GrigaOnline - лікарські рослини України та фармакологія
Фітотерапія | Фармакологія | Форум | Про авторів
А Б В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ Я
ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ РЕЦЕПТУРИ
Рецепт. Недозовані лікарські форми

Загальна рецептура - розділ фармакології (лікознавства), який займається правилами виписування рецептів на ліки і виготовленням лікарських форм із лікарських речовин.
Лікарські речовини - індивідуальні хімічні сполуки або речовини, які отримують із рослинної або тваринної сировини і використовують як ліки. При введенні в організм вони можуть попередити виникнення захворювання, змінити протікання патологічного процесу, нормалізувати порушену функцію, сприяти більш швидшому оздоровленню.
Джерела отримання ліків - лікарські рослини, сировина тваринного, мінерального походження, продукти життєдіяльності пліснявих грибів, хімічного синтезу.
Отримані лікарські препарати зберігаються в аптеках. Аптека - медико-санітарний заклад у системі охорони здоров'я, в обов'язки якого входить постійно забезпечувати ліками населення та лікувальні заклади.
Лікарський засіб - фармакологічний засіб, дозволений уповноваженим на те органом відповідної країни у встановленому порядку для застосування з метою лікування, попередження або діагностики захворювань у людини або тварини. Дозвіл на застосування нового препарату в якості лікувального засобу видає Фармакологічний комітет (центр) Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
Лікарська сировина - це сукупність природних та штучних матеріалів і речовин з яких добувають лікарські засоби. Вони можуть бути рослинного, мінерального, тваринного походження або продукти хімічного синтезу, із якого виготовляють лікарські препарати. Лікарська сировина повинна мати дозвіл на застосування Фармакологічного комітету МОЗ України.
Лікарський препарат - це лікарський засіб у вигляді відповідної лікарської форми.
Лікарська форма - це найбільш придатна для застосування і зберігання форма лікарського препарату. Лікарські форми в залежності від консистенції поділяються на рідкі, м'які і тверді.
За складом ліки можуть бути прості і складні. Прості ліки мають один компонент. Складні містять декілька інгредієнтів. Залежно від кількості компонентів у складних ліках розрізняють:
1. Основну речовину - Basis, яка визначає основний ефект ліків.
2. Допоміжну (що посилює або послаблює дію основної) речовину - Adjuvans.
3. Коригуючу (виправляючу) речовину - Corrigens, яка покращує якість ліків, надає їм приємного смаку, попереджує подразнювальну дію на слизову оболонку шлунка.
4. Формоутворювальну речовину -Constituens, яка надає лікам потрібної форми.
Лікарська форма - вигляд, який надається лікам для отримання оптимального ефекту і зручності в застосуванні.
За агрегатним станом лікарські форми поділяють на аерозолі, м'які, тверді, рідкі і газоподібні.
За прописом (складом) розрізняють рецептурні й офіцинальні (фармакопейні) лікарські форми.
Лікарські форми, що складаються за індивідуальними лікарськими прописами для виготовлення їх в аптеці, які, проте, не увійшли до діючої фармакопеї, називаються рецептурними, серед яких виділяють магістральні та мануальні..
Магістральні - нестандартні, індивідуальні прописи, призначені лікарем конкретному хворому.
Мануальні - стандартні, затверджені, клінічно перевірені прописи, які широко застосовуються на практиці. Описання таких прописів даються не в фармакопеї, а в спеціальних збірниках, які називаються мануалами.
Офіцинальні - лікарські форми та складні прописи ліків, що зазначені у фармакопеї або інших документах, затверджених фармакопейним комітетом, називаються фармакопейними або офіцинальними. Офіцинальні лікарські форми виготовляються на фармацевтичних заводах.
Виготовляють лікарські препарати за вимогами та правилами, що відображені в спеціальному збірнику фармацевтичного законодавства - фармакопеї.
Фармакопея - досягнення у розвитку фармакології в тій чи іншій державі, відображені у Державній фармакопеї - збірнику загальнодержавних, обов'язкових стандартів і положень, які нормують якість лікарських засобів, а також встановлюють правила виготовлення, зберігання, контролю і відпуску лікарських препаратів.
Лікарські речовини з аптек відпускаються за рецептами. Рецепти на лікарські засоби повинні виписуватись чорнилами або кульковою ручкою латинською мовою із зазначенням віку хворого, порядку оплати лікарських засобів, форми вживання, на бланках виготовлених друкарським способом відповідно до форм, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України.
За способом дозування лікарські форми є: дозовані і недозовані.
Правила виписування рецептів визначаються Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 117 від 30 червня 1994 р. "Про порядок виписування та відпуску лікарських засобів з аптек".
Наказом МОЗ України № 117 від 30 червня 1994 р. передбачено три форми рецептурних бланків.

Форма рецептурного бланка № 1
передбачена для виписування ліків хворим за повну вартість:
Назва лікувального закладу (штамп лікувального закладу)
Ужгородська міська клінічна лікарня (вул. Грибоєдова, 10)
Р е ц е п т (дорослий, дитячий - потрібне підкреслити)
"10 " вересня 2002 р.
Прізвище, ініціали та вік хворого: Іванов І.І., 25 років.
Прізвище, ініціали лікаря: Петренко В.В.
Rp.: Analgini 0,5
Da tales doses numero 10 in tab.
Signa. По 1 таблетці на прийом.
Підпис і особиста печатка лікаря
Рецепт дійсний протягом 10-ти днів, 2-х місяців (непотрібне закреслити).

Форма рецептурного бланка № 2 передбачена для виписування лікарських засобів хворим безкоштовно чи на пільгових умовах (і частковою оплатою), а також таких засобів, що мають одурманюючу властивість за переліком, затвердженим наказом МОЗ України від 30.06.1994 року № 117, та тих, що підлягають предметно-кількісному обліку:
Назва лікувального закладу (штамп лікувального закладу)
Р е ц е п т (дорослий, дитячий - потрібне підкреслити)
"10" вересня 2002 р.
Прізвище, ініціали та вік хворого Іванов І.І., 25 років.
Адреса хворого та номер медичної картки: Ужгород, вул. Вузька, 2; (амбулаторна картка № 235)
Прізвище, ініціали лікаря: Петренко В.В.
Rp.: Tab "Pentalginum" N 10
D.S. По 1 таблетці на прийом
Підпис та особиста печатка лікаря
Печатка для рецептів
Рецепт дійсний протягом 10-ти днів, 2-х місяців (непотрібне закреслити).

Отруйні лікарські речовини виписуються на бланках Ф № 1 або Ф № 2, залежно від форми оплати.

Форма рецептурного бланка № 3 (бланк спеціального обліку) передбачений для виписування ліків які мають наркотичну дію у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами за переліком, що затверджується МОЗ України. На бланку Ф № 3 виписують також лікарські речовини прирівняні до наркотичних. Наказ МОЗ України "Про затвердження Переліків наркотичних засобів та психотропних речовин, про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України № 117 від 30.06.1994 р., що є небезпечними для здоров'я в разі зловживання ними". До цього наказу є зміни і доповнення в наказі МОЗ № 172 від 20.09.1995 року - про виписування психотропних засобів, які є небезпечними для здоров'я людей в разі зловживання ними (транквілізатори бензодіазепінового ряду, барбітурати та інші лікарські речовини, прирівняні до них).
У разі виписування наркотичних засобів безкоштовно або з частковою оплатою разом із рецептом на бланку Ф № 3 додатково заповнюється рецепт на бланку Ф № 2.

