≥, спри¤ють зниженню ≥ нормал≥зац≥њ артер≥ального тиску, про¤вл¤ють сечог≥нну, спазмол≥тичну, холеретичну д≥ю на орган≥зм, розширюють кап≥л¤ри, тон≥зують серцевий м'¤з, розширюють коронарн≥ судини, знижують зс≥данн¤ кров≥. ƒо л≥карських рослин, ¤к≥ м≥ст¤ть флавоноњди, належать арн≥ка г≥рська, кв≥ти бузини чорноњ, цв≥т липи, петрушка, плоди к≥нського каштана, хвощ польовий, кор≥нь солодки та ≥нш≥.

ƒубильн≥ речовини.
«астосовують дубильн≥ речовини зовн≥шньо на шк≥ру при оп≥ках, запаленн≥ шк≥ри ≥ слизових оболонок, дл¤ полосканн¤. ƒ≥¤ дубильних речовин пол¤гаЇ в тому, що вони ущ≥льнюють ≥ закр≥пл¤ють б≥лков≥ молекули в поверхневих шарах шк≥ри або слизових оболонок, ¤к≥ внасл≥док цього стають ст≥йк≥шими проти зовн≥шн≥х вплив≥в ≥ менш проникливими. ƒубильн≥ речовини розчинн≥ у вод≥, з б≥лковими молекулами, алкалоњдами ≥ сол¤ми важких метал≥в утворюють нерозчинн≥ осади.
ƒубильн≥ речовини здатн≥ пригн≥чувати перекисне окисленн¤ л≥п≥д≥в, захищають кл≥тини орган≥зму в≥д руйн≥вноњ д≥њ в≥льних радикал≥в.
Ѕагатими на дубильн≥ речовини Ї лист¤ ≥ кора дуба, ф≥сташки, верба, в≥льха, каштан њст≥вний (лист¤ ≥ плоди), брусниц¤, чай, верес, щавель, г≥рчак, плоди волоського гор≥ха (зелен≥) та ≥нш≥ рослини.

ћ≥неральн≥ речовини. ћ≥неральн≥ речовини, ¤к≥ м≥ст¤тьс¤ в рослинах життЇво необх≥дн≥ дл¤ обм≥нних процес≥в в орган≥зм≥ людини. ѕеребуваючи в м≥норних к≥лькост¤х, вони забезпечують пост≥йн≥сть осмотичного тиску, кислотно-основноњ р≥вноваги, включаютьс¤ в р≥зн≥ реакц≥њ обм≥ну речовин, кровотворенн¤, зс≥данн¤ кров≥ та ≥нше.
«ал≥зо бере участь у еритропоез≥ (при г≥похромно-зал≥зодеф≥цитних анем≥¤х.
Ќ≥кель бере участь у кровотворенн≥.
‘тор. Ќедостатн≥сть цього елемента призводить до розвитку кар≥Їсу зуб≥в у д≥тей, а у людей похилого в≥ку - до фторзалежного атеросклерозу.
ћ≥д≥ належить в≥дпов≥дна роль у механ≥чн≥й пружност≥ сполучноњ тканини. Ќедостатн≥сть м≥д≥ викликаЇ аномал≥њ розвитку скелета ≥ суглоб≥в, пошкодженн¤ судин ≥ серц¤.
—елен. Ќедостатн≥сть селену призводить до розвитку еозиноф≥л≥њ, м≥окард≥опат≥њ, кистозного ф≥брозу п≥дшлунковоњ залози.
…од бере участь в обм≥н≥ речовин. ƒеф≥цит йоду викликаЇ г≥потиреоз, атеросклероз та ≥нш≥ захворюванн¤.
÷инк. …ого недостатн≥сть в орган≥зм≥ призводить до розвитку порушень нервовоњ ≥ репродуктивноњ систем. ѕригн≥чуЇтьс¤ ≥мун≥тет, розвиваЇтьс¤ г≥пертон≥¤, ≥нфаркт м≥окарда.
 обальт. …ому належить значна роль в обм≥н≥ речовин. Ќедостатн≥сть кобальту призводить до розвитку г≥перхромноњ анем≥њ ≥ порушенн¤ функц≥њ нервовоњ системи.
’лор необх≥дний дл¤ утворенн¤ шлункового соку, формуванн¤ плазми кров≥, Ї активатором р¤ду фермент≥в.
Ќатр≥й бере участь у водно-сольовому обм≥н≥, регулюванн≥ артер≥ального тиску, активац≥њ травних фермент≥в.
 ал≥й маЇ важливе значенн¤ у внутр≥шньокл≥тинному обм≥н≥, регулюванн≥ водно-сольового обм≥ну.
 альц≥й разом ≥з фосфором складають основу к≥стковоњ тканини, нормал≥зують обм≥н вуглевод≥в, води, бере участь у процесах передач≥ нервово-м'¤зового збудженн¤.
ћагн≥й входить до складу багатьох ферментних систем, м≥ститьс¤ в к≥стках, зубах, регулюЇ функц≥ю нервовоњ системи.
 ремн≥й спри¤Ї зменшенню проникливост≥ судин, волод≥Ї протизапальними ≥ регенеруючими властивост¤ми, стимулюЇ фагоцитоз, п≥двищуЇ ст≥йк≥сть орган≥зму, бере участь в ≥мунолог≥чних процесах, спри¤Ї б≥осинтезу колагену, росту волосс¤ ≥ н≥гт≥в.
—≥рка входить до складу окремих фермент≥в, ам≥нокислот, в≥там≥н≥в, бере участь в утворенн≥ ≥нсул≥ну.
¬анад≥й ≥ циркон≥й - супутники ср≥бла, позитивно д≥ють на функц≥њ паренх≥матозних орган≥в, щитовидноњ ≥ п≥дшлунковоњ залоз, г≥поф≥за, статевих залоз, м'¤зовоњ системи.
ћол≥бден - кофактор р¤ду фермент≥в: альдег≥ддег≥дрогенази, сульф≥токсидази, н≥траредуктази. «апоб≥гаЇ розвитку кар≥Їсу зуб≥в. Ѕагато мол≥бдену у плодах шипшини, глоду, горобини звичайноњ, а також у барбарис≥, барв≥нку малому, кропив≥ дводомн≥й, м'¤т≥.
’ром регулюЇ р≥вень цукру в кров≥, п≥дтримуЇ його в оптимальн≥й концентрац≥њ.
—тронц≥й в оптимальних концентрац≥¤х в≥д≥граЇ позитивну роль в обм≥нних процесах, перш за все, в≥н т≥сно зв'¤заний з обм≥ном кальц≥ю. Ѕагато стронц≥ю м≥ст¤ть так≥ рослини: алое, ан≥с, бадан, абрикоси.
Ћ≥т≥й Ї життЇво важливим м≥кроелементом. Ќестача його в орган≥зм≥ спри¤Ї розвитку нервово-псих≥чних розлад≥в.
—р≥бло. Ќестача даного елемента призводить до розвитку д≥атез≥в (јнр≥ ѕ≥кара). «начний вм≥ст ср≥бла у таких рослинах, ¤к п≥дб≥л, чистот≥л, конвал≥¤, наперст¤нка пурпурова, кр≥п, лобел≥¤, арн≥ка г≥рська.
ѕлатина - важливий катал≥затор багатьох х≥м≥чних реакц≥й.

¬≥там≥ни - це ф≥з≥олог≥чно активн≥ речовини, ¤к≥ виконують р≥зн≥ б≥олог≥чн≥ й ф≥з≥олог≥чн≥ функц≥њ. ƒе¤к≥ в≥там≥ни вход¤ть до складу фермент≥в, ≥нш≥ Ї пром≥жними продуктами обм≥ну речовин, постачальниками функц≥ональних груп. „астина в≥там≥н≥в (група ¬, —, –) водорозчинн≥, ≥нш≥ (ј, ≈, ƒ,  ) - жиророзчинн≥.
¬≥там≥н ј м≥ст¤ть зелен≥ частини таких рослин, ¤к люцерна, конюшина, кропива, петрушка, салат, морква, томати, горобина, червоний перець, абрикоси, шипшина. ¬≥там≥н ј захищаЇ еп≥тел≥й, забезпечуЇ нормальний стан шк≥ри, слизових оболонок очей, спри¤Ї загоюванню ран.
¬≥там≥н ¬1 (т≥ам≥н) м≥ст¤ть зелен≥ частини рослин, зовн≥шн≥ частини зерн≥вок, гор≥хи, картопл¤, пивн≥ др≥ждж≥, морква. –егулюЇ вуглеводний обм≥н.
¬≥там≥н ¬2 (рибофлав≥н) Ї в рослинних ≥ тваринних продуктах. Ѕагато його у др≥жджах, пророщених зернах злак≥в.
¬≥там≥н ¬3 м≥ст¤ть поверхнев≥ шари зерн≥вок (вис≥вки). Ѕере участь у процесах диханн¤ тканин.
¬≥там≥н ¬5 (––) - у нас≥нн≥ ≥ молодих паростках пророщених зерен злак≥в, в арах≥с≥, горос≥, картопл≥, капуст≥, томатах, гречц≥. ™ активатором вуглеводного, жирового ≥ фосфорного обм≥ну.
¬≥там≥н ¬6 (п≥ридоксин) - у др≥жджах, нас≥нн≥ злак≥в. ¬ орган≥зм≥ утворюЇтьс¤ з п≥ридоксалю ≥ п≥ридоксам≥ну.
¬≥там≥н ¬с (фол≥Їва кислота). ћ≥ститьс¤ у шпинат≥, грибах, др≥жджах. Ѕере участь у б≥осинтез≥ тим≥ну, що входить до складу –Ќ , тобто Ї важливою сполукою дл¤ росту ≥ б≥лкового обм≥ну; застосовують при л≥куванн≥ променевоњ хвороби та анем≥њ мегалобластичн≥й.
¬≥там≥н ¬12 (ц≥анокобалам≥н) зустр≥чаЇтьс¤ в зелених рослинах, актином≥цетах. ѕрискорюЇ синтез ƒЌ  ≥ таким чином спри¤Ї росту кл≥тин, бере участь у створенн≥ еритроцит≥в.
¬≥там≥н — (кислота аскорб≥нова). Ќайб≥льше аскорб≥новоњ кислоти у цибул≥, часнику, редисц≥, лимонах, шпинат≥, чорн≥й горобин≥, смородин≥. Ѕере участь в окисно-в≥дновних реакц≥¤х.
¬≥там≥н ƒ (кальц≥ферол) утворюЇтьс¤ в орган≥зм≥ при ультраф≥олетовому опром≥ненн≥ з ергостерину, ¤кий м≥ст¤ть зелен≥ рослини. ™ антирах≥тичним в≥там≥ном.
¬≥там≥н ≈ (токоферол) у нас≥нн≥ зародк≥в жита, пшениц≥, льн¤н≥й та оливков≥й ол≥њ, шипшин≥, арах≥с≥, салат≥, любистку, пастернаку, обл≥пис≥, гор≥хах.
¬≥там≥н   (ф≥лох≥нон). ¬елика к≥льк≥сть цього в≥там≥ну у зелен≥й мас≥ рослин. «ахищаЇ орган≥зм в≥д кровотеч, тобто спри¤Ї зс≥данню кров≥.
¬ орган≥зм≥ де¤к≥ в≥там≥ни можуть накопичуватись у печ≥нц≥, нирках (в≥там≥н ј).
” л≥карських рослинах м≥ст¤тьс¤ збуджувальн≥ засоби, здатн≥ стимулювати активн≥сть окремих орган≥в ≥ систем орган≥зму. “ак, наприклад, кофењн, ¤кий м≥ститьс¤ у лист≥ чаю або зернах кави, про¤вл¤Ї стимулюючу д≥ю на ÷Ќ—, а через нењ на весь орган≥зм.
ƒе¤к≥ л≥карськ≥ рослини здатн≥ про¤вл¤ти загальнотон≥зуючу, адаптогенну, актопротекторну д≥ю. ¬они тон≥зують життЇв≥ процеси, нормал≥зують кровооб≥г, диханн¤, травленн¤, п≥двищують здатн≥сть людини пристосовуватись до стресових ситуац≥й (елеутерокок, женьшень, арал≥¤, лимонник китайський, род≥ола, арн≥ка, тирлич).

∆овчог≥нн≥ засоби. ƒе¤ким л≥карським рослинам властива жовчог≥нна д≥¤, ¬они п≥дсилюють секрец≥ю жовч≥ ≥ спри¤ють виходу ≥з жовчних шл¤х≥в роазом ≥з "п≥ском та кам≥нн¤м". ƒо таких рослин належать шипшина, кукурудз¤н≥ приймочки, парило звичайне, цмин п≥щаний.

—ечог≥нн≥ засоби. Ћ≥карськ≥ рослини над≥лен≥ сечог≥нною активн≥стю ≥ посилюють д≥урез за рахунок розширенн¤ судин у нирках. ƒо таких рослин належать: хвощ польовий, петрушка, астрагали, любисток, ¤л≥вець.

√листог≥нн≥ речовини (гельм≥нтоциди) вбивають глист≥в, що паразитують у кишечнику людини. “ак≥ речовини м≥ст¤ть нас≥нн¤ дин≥, цитварний полин, чолов≥ча папороть.

≤нсектицидн≥ рослини знищують комах. ƒо ≥нсектицидних рослин належать ромашка далматська (п≥ретрум), ломин≥с, гармала, цикламен, тютюн, чемериц¤, мильн¤нка, рицина.