Форма рецептурного бланка № 3 (бланк спеціального обліку для виписування наркотичних лікарських засобів).
Назва лікувального закладу
Р е ц е п т
На право одержання наркотичного лікарського засобу
Серія ВО № 1225
"10 " вересня 2002 р.
Прізвище, ініціали та вік хворого Іванов І.І., 25 років.
Адреса хворого та номер медичної картки: Ужгород, вул. Вузька 2, картка № 235
Прізвище, ініціали лікаря: Петренко В.В.
Rp.: Sol Promedoli 1% - 1 ml
D.t.d. N 10 in amp.
S. Вводити по 1 мл внутрішньом'язово
Підпис і особиста печатка лікаря.
Підпис керівника закладу.
Печатка лікувального закладу.
Рецепт залишається в аптеці.

На бланку Ф № 1 можна виписувати не більше 3-х найменувань (рецептів).
На рецептурному бланку Ф № 2 і Ф № 3 дозволяється виписувати тільки одне найменування лікарської речовини (один рецепт).
Лікарські речовини, які мають отруйну дію виписують на рецептурному бланку Ф № 1 або Ф № 2, при цьому виписується тільки один рецепт і ставиться печатка для рецептів.
На рецептурному бланку Ф № 3 виписуються наркотичні речовини і прирівняні до них. У кінці виписаного рецепта ставиться підпис лікаря і його печатка, а також підпис керівника лікувального закладу (головного лікаря або його заступника по лікувальній роботі), підписи скріплюються печаткою лікувального закладу.
При виписуванні наркотичних речовин безкоштовно або на пільгових умовах (часткова оплата) одночасно із виписуванням рецепта на бланку Ф № 3 виписується рецепт на бланку Ф № 2 в 2-х примірниках, один із них залишається в історії хвороби, з іншим хворий іде в аптеку для отримання лікарського препарату.

Рецепт - юридичний документ, який виписується на відповідних бланках чорнилом або кульковою ручкою розбірливо і без виправлень. Назви лікарських речовин пишуться повністю. Використовуються скорочення, передбачені наказом МОЗ України № 117 від 30.06.1994 р.
Рецепт - письмове звернення лікаря в аптеку, до фармацевта, про виготовлення та відпуск лікарської форми хворому.

Рецепт складається із таких частин:
І. Inscriptio ( надпис, заголовок) - штамп лікувального закладу.
Прізвище та ініціали хворого, вік, адреса.
Прізвище та ініціали лікаря.
Invocatio - звернення лікаря до фармацевта (виражається словом - візьми Recipe:) про виготовлення і відпуск лікарської форми.
ІІ. Designatio materiarum (перелік інгредієнтів, які входять до складу лікарської форми):
1. Basis (seu remedium cardinale) - основна діюча речовина.
2. Remedium adjuvans - допоміжна лікарська речовина, яка може підсилити дію основної або сприяє зниженню її побічної дії.
3. Remedium corrigens et remedium constituens - речовини, які виправляють смак, запах, інші неприємні властивості і надають лікарському препарату визначеної форми.
ІІІ. Subscriptio - вказівка лікаря фармацевту про виготовлення лікарської форми відповідним способом і необхідну кількість її.
IV. Signatura - вказівка лікаря хворому про спосіб і час використання лікарської форми.
V. Підпис та особиста печатка лікаря.
Кількість лікарських речовин (сухих, м'яких) указується в рецептах у одиницях маси - у грамах (0,1; 1,0; 2,0; 5,0 і т. д.), рідких - в об'ємних одиницях - у мілілітрах (1 мл; 5 мл; 10 мл і т. д.). Деякі лікарські речовини указуються в одиницях дії (ОД) або міжнародних одиницях (МО). Якщо лікарські речовини мають тверду консистенцію, то записують в одиницях маси (грами). При виписуванні рецептів лікар, як правило має справу з ліками, маса яких становить 1 грам (г) або менше, тому необхідно пам'ятати, що неправильно виписана доза (хибно поставлена кома після цілого числа) може бути небезпечною для здоров'я людини.
За одиницю маси - грам, приймається величина, яка дорівнює 1 мл хімічно чистої води при температурі 4оС і нормальному атмосферному тиску.
Назва долей одиниць маси складається із назви основної одиниці і відповідних приставок - деци (десята частина грама), санти (сота частина), мілі (тисячна частина) і так далі.

У рецептах позначення одиниць маси записують так:
Один грам (г) 1,0
Один дециміліграм (дмг) 0,0001
Один дециграм (дг) 0,1
Один сантиміліграм (смг) 0,00001
Один сантиграм (сг) 0,01
Один міліміліграм або мікрограм (ммг) 0,000001
Один міліграм (мг) 0,001

Рідкі лікарські форми позначають у рецептах в об'ємних одиницях - мілілітрах (мл).
Якщо лікарські речовини дозуються одиницями дії (ОД), тоді в рецепті після назви лікарської речовини записують число одиниць дії.
Лікарські форми можуть бути дозовані і недозовані. За консистенцією - рідкі, м'які і тверді.

Недозовані лікарські форми можуть служити:
а) для місцевого, тобто зовнішнього, застосування (розчини, мазі, пасти, пластирі, лініменти, присипки).
б) для прийому всередину (порошки, мікстури, розчини, настої, відвари, екстракти, настоянки, збори).
Розчини для зовнішнього застосування (Solutio ad usum externum) - така лікарська форма, яка призначена для місцевого застосування (для промивання, обробки ран, промивання шлунка, примочок, спринцювання, розтирання).
Розчинниками для таких розчинів може бути вода очищена (Aqua purificata), олія (Oleum), спирт етиловий (Spiritus aethylicus).
За приготуванням розчини для зовнішнього застосування є магістральні (готуються в аптеці за прописом лікаря) й офіцинальні (виготовлені на фармацевтичних заводах).
Способи виписування рецептів на розчини для зовнішнього застосування є повний (розгорнутий) і скорочений.
Повний (розгорнутий) спосіб. Рецепт виписаний повним способом, починається з назви лікарської речовини, її кількості і розчинника (формоутворююча речовина). Якщо в умові не вказано назву розчинника, то аптека готує розчин на очищеній воді. Після перерахування компонентів вказується, що робити з перерахованими речовинами (Змішай - Misce. Видай - Da. Познач - Signa). Якщо потрібно відмітити особливий спосіб змішування компонентів, вказують на приготування відповідної лікарської форми: Misce fiat emulsum (M.f.em.) - Змішай, щоб утворилася емульсія; Misce fiat linimentum (M.f.linim.) - Змішай, щоб утворився лінімент; Misce fiat unguentum (M.f.ung.) - Змішай, щоб утворилася мазь; Misce fiat pasta (M.f.pasta) - Змішай, щоб утворилася паста; Misce fiat pulvis (M.f.pulv.) - Змішай, щоб утворився порошок; Misce fiat suppositorium (M.f.supp.) - Змішай, щоб утворився супозиторій. Сигнатуру записують на мові, зрозумілій хворому.