Ћ≥карськ≥ рослини в л≥куванн≥ серцево-судинних захворювань
јтеросклероз. √л≥д колючий волод≥Ї багатосторонньою д≥Їю. «нижуЇ артер≥альний тиск, покращуЇ сон, впливаЇ на серцевий м'¤з, зн≥маЇ спазми коронарних та мозкових судин, посилюЇ кровоплин, зменшуЇ головокруж≥нн¤, задишку.
¬≥двар кв≥т≥в (1 ст ложка сировини на 200 мл окропу, насто¤ти 20 хв, пити перед њжею по 1/2стакана трич≥ на день).
¬≥двар плод≥в (20 г сухих ¤г≥д залити 200 мл окропу, прокип'¤тити 15 хв, пити перед њжею ≥ на н≥ч по 1/2 стакана на прийом).
¬ерес звичайний (трава з кв≥тами), покращуЇ роботу серц¤, зн≥маЇ спазми коронарних та мозкових судин, заспокоюЇ нервову систему (1 ст ложку сировини залити 500 мл окропу, кип'¤тити 20 хв, насто¤ти 2 год, пити ¤к чай.
ћел≥са л≥карська в сум≥ш≥ з кипр≥Їм, зв≥робоЇм, собачою кропивою та лист¤м берези по 10 г кожного. ќдну ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, насто¤ти 20 хв, пити ¤к чай.
Ўипшина (плоди). 2 ст ложки сировини залити 1 л окропу в термос≥, насто¤ти на прот¤з≥ ноч≥, приймати по 1/2 стакана дв≥ч≥ на день.
√речка пос≥вна. 1 ст ложку кв≥т≥в залити 500 мл окропу, насто¤ти 2 год. ѕриймати 1/2 стакана трич≥ на день.
„асник - св≥же лист¤ або 2 - 3 зубки часнику вживати щоденно до њж≥.
÷ибул¤ (сум≥ш соку цибул≥ та меду пор≥вну) вживати по 1 ст ложц≥ трич≥ на день. «а годину до њж≥ або 2 години п≥сл¤ њж≥ прот¤гом двох м≥с¤ц≥в, перерва 2 тижн≥, ≥ знову курс повторюють.
 онюшина дика (10 г кв≥т≥в на 200 мл окропу, в≥дварити на прот¤з≥ 20 хв, насто¤ти 2 год, пити по 1 ст ложц≥ 4 рази на день.
„орнопл≥дна горобина м≥стить значну к≥льк≥сть йоду, в≥там≥ни та ≥нш≥ сполуки, ¤к≥ мають позитивну д≥ю при атеросклероз≥, зоб≥, г≥пертон≥чн≥й хвороб≥, стенокард≥њ, аритм≥¤х та ≥нших захворюванн¤х.

√≥пертон≥чна хвороба. Ѕрусниц¤ звичайна. ≤з свжих ¤г≥д готують с≥к, пити по 50 мл 4 рази на день.
¬алер≥ана л≥карська. ¬≥двари, настоњ, насто¤нки, порошок - приймати на день 4 рази.
√л≥д колючий. ¬≥двар сухих кв≥т≥в (2 ст ложки сировини на 200 мл окропу, варити 10 хв, пити по 1 ст ложц≥ 4 рази на день).
ћалина (сум≥ш плод≥в малини або лист¤, трава метеринки, кв≥ти липи, лист¤ п≥дб≥лу, подорожника, б≥лоњ берези, хвоща польового, нас≥нн¤ укропу, плоди шипшини вз¤тих пор≥вну - 2 ст ложки сум≥ш≥ залити 400 мл окропу, ки'тити 15 хв, насто¤ти 30 хв, проц≥дити ≥ пити по 1/2 стакана трич≥ на день.
„асник - св≥же лист¤ або 2 - 3 зубки вживати щоденно.
 артопл¤ печена в "мундирах" корисна Ї поставщиком солей кал≥ю, або картопл¤ний с≥к пити по 50 мл трич≥ на день.
 онюшина лучна (1 ст ложку суцв≥ть залити 200 мл окропу, насто¤ти 30 хв, пити по 1/2 стакана трич≥ на день.
Ѕур¤к червоний, коренеплоди в р≥зних видах до столу. Ѕур¤ковий с≥к з медом (пор≥вну), пити по 1 ст ложц≥ 5 раз≥в на день.
—мородина чорна (в≥двар сушених плод≥в або лист¤ 2 ст ложки сировини залити 200 мл коропу, кип'¤тити 15 хв, насто¤ти 1 год. ѕити 4 рази по 1/2 стакана на день.
√оробина чоронопл≥дна (¤годи або лист¤ 2 ст ложки залити 200 мл окропу, варити 10 хв, насто¤ти 20 хв), пити по 1/2 стакана 4 рази на день. —≥к горобини чорнопл≥дноњ пити по 50 мл 4 рази на день.
Ћ≥карськ≥ рослин в л≥куванн≥ захворювань дихальноњ системи
Ѕронх≥т. ѕри сильному кашл≥ доц≥льно пити в≥двар молока з плодами ≥нжиру (на 100 мл молока 20 г плод≥в).
 артопл¤не п'юре, зроблене на значн≥й к≥лькост≥ молока спри¤Ї зн¤ттю бронхоспазму.
—≥к моркви та редьки пор≥вну зм≥шати з молоком або медовим напоЇм (половина соку ≥ половина напою або молока), пити по 2 ст ложки трич≥ на день.
—≥к редьки з медом (на смак) по 1 - 2 ст ложки трич≥ на день.
—≥к цибул≥ з медом (на 50 мл соку додати 100 мл меду) насто¤ти 2 доби, пити по 1 ст ложц≥ трич≥ на день.
—в≥жий березовий або кленовий с≥к пор≥вну з молоком пити трич≥ на день.
ћолод≥ смереков≥ бруньки (3 ст ложки сировини на 500 мл окропу, насто¤ти 30 хв). ѕриймати по 1 ст ложц≥ трич≥ на день.
„асник в любом≥ вигл¤д≥ (св≥ж≥ листки, зубц≥ часнику або часникова ол≥¤) вживають при захворюванн¤х дихальноњ системи.

Ѕронх≥альна астма.  в≥ти бузини чорноњ, трава рос¤нки, лист¤ подорожника, трава ф≥алки - вз≥тих пор≥вну. 2 ст ложки сум≥ш≥ заливають 200 мл окропу, насто¤ти 2 год, випити ¤к чай в три прийоми.
ќман високий (кор≥нь), трава ф≥алки, чебрец¤, п≥дб≥лу, плоди ан≥су по 20 г кожного. 2 ст ложки сум≥ш≥ залити 500 мл окропу, насто¤ти 2 год, пити ¤к чай прот¤гом дн¤.
Ќас≥нн¤ ан≥су (15 г залити 200 мл окропу, насто¤ти 2 год, пити по 1 ст ложц≥ трич≥ на день за 30 хв до њж≥.
Ѕузок звичайний (лист¤ бузка, з≥бран≥ п≥д час цв≥т≥нн¤. 1 ст ложку сировини залити 200 мл окропу, насто¤ти 2 год) пити по 1 ст ложц≥ 4 рази на день.
ћалина л≥сова (в≥двар кор≥нн¤, з≥браного в пер≥од цв≥т≥нн¤ 50 г залити 500 мл окропу, кип'¤тити 50 хв, проц≥дити ≥ пити по 1/2 стакана раз на день.
«ахворюванн¤ шлунково-кишкового тракту
√астрит. —≥к алое пити по 2 ч ложки дв≥ч≥ на день за 30 хв до њж≥.  урс л≥куванн¤ 1 - 2 м≥с¤ц≥.
≈фективним в л≥куванн¤ гастриту Ї сум≥ш виготовлена з соку алое, бджолиного меду та вина " агор" або домашнього червоного вина (150 мл соку, 200 г меду ≥ 500 мл вина насто¤ти прот¤гом 12 дн≥в в темному прохолодному м≥сц≥) пити по 1 ст ложц≥ трич≥ на день за 30 хв до њж≥ ≥ 1 ст ложку на н≥ч.  урс л≥куванн¤ 1 м≥с¤ць, п≥сл¤ цього перерва 1 м≥с¤ць. „ерез м¤с¤ць курс можна повторити. ѕрот¤гом року можна провести 3 курси л≥куванн¤.
“рава спорошу - 4 частини, трава золототис¤чника - 4 частини, лист¤ м'¤ти - 2 частини, кор≥нь ањра - 2 частини, нас≥нн¤ кмину - 1 частину, лист¤ подорожнику - 8 частин. 3 ст ложки сум≥ш≥ залити 1 л окропу, насто¤ти в термос≥ прот¤гом доби. ѕити натще 1 стакану в≥двару, прот¤гом дн¤ по 1/2 стакана дв≥ч≥ на день.
—униц¤ л≥сова (1 ст ложку сум≥ш≥ лист¤ та кор≥нн¤ залити 400 мл холодноњ прокип'¤ченоњ води, насто¤ти прот¤гом 10 год, проц≥дити. ѕити по 1/2 стакана щоденно.
“рава дерев≥ю - 2 частини, трава зв≥робою - 2 частини, кв≥тки ромашки - 2 частини, трава чистот≥лу - 1 частина. (1 ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, насто¤ти 30 хв, проц≥дити. ѕити по 1/2 стакана 4 рази на день.