Короткий (скорочений) спосіб виписування рецептів.
При виписуванні коротким способом рецепт починається з назви лікарської форми: розчину - Solutionis (Sol.); настою - Infusi (Inf.); відвару - Decocti (Dec.); настоянки - Tincturae (Tinct.); екстракту - Extracti (Extr.); емульсії - Emulsi (Em.); суспензії - Suspensionis (Susp.); мазі - Unguenti (Ung.); лініменту - Linimenti (Lin.); таблетки - Tabulettae (Tab.); аерозолі - Aerosoli (Aer.); присипки - Aspersionis (Asp.).
Концентрація розчину може бути виражена у процентах (кількість речовини, яка розчинена у 100 мл розчинника).
Якщо концентрація розчину становить 0,1% або менше, то концентрацію розчину можна виразити у відношенні - (відношення визначеної кількості речовини прийнятої за "1", до якої-небудь кількості розчинника (1:1000; 1:2000; 1:5000 і т.д.).
Загальна кількість розчину для зовнішнього застосування залежить від призначення: якщо розчин передбачено використовувати для закапування в ніс, вухо, очі, то об'єм становить 5 - 10 мл; змазування або втирання в шкіру - 10 - 100 мл; примочок, спринцювань - 100 - 200 мл; промивання, обробки ран, промивання шлунка - 500 мл і більше.

П р и к л а д: Виписати магістральний розчин фурациліну (Furacilinum) 0,05% - 500 мл для обробки ран.
Короткий спосіб виписування рецепта.
Recipe: Solutionis Furacilini 0,05% - 500 ml
Da.
Signa. Для обробки ран.
Для виписування повним способом розраховуємо скільки потрібно взяти сухої речовини для приготування розчину. Розрахунок:
0,05 - 100 мл
Х - 500 мл
Х = 0,05х500 : 100 = 0,25.
Recipe: Furacilini 0,25
Aquae purificatae ad 500 ml
Misce. Da.
Signa. Для обробки ран.
#
або у відношенні (пропорції):
0,05 - 100,0
1,0 - Х
Х = 1 х 100 : 0,05 = 2000
Recipe: Solutionis Furacilini 1:2000 - 500 ml
Da.
Signa. Для обробки ран.

Якщо розчин готується не на воді, тоді вказується який розчинник.
П р и к л а д: Виписати магістральний спиртовий розчин бриліантового зеленого (Viridis nitens) 2% - 10 мл для змазування шкіри.
Rp.: Sol. Viridis nitentis spirituosae 2% - 10 ml
D. S. Для змазування шкіри.
#
2,0 - 100
Х - 10
Х=2х10:100=0,2
Rp.: Viridis nitentis 0,2
Spiritus aethylici ad 10 ml
M.D.S. Для змазування шкіри.

П р и к л а д. Виписати магістральний олійний розчин камфори (Camphora) 10% - 50мл для розтирання шкіри.
Rp.: Sol. Camphorae oleosae 10% - 50 ml
D.S. Для розтирання шкіри.
#
Rp.: Camphorae 5,0 10,0 - 100 мл,
Ol. Vaselini ad 50 ml Х - 50 мл,
M.D. Х=10х50:100=5,0.
S. Для розтирання шкіри.

Офіцинальні розчини
виписуються тільки скороченим способом.
П р и к л а д. Виписати офіцинальний розчин фосфаколу (Phosphacolum) 0,013% - 5 мл, для закапування по 1 краплі в око.
Rp.: Sol. Phosphacoli 0,013% - 5 ml
D.S. По 1 краплі у кон'юнктивальний мішок.
П р и к л а д. Виписати офіцинальний спиртовий розчин (Octicylum) 1% - 200 мл. Для змазування шкіри.
Rp.: Sol. Octicyli spirituosae 1% - 200 ml
D.S. Для змазування шкіри.

Недозовані лікарські форми для зовнішнього застосування
Мазь (Unguentum) - м'яка лікарська недозована форма для місцевого застосування.
Формоутворювальна речовина (основа) для мазей є вазелін (Vaselinum), ланолін (Lanolinum) та їх суміші.
За приготуванням мазі є магістральними та офіцинальними.
Магістральні прості мазі діючу лікарську і формоутворювальну (конституенс) речовини.
Способи виписування рецептів на магістральні мазі: повний і короткий.
При виписуванні повним способом рецепт починається з назви лікарської речовини, кількості її, формоутворювальних речовин (конституенс для мазей), після чого пишуть: змішай, щоб утворилася мазь.
П р и к л а д: Виписати магістральну мазь кислоти саліцилової (Acidum salicylicum) 1% - 50,0, для змазування шкіри.
1,0 - 100,0
Х - 50,0
Х=1,0х50,0:100,0=0,5.
Rp.: Ac. Salicylici 0,5
Vaselini ad 50,0
M.f.ung.
D Для змазування шкіри.

Короткий спосіб. Рецепт починається із назви лікарської форми (мазь - Unguentum), лікарської речовини, концентрації і кількості мазі.
Rp.: Ung. Ac. salicylici 1% - 50,0
D.S. Для змазування шкіри.

Якщо до складу мазі входить декілька компонентів, то рецепт виписується тільки розгорнутим способом.
П р и к л а д: Виписати 50 г магістральної мазі, до складу якої входить 1% кислоти борної (Ac. Boricum) та 3% дерматолу (Dermatolum).
Розрахунок:
Кислоти борної
1,0 - 100,0
Х - 50,0 Х = 1,0 х 50,0 : 100,0 = 0,5
Дерматолу
3,0 - 100,0
Х - 50,0 Х = 3,0 х 50,0 : 100,0 = 1,5
Rp.: Ac. borici 0,5
Dermatoli 1,5
Vaselini ad 50,0
M.f.ung.
D.S. Для змазування шкіри.

Офіцинальні мазі виписують тільки скороченим способом.
П р и к л а д: Виписати 20,0 - 1% офіцинальної мазі декаміну (Decaminum), для змазування шкіри.
Rp.: Ung. Decamini 1% - 20,0
D.S. Для змазування шкіри.

Якщо до складу офіцинальної мазі входить декілька компонентів, їй дається відповідна комерційна назва (така форма має стандартний вміст речовин).
П р и к л а д: Виписати 50,0 офіцинальної мазі ундецину ("Undecinum"), для змазування шкіри.
Rp.: Ung. "Undecinum" 50,0
D.S. Для змазування шкіри.

Паста (Pasta) - густа недозована мазь. У пастах вміст порошкоподібних (індиферентних) речовин становить в середньому 50% від загальної кількості пасти, включаючи і діючу речовину. Якщо порошкоподібної діючої речовини менше ніж 50%, то додають індиферентні порошкоподібні речовини для загустіння. Порошкоподібними речовинами (загусниками, наповнювачами) можуть служити різні види крохмалю: Amylum triticum - пшеничний; Amylum oryse - рисовий; Amylum solani - картопляний; Amylum maydis - кукурудзяний. Може бути також тальк (Talcum), біла глина (Bolus alba), окис цинку (Zinci oxydum).
Формоутворювальними речовинами для паст є вазелін (Vaselinum) і ланолін (Lanolinum).
За приготуванням пасти бувають магістральними й офіцинальними.
Магістральні пасти виписуються тільки розгорнутим способом з перерахуванням усіх компонентів, які входять до складу лікарської форми. Після перерахування компонентів вказується, що зробити з вказаними речовинами (змішай, щоб утворилася паста - M.f.pasta).
П р и к л а д: Виписати магістральну пасту кислоти саліцилової (Ac. salicylicum) 10% - 50,0. Накладати на пошкоджену шкіру.
Розрахунки:
Кислоти саліцилової 10,0 - 100,0 Х - 50,0 Х = 5,0
Порошкоподібних речовин (загусників) для паст беруть половину від загальної кількості продукту. Якщо пасти необхідно виписати 50,0 то половина складає 25,0 (тобто 25 г складає діюча речовина разом з індиферентною - порошкоподібною речовиною і 25 г мазевої основи).

Rp. Ac. salicylici 5,0
Talci 20,0
Vaselini ad 50,0
M.f.pasta
D.S. Накладати на пошкоджену шкіру.

Офіцинальні пасти виписують у скороченій формі.
П р и к л а д: Виписати 40,0 офіцинальної пасти цинкової. Накладати на пошкоджену шкіру.
Rp.: Pastae Zinci 40,0
D.S. Накладати на пошкоджену шкіру.

Лінімент (Linimentum) - рідка мазь.
За приготуванням лініменти можуть бути магістральні (прості і складні) й офіцинальні.
Формоутворювальною речовиною для лініментів є олія рицинова (Ol. Ricini), олія белени (Ol. Hyoscyamus) та інші.
Магістральні прості лініменти виписують повним і скороченим способом.
П р и к л а д: Виписати 50 мл магістрального лініменту, до складу якого входить 5% ксероформу (Xeroformium). Змазувати шкіру.
Rp.: Linim. Xeroformii 5% - 50 ml
D.S. Змазувати шкіру.
#
5,0 - 100 мл Х - 50 млХ=5,0х50:100=2,5
Rp.: Хeroformii 2,5
Ol. Ricini ad 50 ml
M.f.linim.
D.S. Змазувати шкіру.

Якщо до складу лініменту входить декілька компонентів, то виписують тільки розгорнутим способом.
П р и к л а д. Виписати 150 мл лініменту, який містить по 5% ксероформу (Xeroformium) і вініліну (Vinilinum), для змазування ділянок шкіри.
Розрахунок: Ксероформу і вініліну порівну (по 5%).
5,0 - 100 мл Х - 150 мл Х = 5,0 х 150 : 100 = 7,5
Rp.: Xeroformii
Vinilini aa 7,5
Ol. Ricini ad 150 ml
M.f.linim.
D.S. Для змазування пошкоджених ділянок шкіри.

Якщо лінімент готується на якійсь особливій основі, яка проявляє також і лікувальну дію, то рецепт виписують тільки розгорнутим способом.
П р и к л а д. Виписати 50 мл лініменту, що містить метилсаліцилату (Methylii salicylas) 2% і олію белени (Ol. Hyoscyamus), яка проявляє і лікувальну дію, для втирання в суглоби.
Rp.: Methylii salicylatis 1,0
Ol. Hyoscyami ad 50 ml
M.f.linim.
D.S. Для втирання в суглоби.

Офіцинальні лініменти виписують тільки скороченим способом.
П р и к л а д. Виписати офіцинальний (5% - 25,0) лінімент синтоміциновий (Synthomycinum), для лікування ран.
Rp.: Linim. Synthomycini 5% - 25,0
D.S. Для лікування ран.

Присипка (Aspersio або pulvis subtilissimus) - тверда (порошкоподібна), недозована лікарська форма для зовнішнього застосування. Формоутворювальними речовинами для присипок можуть служити: тальк (Talcum), крохмаль (Amylum), біла глина (Bolus alba), окис цинку (Zinci oxydum).
За приготуванням присипки можуть бути магістральні й офіцинальні, прості і складні. Прості магістральні присипки містять одну діючу речовину.
П р и к л а д. Виписати 10 г присипки стрептоциду (Streptocidum) для присипання ран.
Rp.: Streptocidi subtilissimi 10,0
D.S. Для присипання ран.

Якщо до складу присипки входить декілька компонентів, то виписують розгорнутим способом і вказують: M.f.aspersio або pulvis subtilissimus - нехай буде приготовлено присипку
П р и к л а д. Виписати магістральну присипку, яка містить 10,0 стрептоциду - (Streptocidum) і бензилпеніциліну натрію - (Benzylpenicillinum natrium) 200 000 ОД, для припудрювання рогівки ока.
Rp.: Streptocidi 10,0
Benzylpenicillini natrii 200 000 ОД
M.f.aspersio (pulvis subtilissimus)
D.S. Для припудрювання рогівки ока.

Якщо присипку складає тільки певний процент діючої речовини, то для загальної кількості додають формоутворювальну речовину, якою може бути: тальк, біла глина, окис цинку, різні види крохмалю.
П р и к л а д. Виписати 30 г присипки, яка містить 10% резорцину (Resorcinm), для присипання пошкодженої шкіри.
10,0 - 100,0 Х - 30,0 Х=10,0х30,0:100,0=3,0.
Rp.: Resorcini 3,0
Talci ad 30,0
M.f.aspersio (M.f.pulv. subtilis.)
D.S. Для присипання пошкодженої шкіри.

Офіцинальні присипки
виписуються тільки скороченим способом.
П р и к л а д. Виписати аміказолову (Amycasolum) офіцинальну присипку 1% - 30,0, для присипання пошкодженої шкіри.
Rp.: Aspersionis Amycasoli 1% - 30,0
D.S. Для присипання пошкодженої ділянки шкіри.

Недозовані лікарські форми для внутрішнього застосування

Порошок (Pulvis) для внутрішнього застосування може бути простий і складний. За приготуванням, магістральний та офіцинальний.
П р и к л а д. Виписати магнію сульфату (Magnesii sulfas) 60,0. Приймати всередину по 2 ст. ложки, попередньо розчинивши у воді.
Rp.: Magnesii sulfatis 60,0
D.S. По 2 ст. ложки порошку, розчинити у 100 мл води і випити.

Офіцинальні порошки
і гранули виписують скороченим способом.

Гранули (Granula, Granulae) - тверда недозована лікарська форма у вигляді однорідної частинки (крупинки) круглої або неправильної форми, передбаченої для внутрішнього застосування.
До складу гранул входять також і допоміжні речовини: цукор, крохмаль, барвники та ін. Виготовляються на фармацевтичних заводах, виписуються тільки скороченим способом.
При зберіганні у гранулах збільшується стійкість гігроскопічних речовин, покращується смак і підвищується розчинність деяких складних порошків.
П р и к л а д. Виписати у гранулах уродан ("Urodanum") 50,0. Приймати по 1 ч. л.
Rp.: Granulоrum "Urodanum" 50,0
D.S. По 1 ч. л. на прийом.