ѕри п≥двищен≥й кислотност≥ шлункового соку.
ћорковний с≥к перед њжею (можна споживати сиру моркву).
Ћист¤ м'¤ти, трава дерев≥ю, зв≥робою, подорожника - по 2 частини, нас≥нн¤ кропу 1/4 частина. 1 ст ложку сум≥ш≥ заливають 200 мл окропу насто¤ти 30 хв. ѕити по 1/2 ст ложц≥ трич≥ на день до њж≥.
—≥к подорожника по 1 ч ложц≥ 4 рази на день.

ѕри знижен≥й кислотност≥ шлункового соку. —мородина чорна (св≥жий с≥к по 1/2 стакана трич≥ на день за 30 хв до њж≥.
 в≥ти ромашки, нас≥нн¤ кропу, кмину, кор≥нь валер≥ани, шишки хмелю пор≥вну. 1 ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу кип'¤тити 20 хв, насто¤ти 1 год. ѕити по 1 ст ложц≥ за 30 хв до њж≥.

Ћ≥куванн¤ закреп≥в. јлое зр≥зати 100 г лист¤ ≥ поставити в холодильник на 12 дн≥в. ѕ≥сл¤ цього потр≥бно вичавити с≥к ≥ зм≥шати в р≥вних к≥лькост¤х з медом. ѕриймати вранц≥ за 30 хв до њж≥, прот¤гом 2 - 3 дн≥в.
 рушина кора - 4 частини, нас≥нн¤ кропу та нас≥нн¤ льону по 1 частин≥. «аварити 1 ст ложку сум≥ш≥ в 200 мл окропи прот¤гом 20 хв. ¬ипити в≥двар вранц≥ за один раз.
ћорковний с≥к Ї корисним продуктом та м'¤ким послаблюючим засобом особливо дл¤ д≥тей.
“ерен (сум≥ш кв≥т≥в та лист¤ волод≥Ї послаблюючим та сечог≥ннм засобом). «аварити 2 ст ложки сум≥ш≥ в 200 мл окропу. ѕити ¤к чай.

Ћ≥куванн¤ захворювань печ≥нки. «в≥роб≥й (1 ст ложка трави з кв≥тками залити 500 мл окропу, заварити в термос≥ ¤к чай). ѕити по 1/2 ст ложц≥ трич≥ на день.
—поживанн¤ прот¤гом ц≥лого року ¤г≥д суниц≥ л≥совоњ або городньоњ запоб≥гаЇ захворюванню печ≥нки.
“рава ф≥алки - 10 г, кукурудз¤н≥ рильц¤ - 30 г, м'¤та - 10 г, пелюстки сон¤шнику - 20 г, лист¤ суниц≥ - 10 г. 2 ст ложки сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, насто¤ти 30 хв. ѕити по 1/2 стакана до њж≥ за 30 хв.
Ќас≥нн¤ ан≥су звичайного - 50 г, лист¤ б≥лоњ акац≥њ - 50 г, лопух - 100 г, мильн¤нка л≥карська - 100 г. 1 ст лжку сум≥ш≥ залити 500 мл окропу, насто¤ти 30 хв. ѕриймати перед њжею по 150 мл щоденно.
—униц¤ л≥сова (1 ст ложку сум≥ш≥ ¤г≥д та лист¤ заварити 200 мл окроп, насто¤ти 30 хв. ѕити по 1/2 стакана настою трич≥ на день.
 р≥п городн≥й (2 ст ложки подр≥бненого нас≥нн¤ залити 400 мл окропу, кип'¤тити 15 хв, охолодити. ѕити по 1/2 сткана теплого в≥двару 4 рази на деь прот¤гом 4 тижн≥в.
ѕодразненн¤ сечового м≥хура з частими позивами до вид≥ленн¤ сеч≥. Ѕузина чарна (в≥двар подрабненого кор≥нн¤ 10 г висушеоњ сировини залити 200 мл окропу, кип'¤тити 30 хв, насто¤ти. ѕити по 1 ст ложц≥ трич≥ на день.
Ћист¤ мучниц≥ 1 ст ложку залити 200 мл окропу кип'¤тити 30 хв, проц≥дити. ѕити по 1 ст ложц≥ 4 рази на день черз 40 хв п≥сл¤ њж≥.
√луха кропиа (1 ст ложку сухих кв≥т≥в залити 200 мл окрпу, насто¤ти прот¤гом 30 хв. ѕити по 1/2 стакна 4 рази на день.

Ќирковокам'¤на хвороба. «елений чай запоб≥гаЇ утвренню камен≥в в сечовому м≥хур≥, нирках та печ≥нц≥.
 в≥ти б≥лоњ акац≥њ, лист¤ берези, в≥вс¤на солома по 50 г, лист¤ чорноњ смородини - 30 г шипшина целюстки - 20 г, плоди шипшии - 80 г. 1 ст ложку сум≥ш≥ залити 500 мл окроу, кип'¤тити 30 хв. ѕриймати по 150 мл теплого в≥двару трич≥ на день.
Ћист¤ брусниц≥ - 20 г, кв≥ти василька синього - 30 г, трава буквиц≥ л≥арськоњ - 20 г, трава верон≥ки - 30 г. 1 д ложк сум≥ш≥ залити 300 мл окроп, насто¤ти 20 хв. ¬ипити за один прийом при нирков≥й кольц≥.
ѕетрушка пос≥вна використовуЇтьс¤ вс¤ рослина, у вигл¤д≥ настою та в≥двар ¤к сечог≥нний зас≥б, розчин¤ючй кам≥нн¤ та п≥сок в нирках ≥ сечовому м≥хур≥.
ƒика морковка ефективна д¤ л≥куванн нирково-кам'¤ноњ хвороби. 1 ст ложку нас≥нн¤ залити 200 мл окропу, насто¤ти прот¤гом доби. ѕити теплим по 1/2 стакана трич≥ на день.

«ахворюванн¤ ж≥ночих статевих орган≥в. ѕри запаленн¤х статевих орган≥в застосовують в≥двар трави зв≥робою (1 ст ложку сировини залити 200 мл окропу, кип'¤тити 15 хв, пити по 1/4 стакана 4 рази на день.
 алина звичайна (в≥двар кори 1:10 п'ють ¤к зас≥б стимулюючий тонус матки). —≥к калини по 50 мл трич≥ на день при ф≥бром≥ом≥.
ќман високий (в≥двар кор≥нн¤ 1:10 п'ють при больових нерегул¤рних менструац≥¤х, а також дл¤ проф≥лактики передчасних полог≥в).
—униц≥ л≥сов≥ (1 ст ложку лист¤ залити 200 мл холодноњ води. Ќасто¤ти прот¤гом 8 год. ѕити по 1/2 стакана щоденно при черезм≥рних менструац≥¤х.