Розчини для внутрішнього застосування (Solutio ad usum internum) можуть бути магістральні (прості і складні) й офіцинальні.
Розчинниками для них може бути вода очищена, олія.
Способи виписування рецептів - розгорнутий і скорочений.
Розчини для прийому всередину дозуються ложками. Ложка чайна містить 5 мл, десертна - 10 мл, столова - 15 мл.
Виписують розчини з розрахунку на 3 - 4 дні, тому що більш тривале зберігання призводить до псування. Приймають розчини 3 - 4 рази на день. Щоб виписати рецепт на розчин для прийому всередину необхідно знати разову дозу речовини, кількість ложок на прийом, кількість прийомів (на 3 - 4 дні). Якщо приймати 4 рази в день, то кількість усіх прийомів - 3х4=12.
П р и к л а д. Виписати магістральний розчин калію броміду (Kalii bromidum), разова доза 0,45, для прийому всередину столовими ложками (15 мл) 4 рази в день на 3 дні (всього розчину необхідно - 3х4=12 прийомів).
Розгорнутий спосіб.
Р озрахунок дози (р.д.): 0,45 - 15 мл 12 прийомів 5,4 - 180 мл
Rp.: Kalii bromidi 5,4
Aq. purificatae ad 180 ml
M.D.
S. Приймати по 1 ст. ложці 4 рази на день.

При виписуванні рецептів скороченим способом концентрацію розчину виражають у процентах.
5,4 - 180 мл Х - 100 мл Х=5,4х100:180 = 3,0
Rp.: Sol. Kalii bromidi 3% - 180 ml
D.S. Приймати по 1 ст ложці 4 рази на день.

Коли ж разову дозу речовини не вказано, її можна розрахувати, виходячи з концентрації розчину.
П р и к л а д. Виписати магістральний розчин хлориду кальцію (Calcii chloridum) 10% - 150 мл. Приймати по 1 ст. ложці на прийом. Розрахуйте разову дозу.
10,0 - 100 мл Х - 15 мл Х=10х15:100 = 1,5 г
Rp.: Sol. Calcii chloridi 10% - 150 ml
D.S. По 1 ст. ложці на прийом.
Разова доза = 1,5 г.

Офіцинальні розчини виписують тільки скороченим способом.
П р и к л а д. Виписати офіцинальний розчин карнітину хлориду (Carnitini chloridum) 2% - 100 мл. Приймати по 1 ч. ложці на прийом. Визначте разову дозу речовини.
2,0 - 100 мл Х - 5 мл Х=2,0х5:100 = 0,1 г.
Rp.: Sol. Carnitini chloridi 2% - 100 ml
D.S. По 1 ч ложці на прийом.
Разова доза = 0,1 г.

Мікстура (Mixtura) - складна недозована рідка магістральна лікарська форма, до складу якої входить декілька компонентів. Мікстури можуть бути прозорі, мутні, з осадом. У мікстурах виписуються лікарські речовини, які мають неприємний смак, запах, подразнюють слизову оболонку шлунково-кишкового тракту.
Для покращення смакових властивостей використовують сиропи. Розрізняють такі різновидності:
1. Простий цукровий сироп - Sirupus saccharum.
2. Фруктово-ягідні сиропи: малиновий - Sirupus Rubi idaei; вишневий - Sirupus Cerasi; порічковий - Sirupus Ribisi.
3. Лікувальні сиропи: сироп алтейного кореня - Sirupus Althaea; сироп ревеня - Sirupus Rhei; сироп солодковий - Sirupus Glycyrrhiza.
Кількість сиропу, який додають до мікстури, становить 10% від загальної кількості мікстури.
Для зменшення подразнювальної дії до мікстур додають слиз (Mucilago) - густа, в'язка рідина, яку отримують шляхом обробки сировини, що містить слизисті речовини. Слиз пшеничного крохмалю (Mucilago amylum), картопляного крохмалю (Mucilago solanum), кукурудзяного крохмалю (Mucilago maydis), алтейного кореня (Mucilago althaea). Кількість слизу, яку додають до мікстур, складає 30% від загальної кількості.
Для покращення запаху додають ароматичну воду, яку можна отримати із лікарських рослин, що містять ефірні олії. До таких рослин належать м'ята (Mentha), пелюстки рози (Rosa), плоди кропу (Foeniculum), плоди анісу (Anisum), плоди кмину (Carvum) та інші. Кількість ароматичної води, яку додають до мікстур, складає 10% від загального об'єму мікстури. Приймають мікстури всередину ложками. Готують мікстури на воді.
П р и к л а д. Виписати у мікстурі хлоралгідрат (разова доза 0,5 г) для прийому всередину по 1 ст ложці. Речовина гірка на смак, подразнює слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, має неприємний запах.
р.д. 0,5 - 15 мл 12 прийомів 6,0 - 180 мл
Rp.: Chlorali hydratis 6,0
Sirupi simplicis 18 ml (10%)
Mucilaginis amyli 54 ml (30%)
Aq. Menthae 18 ml (10%)
Aq. pur. ad 180 ml
M.D.
S. Приймати по 1 ст. ложці мікстури всередину.

Галенові лікарські форми (настої, відвари, настоянки, екстракти, емульсії) - містять суму діючих речовин, що входять до складу лікарських рослин (алкалоїди, глікозиди, флавоноїди, сапоніни, вітаміни, мікроелементи, фарбники та інші).

Настій (Infusum) - недозована рідка лікарська форма. Готують настої із ніжних частин лікарських рослин - листя (folium); трави (herba); квітів (flos).
Для відварів служать грубі частини рослини - корінь (radix); кореневище (rhizoma); кора (cortex); плоди (fructus).
Настої і відвари - магістральні лікарські форми, які готуються в аптеці шляхом настоювання та кип'ятіння висушеної рослинної сировини.
Для виготовлення настою лікарську рослинну сировину заливають гарячою очищеною водою і доводять до кипіння, настоюють 45 хв, проціджують і доводять до необхідного об'єму, очищеною водою.

Відвари (Decoctum) готують подібно до настоїв, але рослинну сировину спочатку заливають очищеною водою і кип'ятять на малому вогні 30 хв, після цього проціджують і доводять до необхідного об'єму.
Найастіше настої і відвари готуються з розрахунку на разову дозу, якщо ж така не вказана, виходять із активності дії лікарських рослин: (із сильнодіючих рослин - 1:300, тобто із 1 г сировини готують 300 мл настою; середньої сили дії - 1:30; не сильнодіючих - 1:10).
Для настоїв і відварів прийнято виписувати рецепти тільки скороченим способом. При виписуванні цих лікарських форм необхідно розрахувати кількість лікарської сировини на визначений об'єм настою або відвару. В рецепті після написання лікарської форми (Infusum або Decoctum) вказується частина рослини, її назва, кількість рослинної сировини і загальна кількість настою або відвару. Для того, щоб виписати настій або відвар необхідно знати разову дозу сировини, кількість настою або відвару на один прийом (приймають ложками) і кількість прийомів (переважно готують на 3 - 4 доби з розрахунку 3 - 4 рази на день).
П р и к л а д. Виписати настій листя наперстянки (Digitalis), разова доза 40 мг для прийому всередину по 1 ст. ложці 4 рази на день протягом 3-х днів.
0,04 - 15 мл 12 прийомів 0,04х12=0,48; 15мл х12=180 мл.
Rp.: Inf. fol. Digitalis ex 0,48 -180 ml
D.S. Приймати по 1 ст. ложці
4 рази на день.

П р и к л а д. Виписати настій (1:10) квіток ромашки (Chamomilla) для полоскання горла 200 мл.
1,0 - 10 мл Х - 200 мл Х=1х200:10=20,0.
Rp.: Inf. fl. Chamomillae ex 20,0 - 200 ml
D.S. Для полоскання горла.