„олов≥че безсилл¤ (≥мпотенц≥¤). ѕастернак пос≥вний (наст≥й трави, лист¤, трава любистка пор≥вну - 1 ст ложку сум≥ш≥ заварити в 400 мл води). ѕити по 1/2 стакана трич≥ на день. Ќаст≥й кор≥нн¤ (2 ст ложки св≥жих подр≥бнених корен≥в ≥ 3 ст ложки цукру залити 200 мл води, кип'¤тити 15 хв, насто¤ти 8 год). ѕити по 2 ст ложки трич≥ на день за 30 хв до њж≥.

Ћ≥карськ≥ рослини в≥д сол≥тера. 2 ст ложки очищеного сирого нас≥нн¤ дин≥ трохи п≥дсушене з'њсти ранком натще, добре розжовуючи зерна. „ерез 1 год прийн¤ти дозу послаблюючого засобу.

Ћ≥кувальн≥ ванни. ѕриготуванн¤. Ќа ванну беретьс¤ 100 - 200 г сухоњ сировини.
«аспок≥йлив≥ ванни корисн≥ дл¤ здоров'¤ приймати щодн¤ перед сном з додаванн¤м кв≥т≥в ромашки, трави м'¤ти, кор≥нн¤ валер≥ани (3:2:1:1).
¬анни з валер≥аною. ¬≥двар кор≥нн¤ валер≥ани заспокоюЇ нервову, серцево-судинну систему та при судомах. “ак≥ ванни знижують збудлив≥сть, рекомендуютьс¤ при нервових безсонн¤х, неврозах, неврастен≥њ, слабкост≥ серц¤ та нерв≥в, знижують артер≥альний тиск, нормал≥зують роботу шлунка, метеоризм≥, корисн≥ при астм≥.
Ћ≥кувальн≥ ароматичн≥ ванни. —такан сум≥ш≥ трави материнки, чебрец¤, м'¤ти, полину, подорожника, дикоњ горобини залити 2 л окропу, варити 3 хв, насто¤ти 30 хв, проц≥дити, вилити у ванну.
’война ванна - ароматна, зн≥маЇ втому, заспокоюЇ нервову систему. —такан хвоњ залити 2 л окропу, насто¤ти в термос≥ прот¤гом 5 год, влити у ванну.

як позбутис¤ в≥д бородавок? „истот≥л (видавлений ≥з стебла с≥к прикладати до бородавок 5 - 6 раз≥в на день, доки не зникнуть бородавки). ѕод≥бно д≥Ї с≥к молочаю.
 ульбаба (змазуючи невелик≥ бородавки соком кульбаби зникають).
√оробина звичайна (масу ≥з сирих ¤г≥д регул¤рно наносити на бородавки до њх зникненн¤).
„асник (зубчик часнику розр≥зати ≥ кусочком завб≥льшки з бородавку зр≥заною стороною прикр≥пити лейкопластирем до бородавки на 1 год. “ак≥ процедури робити щодн¤ до зникненн¤ бородавки.

јлкогол≥зм - дл¤ л≥куванн¤ алкогол≥зму використовують сл≥дуючу сум≥ш: трава чебрецю звичайного - 4 частини, трава полину г≥ркого - 1 частина, трава золототис¤чника - 1 частина. 1 ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, кип'¤тити 10 хв. ¬≥двар пити по 1 ст ложц≥ трич≥ на день прот¤гом 3 м≥с¤ц≥в. „ерез 2 тижн≥ з'¤вл¤Їтьс¤ байдуж≥сть до спиртного. ќсновна складова частина сум≥ш≥ чебрець, швидко зн≥маЇ ¤вища похм≥льного дискомфорту (абстиненц≥њ), зникаЇ напруга, важк≥сть, головний б≥ль, неприЇмн≥ в≥дчутт¤ в д≥л¤нц≥ серц¤ та к≥нц≥вок.

як позбутис¤ в≥д безсонн¤? ¬ам допоможе простий спос≥б - набити подушку лист¤ми м'¤ти, геран≥, материнки, папоротника, лавра, соснових голок, пелюстк≥в роз.
 орисним при безсонн¤х Ї хвойн≥ ванни або ванни з настоЇм календули, м'¤ти, материнки, мел≥си (по 50 г кожноњ ≥з трав), 10 хв, 5 - 10 раз≥в через день, перед сном.
2 ст ложки подр≥бнених шишок хмелю насипати у м≥шечок ≥з не щ≥льноњ матер≥њ, зашити його ≥ положити п≥д подушку.
1 ст ложку кор≥нн¤ валер≥ани залити 200 мл окропу.  ип'¤тити 15 хв на слабкому вогню, насто¤ти 45 хв, проц≥дити. ѕриймати по 1 ст ложц≥, д≥т¤м - по 1 ч ложц≥ трич≥ на день.
2 ч ложки шишок хмелю залити 200 мл окропу, насто¤ти 5 год, проц≥дити. ¬ипити перед сном.

Ћ≥кувальн≥ збори - це сум≥ш≥ дек≥лькох вид≥в л≥карських трав. ≤з збор≥в готують настоњ, в≥двари, а також спиртов≥ вит¤жки (насто¤нки).
«б≥р апетитний м≥стить траву полину - 2 частини, траву кульбаби - 1 частину, траву дерев≥ю - 2 частини. 2 ст ложки сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, кип'¤тити, насто¤ти 30 хв. ѕити по 1 ст лолжц≥ за 15 хв до њж≥.
«б≥р в≥там≥нний - лист¤ кропиви жалкоњ, лист¤ л≥щини, кор≥нь моркви, плоди шипшини - по 3 частини, ¤годи смородини чорноњ - 1 частина. 1 ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, кип'¤тити 10 хв, насто¤ти 5 год. ѕриймати по 1/2 стакана трич≥ на день.
«б≥р шлунковий є1 (при проносах) - плоди черемхи - 3 частини, ¤годи чорниц≥ (¤фини) - 2 частини. 1 ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу.  ип'¤тити 20 хв, насто¤ти 30 хв. ѕити по 1 ст ложц≥через 3 год.
«б≥р шлунковий є2, регулюючий д≥¤льн≥сть кишечника - кореневище ањру, кор≥нь кульбаби - по 1 частин≥, лист¤ кропиви жалкоњ - 2 частини, кора крушини ламкоњ - 3 частини. 1 ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, кип'¤тити 10 хв. ѕити по 1/2 стакана вранц≥ ≥ ввечер≥.
«б≥р шлунковий є3 (при гастритах ≥з зниженою кислотн≥стю) - трава зв≥робою, трава золототис¤чника, трава дим'¤нки по 2 частини, лист¤ цикор≥ю - 3 частини. 15 г сум≥ш≥ залити 1 л окропу, 2 год випарювати на вод¤н≥й бан≥, 5 хв охолоджувати, проц≥дити. ѕити по 1/2 стакана за 20 хв до њж≥ трич≥ на день.
«б≥р шлунковий є 4 (при гастритах з п≥двищеною кислотн≥стю) - кореневище ањру, лист¤ м'¤ти, кв≥тки дерев≥ю по 2 частини, трава золототис¤чника, трава споришу по 4 частини, плоди кмину - 1 частина, лист¤ подорожника, трава зв≥робою по 8 частин. 60 г сум≥ш≥ залити 1 л окропу, кип'¤тити 30 хв, насто¤ти 15 хв. ѕити по 1/2 стакана через 30 хв п≥сл¤ њж≥ теплим трич≥ на день.
«б≥р жовчог≥нний (при холецистит≥, холанг≥т≥) - трава дерев≥ю, плоди кор≥анду, лист¤ м'¤ти по 2 частини, кв≥тки цмину п≥скового - 4 частини. 1 ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, кип'¤тити 20 хв. ѕити по 1/2 стакана до њж≥ за 20 хв трич≥ на день.
«б≥р сечог≥нний є1 (при набр¤ках серцевого походженн¤, хрон≥чних отруЇнн¤х) - кв≥тки василька синього, кор≥нь солодки по 1 частин≥, лист¤ мучниц≥ - 3 частини. 1 ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, кип'¤тити прот¤гом 30 хв, проц≥дити. ѕриймати по 1 ст ложц≥ 4 рази на день за 20 хв до њж≥.
«б≥р сечог≥нний є2 (при сечокам'¤н≥й хвороб≥) - березов≥ бруньки, кукурудз¤н≥ волоски (рильц¤), лист¤ мучниц≥, лушпинн¤ фасол≥, трава ф≥алки по 2 частини. 2 ст ложки сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, кип'¤тити 20 хв. ѕити по 2 ст ложки трич≥ на день.
«б≥р г≥потензивний (при г≥пертон≥њ) - плоди глоду, кв≥тки глоду, лист¤ омели б≥лоњ, трава хвоща польового по 3 частини, трава дерев≥ю - 4 частини, лист¤ л≥щини звичайноњ, лист¤ кадила мел≥солистого, трава астрагалу хлопунц¤ по 2 частини, часник - 3 зубц≥. 1 ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, кип'¤тити 20 хв. ѕити по 1/4 стакана трич≥ на день.
«б≥р потог≥нний (при простуд≥) - кв≥тки липи, плоди малини, лист¤ малини, трава материнки по 1 частин≥, кв≥тки бузини - 2 частини. 30 г сум≥ш≥ залити 500 мл окропу, кип'¤тити 20 хв. ѕити гар¤чим по 1 стакану на н≥ч.
«б≥р заспок≥йливий (при нервовому збудженн≥) - кор≥нь валер≥ани, шишки хмелю по 1 частин≥, лист¤ м'¤ти, трава астрагалу по 2 частини. 1 ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, кип'¤тити 20 хв. ѕити по 1/2 стакана трич≥ на день.
јнтиатеросклеротичний зб≥р - кор≥нь кульбаби, кореневище п≥рию, трава дерев≥ю, трава астрагалу, лист¤ кадила мел≥солистого, лист¤ л≥щини вз¤тих пор≥вну. 1 ст ложку сум≥ш≥ залити 200 мл окропу, кип'¤тити 30 хв, насто¤ти 1 год. ѕити вранц≥ по 1/2 стакана.
ƒе¤к≥ захворюванн¤, при ¤ких використовуютьс¤ л≥карськ≥ рослини
јденома простати (передм≥хуровоњ залози) - болиголов пл¤мистий, г≥ркокаштан звичайний, грушанка круглолиста, зеленчук жовтий, льонок звичайний, осика, пир≥й повзучий, собача кропива, терен звичайний, цибул¤ городн¤.

јлерг≥¤ - гвоздика дельтовидна, горобина чорнопл≥дна, гриндел≥¤ розчеп≥рена, конюшина лучна, косарики черепичаст≥, кр≥п запашний, перестр≥ч гайовий, сверб≥жниц¤ польова, череда трирозд≥льна, кадило.

јнг≥на - айва довгаста, айстра альп≥йська, алое, алте¤ л≥карська, бузина чорна, герань –обертова, гл≥д колючий, суниц¤ л≥сова, ¤лина Ївропейська, оман високий, кадило, наг≥дки (календула).

јнем≥¤ - абрикос звичайний, персики, вишн¤, авран л≥карський, ањр тростиновий, айва, бур¤к звичайний, кропива глуха, кропива жалка, кадило, хвощ польовий, шипшина, шовковиц¤ б≥ла.

јнорекс≥¤ (в≥дсутн≥сть апетиту) - волошка син¤, м'¤та, золототис¤чник, щавель, шандра звичайна, оман високий.

јритм≥¤
- в'¤з≥ль барвистий, гл≥д колючий та криваво-червоний, собача кропива, шандра звичайна, валер≥ана.

јтеросклероз
- абрикос звичайний, айва, персик, агрус, алое, астрагали, бузина чорна, валер≥ана, собача кропива, квасол¤, суниц≥ л≥сов≥, гор≥х волоський, чорна смородина, горобина чорнопл≥дна, барв≥нок, малина.

јстма бронх≥альна
- алте¤ л≥карська, арн≥ка г≥рська, в'¤з≥ль барвистий, з≥рочки жовт≥, розх≥дник звичайний, р¤ска мала, щавель кислий, череда.

Ѕезпл≥дд¤ у ж≥нок
- астрагали, барв≥нок трав'¤нистий, коронар≥¤ зозул¤ча, куколиц¤ б≥ла, лаванда, мел≥са, п≥вон≥¤, рев≥нь, синюха голуба, сон розкритий, хм≥ль, ведмежа цибул¤, чербрець, любисток.

Ѕронх≥т
- абрикос, персик, ањр, астрагали, ан≥с, герань –обертова, копитн¤к Ївропейський, липа, любка дволиста, перстач гус¤чий, плющ звичайний, сон¤шник, чебрець, верон≥ка л≥карська, шавл≥¤, ромашка, наг≥дки (календула), чина лучна.

¬иразкова хвороба шлунка
- ањр, алое, бузок, гледич≥¤ колюча, жабник польовий, за¤ча конюшина, кор≥андр, лакон≥с американський, миколайчики плоск≥.

¬ипад≥нн¤ волосс¤
- ањр, ам≥ велика, жимолость козолиста, красол¤ велика (настурц≥¤), мильн¤нка л≥карська, пастернак пос≥вний, любисток, плющ звичайний, самшит в≥чнозелений, чорнокор≥нь л≥карський, кропива жалка, гор≥х волоський.

√астрит г≥перацидний
- ањр, дудник л≥совий, липа, мигдаль звичайний, полин, ромашка, талабан польовий, м'¤та.

√астрит г≥поацидний
- тирлич жовтий, золототис¤чник, зозулинець, бедринець ломикаменевий, дудник л≥совий, д¤г≥ль л≥карський, зв≥роб≥й, кот¤ча м'¤та, нечуйв≥тер, очанка пр¤мосто¤ча, подорожник блошиний, рев≥нь, рутка л≥карська, ¤л≥вець, капуста, шовковиц¤ б≥ла, персик, абрикос, актин≥д≥¤.

√епатити
- авран л≥карський, агава американська, айва, астрагали, арум пл¤мистий, барбарис, боб≥вник трилистий, вишн¤ звичайна, волошка лучна, дзвоники скупчен≥, дивина густокв≥ткова, зв≥роб≥й, капуста, лаватера тюр≥нгська, мильн¤нка л≥карська, кадило, плющ звичайний, оман високий, ромашка, росичка, суниц≥ л≥сов≥, цмин п≥щаний, чистот≥л, щавель.

√≥пертон≥чна хвороба (г≥пертенз≥¤)
- агрус, астрагали, арн≥ка г≥рська, айва, абрикос, персик, кавун, барв≥нок, бур¤к, валер≥ана, зв≥роб≥й, ломин≥с лоз¤ний, гор≥х волоський, оман високий, омела, ортосифон, очиток њдкий, рута садова, суниц≥ л≥сов≥, чайний гриб, гречка, калина, евком≥¤, вовчук.

√≥потенз≥¤
- авран л≥карський, агрус, арал≥¤, елеутерокок, женьшень, лимонник китайський, род≥ола, розмарин.