П р и к л а д. Виписати відвар (1:10) листя мучниці (Uva ursi), приймати по 1 ст. ложці 4 рази на день. Розрахувати разову дозу.
1,0 - 10 мл
Х - 180 мл Х=18,0
18,0 - 180 мл
Х - 15 мл
Разова доза: Х=18х15:180=1,5.
Rp.: Dec. fol. Uvae ursi ex 18,0 - 180 ml
D. S. Приймати по 1 ст. ложці
4 рази на день. Разова доза 1,5 г.

Настоянка (Tinctura) - офіцинальна недозована рідка лікарська форма. На відміну від настоїв, виготовляють на фармацевтичних фабриках шляхом настоювання рослинної сировини на 70 % розчині спирту, 10 - 15 днів і дозують краплями. Застосовують всередину краплями.
Настоянки виписуються тільки скороченим способом. При виписуванні настоянки є правило: скільки крапель призначаємо стільки ж мілілітрів і виписуємо.
П р и к л а д. Виписати настоянку валеріани (Valeriana). Приймати по 25 крапель двічі на день.
Rp. T-rae Valerianae 25 ml
D.S. Приймати по 25 крапель 2 рази на день

Якщо до складу лікарської форми входить декілька настоянок, тоді виписують в сумі всіх настоянок.
П р и к л а д. Виписати настоянку конвалії (Convallaria) - 20 крапель разом із настоянкою собачої кропиви (Leonurus) - 25 крапель. Приймати по 45 крапель 2 рази на день.
Rp.: T-rae Convallariae 20 ml
T -rae Leonuri 25 ml
M.D.
S. Приймати по 45 крапель 2 рази на день.

Екстракт (Extractum) - концентрована спиртова витяжка з лікарських рослин. Відноситься до офіцинальних лікарських форм.
За консистенцією екстракти розрізняють: рідкі (fluidum), густі (spissum) і сухі (siccum).
Готуютьс рідкі екстракти подібно до настоянок. Відрізняються більшою концентрованістю.
Спосіб виписування рецептів на екстракти, тільки скорочений. При виписуванні рецепта слід пам'ятати правило, як і до настоянок: скільки крапель призначаємо на прийом, стільки ж мілілітрів виписуємо.
П р и к л а д. Виписати рідкий екстракт глоду (Crataegus) для прийому всередину по 25 крапель 2 рази на день.
Rp.: Extr. Crataegi fl. 25 ml
D. S. Приймати по 25 крапель 2 рази на день.

Новогаленові препарати - різновид рідких офіцинальних лікарських форм. На відміну від галенових препаратів, новогаленові не містять баластних речовин і можуть бути використані для парентерального введення.
Спосіб виписування рецептів на новогаленові препарати, тільки скорочений. Випускаються у флаконах і ампулах.
П р и к л а д. Виписати новогаленовий препарат горицвіту - адонізид (Adonisidum) 10 мл. Приймати по 10 крапель на прийом.
Rp.: Adonisidi 10 ml
D. S. Приймати по 10 крапель 2 рази на день.

Емульсія (Emulsum) - рідка недозована лікарська форма. Розрізняють емульсії олійні (oleosa) і насіннєві (seminalia).
Олійні емульсії. Для виготовлення олійної емульсії необхідно використовувати емульгатор (речовина, яка утримує олію у дисперсному стані). Емульгатором можуть бути різного роду камеді (Gummi) - засохлі смолисті речовини на стовбурах кісточкових дерев. Використовують такі види камедей: аравійська (arabicum), абрикосова (armeniaca), трагакантова (tragacantum), може бути також желатина (Gelatoza). Емульсії переважно виготовляють в аптеках. Співвідношення емульгуючої речовини (олії) до емульгатора і води - 2:1:17 (20:10:170 =200 мл).
Способи виписування рецептів на емульсії - повний і скорочений.
П р и к л а д. Виписати магістральну емульсію із 20 мл рицинової олії (Ol. Ricini). Приймати по 1 ст. ложці на прийом.
Повний
Rp.: Ol. Ricini 20 ml
Gummi arabici 10,0
Aq. pur. ad 200 ml
M.f.emulsum
D. S. Приймати по 1 ст. ложці.
#
та скорочений
Rp.: Emulsi ol. Ricini 20 ml - 200 ml
D. S. Приймати по 1 ст. ложці.

Насіннєві емульсії відрізняються від олійних тим, що при їх виготовленні не потрібно додавати емульгатор, тому що у насінні містяться речовини, які виконують роль емульгатора.
П р и к л а д. Виписати магістральну емульсію із 20 г насіння льону (Semen Lini). Приймати по 1 ст. ложці.
Повний
Rp.: Seminis Lini 20,0
Aq. pur. ad 200 ml
M.f.emulsio
S. Приймати по 1 ст. ложці.
#
та скорочений
Rp.: Emulsi seminis Lini 20,0 - 200 ml
D. S. Приймати по 1 ст ложці.

Лікарські збори (Species) - недозована тверда лікарська форма, що містить суміш різних лікарських рослин. Збори виписуються загальною масою, хворий сам собі готує із збору настій або відвар.
Виписують магістральні збори розгорнутим способом.
П р и к л а д. Виписати магістральний збір, до складу якого входять: трава звіробою (Hypericum), трава золототисячника (Centaureum) по 50г, квітки арніки (Arnica) 20 г. 1 ст. ложку збору залити 200 мл окропу, настояти 45 хв. Приймати по 1 ст ложці настою 3 рази на день.
Rp.: Hb. Hyperici
hb. Centaurei aa 50,0
flores Arnicae 20,0
M. f. species
D. S. 1 ст. ложку збору залити 200 мл окропу, настояти 45 хв. Приймати по 1 ст. ложці настою 3 рази на день.

Офіцинальні збори
виписуються тільки скороченим способом.
П р и к л а д. Виписати офіцинальний грудний збір (Species "Pectoralis"). По 1 cт. ложці на 200 мл окропу. Настояти 30 хв. Приймати по 50 мл всередину.
Rp.: Specierum "Pectoralis" 100,0
D. S. По 1 ст. ложці на 200 мл окропу. Настояти 30 хв. Приймати по 50 мл всередину.

Магістральні розчини для ін'єкцій - недозована рідка лікарська форма для парентерального введення (під шкіру, внутрішньом'язово, внутрішньовенно), яка готується в аптеці. До ін'єкційних розчинів ставляться такі вимоги, перш за все вони повинні бути стерильними.
Розчинниками для ін'єкційних розчинів служить вода для ін'єкцій (Aq. pro injectionibus), олія персикова (Oleum persicorum).
Способи виписування рецептів на магістральні ін'єкційні розчини - розгорнутий і скорочений. При розгорнутому способі рецепт починається з назви лікарської речовини, її кількості, розчинника і його об'єму. Для підшкірного і внутрішньом'язового введення об'єм розчину становить 1 - 5 мл, для внутрішньовенного - 5 - 10 мл, крапельного - більше 100 мл.
Щоб виписати рецепт на розчин для ін'єкцій необхідно знати разову дозу діючої речовини на одне введення, об'єм розчину на одну ін'єкцію і кількість введень. Кількість введень (ін'єкцій) повинна бути не меншою 5.
П р и к л а д Виписати магістральний розчин анальгіну (Analginum) для внутрішньом'язового введення по 2 мл, разова доза 0,5 г, на 10 ін'єкцій.
0,5 - 2 мл 10 ін'єкцій 5,0 - 20 мл
Rp.: Analgini 5,0
M. Sterilisetur!
D. S. Вводити в/м по 2 мл

Офіцинальні розчини для ін'єкцій готують на заводах. Виписувати рецепти тільки коротким способом.
П р и к л а д. Виписати офіцинальний розчин хлориду натрію (Natrii chloridum) 0,9% - 500 мл для внутрішньовенного введення крапельно.
Rp.: Sol. Natrii chloridi pro injectionibus 0,9% - 500 ml
D. S. Вводити внутрішньовенно крапельно.