√оловн≥ бол≥
- агали-трава г≥рська, алте¤, арн≥ка г≥рська, анемона жовтецева, астрагали, боб≥вник трилистий, гадючник в'¤золистий, картопл¤, конвал≥¤, валер≥ана, собача кропива, материнка звичайна, суховершки звичайн≥, чебрець плазкий.

ƒ≥абет цукровий
- артишок пос≥вний, барв≥нок трав'¤нистий, брусниц¤, горобина звичайна, квасол¤ звичайна, купина багатокв≥ткова, льон звичайний, ортосифон, овес, приворотень блискучий, росички круглолист≥, спориш звичайний, чорниц¤ звичайна, ¤фини, шовковиц¤ чорна.

«убний б≥ль
- акон≥т волотистий, акон≥т джунгарський, гл≥д колючий, гл≥д криваво-червоний, жабник польовий, материнка звичайна, орлики звичайн≥.

≤мпотенц≥¤
- ањр, анемона л≥сова, арал≥¤, астрагали, барв≥нок малий, барв≥нок пр¤мий, глечики жовт≥, еспарцет п≥щаний, женьшень, заманиха, елеутерокок, зозулинець салеповидний, зозулинець чолов≥чий, зозулинець шоломоносний, конопл≥ пос≥вн≥, любисток, любка дволиста, миколайчики плоск≥, морква пос≥вна, м'¤та, овес, пальчатокор≥нник, копитн¤к Ївропейський, п≥дсн≥жник ¬оронова (б≥лий), род≥ола, рута садова, самосил гайовий, оман високий, талабан польовий, холодок л≥карський, цибул¤ городн¤, часник, родзинки.

≤мунолог≥¤
- ањр, астрагали, гриб березовий, виноград, гуньба с≥нна, дерев≥й, ех≥наце¤, заманиха, елеутерокок, золототис¤чник, кропива дводомна, полин г≥ркий, розмарин, холодок л≥карський, чебрець звичайний, шипшина зморшкувата, ¤л≥вець звичайний, ¤лина Ївропейська.

 ашель
- абрикос, айва, айстра альп≥йська, астрагали, багно звичайне, боби, васильки справжн≥, ефедра, золотушник канадський, липа, льон звичайний, медунка л≥карська, ан≥с, миколайчики плоск≥, подорожник ланцетолистий, син¤к звичайний, ф≥алка трикол≥рна, чебрець, шандра звичайна, шоломниц¤ звичайна, калина (¤годи).

ћетеоризм
- ањр, алте¤, ам≥ велика, ам≥ зубна, болиголов, валер≥ана, дивина звичайна, кор≥андр, кмин, кр≥п, м'¤та, ромашка, солодка, чабер садовий, ¤л≥вець звичайний.

Ќеврози
- ањр, астрагали, бедринець, боб≥вник трилистий, валер≥ана, кропива собача (пустирник), гармала звичайна, зв≥роб≥й, лаванда, липа, малина, мел≥са, рев≥нь, шандра звичайна, шоломниц¤, хм≥ль.

ќнколог≥¤
- айва, алое, арн≥ка, астрагали, гриб березовий, верба б≥ла, глуха кропива, ех≥наце¤, каланхое, калина звичайна, конопл≥ пос≥вн≥, лопух, льон звичайний, обл≥пиха, осика, подоф≥л щитковидний, ромашка, талабан польовий, часник, чистот≥л звичайний, барв≥нок, бур¤к, герань, зимолюбка зонтична, кавун, калюжниц¤ болот¤на, квасениц¤, лобода б≥ла, п≥дб≥л звичайний, мак дикий, молочай степовий, наг≥дки л≥карськ≥, омела б≥ла, п≥дмаренник, п≥зньоцв≥т ос≥нн≥й, подорожник, рута садова, татарник звичайний, хамер≥он вузьколистий (≥ван-чай).

ѕростатит, аденома
- болиголов пл¤мистий, г≥ркокаштан к≥нський, грушанка круглолиста, зеленчук звичайний, золотушник канадський, льонок звичайний, осика, петрушка, пир≥й повзучий, рододендрон жовтий, собача кропива, терен звичайний, топол¤ б≥ла, топол¤ чорна, холодок л≥карський, цибул¤ городн¤.

—ерцева недостатн≥сть
- абрикос, авран л≥карський, айва, актин≥д≥¤, ам≥ зубна, астрагал солодколистий, астрагал хлопунець, б≥лоз≥р болотний, валер≥ана, в'¤з≥ль, др≥к красильний, конвал≥¤, лаватера тюр≥нгська, наперст¤нка (великокв≥ткова, пурпурова, шерстиста, ≥ржава), горицв≥т весн¤ний, студник голий, саротимус в≥никовий, ¤лиц¤ сиб≥рська, чорна смородина, шовковиц¤ б≥ла, ¤лина Ївропейська.

—тенокард≥¤
- ам≥ велика, ам≥ зубна, арн≥ка г≥рська, астрагали, горицв≥т весн¤ний, ≥бер≥йка, красол¤ велика (настурц≥¤), кр≥п, м'¤та, перстач гус¤чий, собача кропива (пустирник), талабан польовий.

÷истит
- авран л≥карський, алте¤, ам≥ зубна, астрагали, багатон≥жка звичайна, барбарис, волошка син¤, дерев≥й, за¤ча конюшина, квасол¤, ломин≥с звичайний, оман високий, омег вод¤ний, петрушка, плаун булавовидний, сверб≥жниц¤ польова, суниц≥ л≥сов≥, цмин п≥щаний.

ѕитанн¤ захисту та оздоровленн¤ населенн¤ на фон≥ низькодозового рад≥ац≥йного впливу продовжуЇ залишатис¤ актуальною. ўоб зор≥Їнтувати людину в р≥зномањтт≥ л≥карських рослин, ¤к≥ можуть бути корисними при д≥њ малих доз ≥он≥зуючого випром≥нюванн¤ вид≥л¤ють к≥лька груп рослин за особливост¤ми рад≥опротекторноњ д≥њ.
1. –ослини, ¤к≥ зменшують рад≥оактивне забрудненн¤ орган≥зму, про¤вл¤ють пр¤му антагон≥стичну д≥ю на рад≥онукл≥ди - зв'¤зуванн¤ (вис≥вки зернових, морська капуста, бобов≥, морква, бур¤к, капуста, редька, смородина, солодкий перець, абрикоси, вишн≥, сливи та ≥нш≥); виведенн¤ - сечог≥нн≥ рослини (мучниц¤ звичайна, спориш, хвощ польовий, брусниц¤ тощо та проносн≥ рослини (чебрець, бузина, терен, слива, шандра).
2. –ослини з антиоксидантною д≥Їю (адаптогени-антиоксиданти - ¤к≥ мають антирадикальн≥ властивост≥, п≥двищують ст≥йк≥сть та синтез окремих реакц≥й орган≥зму - рослини з високим вм≥стом в≥там≥на ј, ≈, — (зелений горошок, петрушка, цибул¤, часник, морква, гарбуз, томати, бур¤к, горобина, шипшина, червоний перець, обл≥пиха); рослини, ¤к≥ м≥ст¤ть б≥офлавоноњди (кр≥п, кмин, ан≥с, морква, часник, васильки справжн≥, ех≥наце¤, парило звичайне); рослини, ¤к≥ м≥ст¤ть селен (проросл≥ зерна злакових, кр≥п, пастернак, часник, смородина, горобина, чистот≥л, суниц≥, п≥дб≥л, солодка гола та ≥нш≥).
3. –ослини, ¤к≥ зм≥цнюють стан ≥мунноњ системи та орган≥зму в ц≥лому - ≥муностимул¤тори (ех≥наце¤, оман високий, ¤л≥вець, солодка гола, парило звичайне, кор≥нь лопуха, цикор≥й, любисток, часник, цибул¤); стимул¤тори розумовоњ та ф≥зичноњ д≥¤льност≥ (род≥ола рожева, елеутерокок, лимонник).
Ћ≥карськ≥ рослини про¤вл¤ють рад≥опротекторну активн≥сть. –ад≥оактивне забрудненн¤ великих територ≥й ”крањни п≥сл¤ авар≥њ на „орнобильськ≥й атомн≥й електростанц≥њ призвело до зб≥льшенн¤ поступленн¤ рад≥онукл≥д≥в не т≥льки в с≥льськогосподарських культурах, молочних, м'¤сних та рибних продуктах, але також в орган≥зм≥ людини. –ад≥онукл≥ди в орган≥зм людини поступають такими шл¤хами:
1. ≤нгал¤ц≥йний. 2. „ерез шлунково-кишковий тракт. 3. „ерез непошкоджену шк≥ру.
ѕри загальному опром≥ненн≥ практично н≥ одна жива кл≥тина не залишаЇтьс¤ ≥нтактною.  ожному виду кл≥тин ≥ тканин властива сво¤ визначена м≥рка рад≥очутливост≥. ¬исокорад≥очутливими Ї л≥мфоњдна та м≥елоњдна тканини, а також сперматогенний, кишковий та покривний еп≥тел≥й.
«начна частина л≥карських рослин волод≥Ї рад≥опротекторною активн≥стю, тобто захищають кл≥тини в≥д впливу рад≥ац≥њ та спри¤ють виведенню рад≥онукл≥д≥в ≥з орган≥зму. –ад≥очутлив≥сть кл≥тин, тканин ≥ орган≥зму в ц≥лому може бути знижена спец≥альними фармаколог≥чними засобами - рад≥опротектори, ¤к≥ под≥л¤ютьс¤ на препарати короткочасноњ та тривалоњ д≥њ. ѕротирад≥ац≥йна активн≥сть препарат≥в першоњ групи (кропива, зв≥роб≥й, калина, арн≥ка) про¤вл¤Їтьс¤ прот¤гом 0,5 -4 годин п≥сл¤ введенн¤ њх в орган≥зм. √оловним в механ≥зм≥ д≥њ рад≥опротектор≥в короткочасноњ д≥њ Ї пригн≥ченн¤ обм≥ну нуклењнових кислот. –ад≥опротектори тривалоњ д≥њ (ех≥наце¤, елеутерокок, женьшень, лимонник, кадило, астрагали, буркун, гречка, капуста, морква, горобина чорноплода, обл≥пиха) здатн≥ забезпечити захист орган≥зму при тривалому опром≥ненн≥, њх захисний ефект п≥сл¤ одноразового введенн¤ може тривати до в≥д 1 доби до дек≥лькох тижн≥в. ћехан≥зм д≥њ цих речовин в основному пов'¤заний з активац≥Їю систем, ¤к≥ забезпечують п≥двищенн¤ загальноњ неспециф≥чноњ резистентност≥ орган≥зму, впливаючи на обм≥нн≥ процеси.
” механ≥зм≥ рад≥озахисноњ д≥њ стимул¤тор≥в неспециф≥чноњ резистентност≥ важливу роль в≥д≥граЇ њх властив≥сть зб≥льшувати концентрац≥ю ендогенних фактор≥в рад≥ост≥йкост≥ - б≥оам≥н≥в, т≥ол≥в ≥ знижують р≥вень ендогенних рад≥осенсиб≥л≥затор≥в - продукт≥в перекисного окисленн¤ л≥п≥д≥в. ¬икликане цими препаратами покращенн¤ суб'Їктивного стану ≥ психолог≥чного статусу у ос≥б, ¤к≥ п≥ддавались впливу малих доз рад≥ац≥њ, в значн≥й м≥р≥ пов'¤зано також з њх антистресорними властивост¤ми, здатн≥стю стимулювати процеси, ¤к≥ полегшують адаптац≥ю орган≥зму до небажаних фактор≥в р≥зноњ етиолог≥њ.
« метою п≥двищенн¤ ст≥йкост≥ орган≥зму до ≥он≥зуючого випром≥нюванн¤, значно знижуЇ накопиченн¤ рад≥онукл≥д≥в в орган≥зм≥, зменшуЇ в≥рог≥дн≥сть захвор≥ти в≥д вже отриманих доз опром≥ненн¤ ф≥тотерап≥¤ рекомендуЇ найб≥льш розповсюджен≥ л≥карськ≥ засоби рослинного походженн¤.
ѕри опром≥ненн≥ част≥ше застосовують л≥карськ≥ рослини, ¤к≥ м≥ст¤ть в≥там≥ни, м≥кроелементи, пектини, ≥нул≥н, флавоноњди. Ќаприклад, протипроменева активн≥сть препарат≥в гречки обумовлена тим, що в зернах рослини м≥ст¤тьс¤ б≥лок, крахмал, цукор, кл≥тковина, лимонна¤ та ¤блучна кислоти, а також м≥кроелементи (зал≥зо, кальц≥й, фосфор, м≥дь, цинк, йод, н≥кель, кобальт та ≥нш≥), в≥там≥ни ¬1, ¬2, ––, –.
Ћ≥кувальн≥ властивост≥ рослин залежать в≥д на¤вност≥ в них р≥зноман≥тних за х≥м≥чною будовою ≥ терапевтичною активн≥стю речовин. Ќайважлив≥шими серед них Ї алкалоњди, ам≥нокислоти, б≥лки, гл≥козиди, еф≥рн≥ ол≥њ, жири, г≥ркоти, дубильн≥ речовини, в≥там≥ни, сапон≥ни, флавоноњди, смоли, м≥кро- та макроелементи.
“рава буркуна л≥карського м≥стить в≥там≥ни, мел≥лотин, гл≥козид мел≥лотозид, пох≥дн≥ пурину, б≥лки, еф≥рн≥ ол≥њ ¤к≥ про¤вл¤ють протисудомну д≥ю при опром≥ненн≥. ѕозитивну д≥ю при опром≥ненн≥ мають морква, плоди горобини чорнопл≥дноњ, обл≥пихи, шипшини. ƒо рослин, ¤к≥ мають ≥муномодулюючу д≥ю в≥дноситьс¤ ех≥наце¤ пурпурова. Ќасто¤нка ех≥нацењ маЇ також бактер≥остатичну, фунг≥цидну, в≥русостатичну та протизапальну д≥ю, посилюЇ лейкопоез, активуЇ макрофаги, гранулоцити ≥ л≥мфоцити, п≥двищуЇ захисн≥ сили орган≥зму. –ад≥опротекторна активн≥сть л≥карських рослин по¤снюЇтьс¤ тим, що д≥юч≥ компоненти цих рослин по своњй х≥м≥чн≥й структур≥ часто нагадують ф≥з≥олог≥чно активн≥ захисн≥ речовини, а також тим, що вони р≥дше, н≥ж синтетичн≥ л≥ки викликають поб≥чн≥ реакц≥њ, в тому числ≥ алерг≥чн≥. ѕри тривал≥й д≥њ малих доз рад≥ац≥њ перевагу потр≥бно в≥ддавати св≥жим сокам, водним в≥дварам та насто¤м.
Хостинг от uCoz