Якщо до складу лікарської форми входить декілька компонентів, тоді рецепт виписують таким чином.
П р и к л а д. Виписати для внутрішньовенного введення крапельно "Гемодез" ("Haemodes") - 500 мл.
Rp.: "Haemodes" 500 ml
D.t.d. N 5
S. Вводити внутрішньовенно крапельно.

Дозовані лікарські форми
Таблетки (Tabulettae) - тверда, дозована, офіцинальна лікарська форма, яка виготовляється на заводах. Таблетки можна використовувати для прийому всередину, зашивати під шкіру, в порожнини тіла.
Спосіб виписування рецептів на таблетки - скорочений. Таблетки можуть бути прості та складні. При виписуванні рецептів на таблетки вказують кількістьдоз, які необхідно відпустити (Da tales doses numero).
П р и к л а д. Виписати 20 таблеток клофеліну (Clophelinum) по 0,15мг. Приймати по 1 таблетці 2 рази на день.
Rp.: Clophelini 0,00015
D.t.d. N 20 in tab.
S. Приймати по 1 таблетці в день. день.

Якщо до складу таблеток входить два компоненти, їх перераховують і вказують дози.
П р и к л а д. Виписати 20 таблеток, які містять анальгін (Analginum) та амідопірин (Amidopyrinum) по 250 мг. Приймати по 1 таблетці.
Rp.: Analgini
Amidopyrini aa 0,25
D.t.d. N 20 in tab.
S. По 1 таблетці на прийом.

Якщо до складу таблеток входить декілька лікарських речовин, в такому випадку виписують як комерційну або авторизовану форму таблеток.
П р и к л а д. Виписати 20 таблеток "Беналгін" ("Benalginum"). Приймати по 1 таблетці.
Rp.: Tab. "Benalginum" N 20
D. S. Приймати по 1 таблетці.

У тому випадку, коли речовини, які входять до складу таблеток, мають подразнювальну дію, то при виготовленні таблетки покривають спеціальною оболонкою.
П р и к л а д. Виписати 20 таблеток "Аллохол" ("Allochol"), покритих оболонкою. Приймати по 1 таблетці 2 рази на день.
Rp.: Tab. "Allocholum" obductae N 20
D. S. Приймати по 1 таблетці 2 рази на день.

Драже (Dragee) - офіцинальна дозована лікарська форма, яка виготовляється на фармацевтичних заводах шляхом наслоювання лікарської речовини. Виписують рецепти скороченим способом.
П р и к л а д. Виписати 20 драже аміназину (Aminasinum) по 50 мг. Приймати по 1 драже 2 рази на день.
Rp.: Dragee Aminasini 0,05 N 20
D. S. Приймати по 1 драже 2 рази на день.

Якщо до складу драже входить декілька компонентів, то записують їх, беручи у лапки.
П р и к л а д. Виписати 50 драже "Гексавіт" ("Hexavitum"). Приймати після їди по 1 драже в день.
Rp.: Dragee "Hexavitum" N 50
D. S. Приймати по 1 драже після їди.

Капсули (Capsula, Capsulae) - тверда дозована офіцинальна лікарська форма, яка може бути заповнена порошком, розчином.
У капсулах виписуються речовини, які мають неприємний смак, псують емаль зубів, мають фарбувальні властивості, подразнюють слизові оболонки ротової порожнини і шлунка.
П р и к л а д. Виписати 20 капсул цефалексину (Cefalexinum) по 250мг. Приймати по 1 капсулі 3 рази на день.
Rp.: Cefalexini 0,25
D.t.d. N 20 іn capsulis
S. Приймати по 1 капсулі 3 рази на день.

Якщо капсули заповнені розчином то вказують на це.
П р и к л а д. Виписати 10 капсул олійного розчину фітоменадіону (Phytomenadionum) 10% - 0,1 мл. Приймати по 1 капсулі 2 рази на день. Розрахувати скільки речовини міститься у капсулі?
Rp.: Sol. Phytomenadioni ol. 10% - 0,1 ml 10,0 - 100 мл
D.t.d. N 10 in caps. Х - 0,1 мл
S. Приймати по 1 капсулі 2 рази на день. Х=10х0,1:100 = 0,01

У капсулі міститься 10 мг (0,01) речовини.
П р и к л а д. Виписати 10 капсул олійного розчину токоферолу ацетату (Tocopherolum acetas) 50% - 0,1 мл. Скільки капсул призначити хворому, щоб разова доза складала 100 мг (0,1)? Розрахувати скільки токоферолу міститься в 1 капсулі?
Rp.: Sol. Tocopheroli acetatis ol. 50% - 0,1 ml 50,0 - 100 мл
D.t.d. N 10 in caps. Х - 0,1
S. Приймати по 2 капсули на прийом. Х=0,1х50:100 = 0,05 в капсулі

Якщо в 1 капсулі міститься 0,05, тоді потрібно прийняти 2 капсули.

Спансули (Spansula, Spansulae) - дозована лікарська форма у вигляді капсул для внутрішнього застосування, яка містить суміш мікродраже з різним часом розчинення лікарських речовин, що входять до його складу. У спансулі можна змішувати декілька мікродраже з різним часом звільнення, а значить, і всмоктування діючих речовин. У спансулах можуть знаходитися 50 і більше мікродраже, а також можуть бути суспензії та інша рідини.
П р и к л а д. Виписати 50 спансул прохлорперазину, приймати по 1 спансулі 2 рази на день.
Rp.: Spansulae Prochlorperasini 0,01 N 50
D.S. Приймати по 1 спансулі 2 рази на день.

Дозовані порошки (Pulvis divisi) - дозована тверда лікарська форма. Дозовані порошки можуть бути прості і складні.
Маса дозованих порошків повинна бути від 0,1 до 1,0 г. Якщо маса дозованих порошків менша 0,1 г, то додають індиферентні порошковидні речовини в кількості від 0,2 до 0,5 г.

Індиферентними (порошкоподібними, формоутворювальними) речовинами для дозованих порошків можуть бути цукор (Saccharum), молочний цукор (Saccharum lactis), глюкоза (Glucosum) та ін.
Спосіб виписування рецептів на дозовані порошки - розгорнутий.
П р и к л а д. Виписати 10 порошків анальгіну (Analginum) по 500 мг. Приймати по 1 порошку.
Rp.: Analgini 0,5
D.t.d. N 10
S. Приймати по 1 порошку на прийом.

П р и к л а д. Виписати 10 порошків, які містять анальгіну (Analginum) й амідопірину (Amidopyrinum) порівну по 250 мг.
Rp.: Analgini
Amidopyrini aa 0,25
M.f.pulv.
D.t.d. N 10
S. Приймати по 1 порошку.

В випадку, коли маса дозованого порошку менша, ніж 100 мг (0,1), додають наповнювач для порошків.
П р и к л а д. Виписати 10 порошків кислоти нікотинової (Ac. nicotinicum) по 50 мг. Приймати по 1 порошку 2 рази на день після їди.
Rp.: Ac. nicotinici 0,05
Sacchari lactis 0,2
M.f.pulv.
D.t.d. N 10
S. Приймати по 1 порошку 2 рази на день після їди.

Супозиторії (Suppositorium) - дозована, тверда лікарська форма при кімнатній температурі, яка розм'якшується при температурі тіла.
Супозиторії можуть бути магістральні й офіцинальні.
Маса супозиторіїв - від 1,1 до 4,0 г (в середньому 3,0), вагінальних шариків - від 1,4 до 6,0 г (в середньому 4,0 г).

Формоутворювальними речовинами для супозиторіїв і шариків можуть бути використані речовини щільної консистенції, які тануть при температурі тіла, не мають подразнювальних властивостей, погано всмоктуються слизовими оболонками, не вступають у хімічну взаємодію з лікарськими речовинами. Такими індиферентними речовинами можуть служити олія какао (Oleum Cacao) та інші.

Магістральні супозиторії готують в аптеці і виписують розгорнутим способом.
П р и к л а д. Виписати 20 супозиторіїв, які містять левоміцетин (Laevomycetinum) по 300 мг. По 1 супозиторію в пряму кишку.
Rp.: Laevomycetini 0,3
Ol. Cacao 3,0
M.f.supp.
D.t.d. N 20
S. Вводити у пряму кишку по 1 супозиторію.

Офіцинальні супозиторії виготовляють на заводі і виписують тільки скороченим способом.
П р и к л а д. Виписати 6 офіцинальних супозиторіїв апілаку (Apilacum) по 10 мг. Вводити у пряму кишку по 1 супозиторію.
Rp.: Supp. Apilaci 0,01 N 6
D.S. Вводити у пряму кишку по 1 супозиторію.

Якщо офіцинальні супозиторії містять декілька лікарських речовин,то виписують під комерційною назвою.
П р и к л а д. Виписати 10 офіцинальних супозиторіїв "Бетіол" ("Bethiolum"). Вводити у пряму кишку по 1 супозиторію.
Rp.: Supp. "Bethiolum" N 10
D.S. Вводити у пряму кишку по 1 супозиторію.

Аерозолі (Aerosolum) - офіцинальна дозована аеродисперсна лікарська форма. Дисперсним середовищем для аерозолей є газ, повітря або суміш газів, а дисперсною фазою - подрібнені тверді або рідкі речовини. Аерозолі виписуються тільки скороченим способом.
П р и к л а д. Виписати аерозоль фенотеролу (Phenoterolum) для інгаляції вдихати по одній дозі.
Rp.: Aer. Phenoterolі N 2
D.S. Для інгаляції по 1 дозі, при бронхоспазмі.

П р и к л а д. Виписати аерозоль "Лівіан" ("Livianum"), для обробки опіків.
Rp.: Aer. "Livianum" N 2
D.S. Для обробки опіків.

Ампули (Ampullae) - спеціальні скляні посудини, які передбачені для розчинів, суспензій, порошків.
В ампулах, як правило міститься разова доза лікарської речовини, але інколи бути й добова доза.
Ампули - офіцинальна лікарська форма, яка виготовляється на фармацевтичних заводах. Об'єм ампул різний (найчастіше від 1 до 10 мл). Під шкіру - 1 - 5мл; внутрішньом'язово - 1 - 10мл; внутрішньовенно - 10 мл та більше).
Рецепти на ампули виписують тільки скороченим способом. У рецептах вказують кількість виписаних ампул.
П р и к л а д. Виписати 10 ампул розчину фуросеміду (Furosemidum) 1% - 2 мл. Вводити внутрішньом'язово. Розрахувати, скільки мл даного розчину вводити хворому, щоб разова доза фуросеміду становила 20 мг?
1,0 - 100 мл 0,02 - Х Х=0,02х100:1,0 = 2 мл
Rp.: Sol. Furosemidi 1% - 2 ml
D.t.d. N 10 in amp.
S. Вводити по 2 мл в/м.

Якщо ампули заповнені порошкоподібною речовиною, то перед введенням вмістиме ампули розчиняють у розчиннику (розчинником може бути вода для ін'єкцій, ізотонічний розчин хлориду натрію або розчин глюкози).
П р и к л а д. Виписати 10 ампул кобабаміду (Cobabamidum) по 0,5 мг сухої речовини. Перед введенням вмістиме ампули розчинити у розчиннику, що додається. Вводити внутрішньом'язово.
Rp.: Cobabamidi 0,0005
D.t.d. N 10 in amp.
S. Вмістиме ампули розчинити у розчиннику, що додається.
Вводити внутрішньом'язово.

Ампули можуть заповнюватися новогаленовим препаратом (препаратом, отриманим із лікарських рослин або органів тварин, очищених від красячих та баласних сполук).
П р и к л а д. Виписати 10 ампул ізоланіду (Isolanidum) по 1 мл. Вводити внутрішньом'язово по 1 мл.
Rp.: Isolanidi 1 ml
D.t.d. N 10 in amp.
S. Вводити по 1 мл внутрішньом'язово.

Флакони - герметично закриті скляні посудини, заповнені розчином, суспензією або порошкоподібною речовиною для зовнішнього та внутрішнього застосування.
На відміну від ампул, вміст флакону може бути використаний декілька разів, зберігаючи при цьому стерильність.
Рецепти на флакони виписуються тільки скороченим способом. У рецептах не пишеться слово флакон.
П р и к л а д. Виписати 10 флаконів суспензії гідрокортизону ацетату (Hydrocortisoni acetas) 2,5% - 10мл. Вводити стільки мл суспензії, щоб разова доза становила 75 мг речовини.
2,5 - 100мл 0,075 - Х Х=0,075х100:2,5=3мл
Rp.: Susp. Hydrocortisoni acetatis 2,5% - 10 ml
D.t.d. N 10
S. Вводити в/м по 3 мл.

П р и к л а д. Виписати 10 флаконів інсуліну (Insulinum) по 5 мл (в 1 мл міститься 40 ОД). Вводити під шкіру по 20 ОД за 30 хв до їди.
Rp.: Insulini 5 ml (в 1 мл 40 ОД)
D.t.d. N 10
S. Вводити під шкіру по 20 ОД за 30 хв до їди.

П р и к л а д. Виписати 10 флаконів кортикотропіну (Corticotropinum) по 10 ОД. Перед введенням вмістиме флакону розчинити у 2 мл води для ін'єкцій. Вводити під шкіру по 5 ОД.
Rp.: Corticotropini 10 ОД
D.t.d. N 10
S. Вмістиме флакону розчинити у 2 мл води для ін'єкцій.
Вводити під шкіру по 5 ОД.

П р и к л а д. Виписати 10 флаконів ампіциліну (Ampicillini natrium) по 500 мг. Перед введенням вмістиме флакону розчинити у розчиннику, що додається. Вводити внутрішньом'язово 4 рази на день.
Rp.: Ampicillini natrii 0,5
D.t.d. N 10
S. Вмістиме флакону розчинити у розчиннику, що додається.
Вводити внутрішньом'язово 4 рази на день.
Хостинг от uCoz