GrigaOnline - л≥карськ≥ рослини ”крањни та фармаколог≥¤
‘≥тотерап≥¤ | ‘армаколог≥¤ | ‘орум | ѕро автор≥в
ј Ѕ ¬ ƒ «   Ћ ћ Ќ ќ ѕ ÷ Ў ў я
ѕитанн¤ дл¤ зал≥кового модульного контролю

¬изначенн¤ фармаколог≥њ, њњ м≥сце серед ≥нших медичних та б≥олог≥чних наук. «ародженн¤ та становленн¤ експериментальноњ фармаколог≥њ, розвиток фармаколог≥њ в ”крањн≥ та ≥нших крањнах (Ќ. ћаксимович-јмбодик, ¬.≤. ƒибковський, –. Ѕухгейм, ќ. Ўм≥деберг, ё.ќ. ѕетровський, ћ.ѕ.  равков, —.¬. јн≥чков, ¬.¬. «акусов, ј.¬. ¬альдман, ќ.≤. „еркес, ѕ.¬. –од≥онов, я.Ѕ. ћаксимович, ћ.—. ’арченко, √.ќ. Ѕатрак, ћ.«. Ћуганський, Ќ.—. Ўварсалон, —.√. «акривидорога, ј.ј. √аврилюк, —.≤.’рустальов, ё.≤.≤ванов, –.¬.–удий).

ќсновн≥ принципи ≥ методи випробувань нових л≥карських речовин. ƒокл≥н≥чн≥ та кл≥н≥чн≥ досл≥дженн¤ (фази ≤ Ц IV). ѕон¤тт¤ про плацебо. ‘ункц≥њ ƒержавного ‘армаколог≥чного центру ћќ« ”крањни. «акон ”крањни Дѕро л≥карськ≥ засобиФ.

ѕон¤тт¤ про фармакок≥нетику л≥карських засоб≥в.

Ўл¤хи введенн¤ л≥карських засоб≥в, њх пор≥вн¤льна характеристика, залежн≥сть фармаколог≥чноњ д≥њ в≥д шл¤х≥в введенн¤.

јбсорбц≥¤ (всмоктуванн¤) л≥карських препарат≥в. ќсновн≥ механ≥зми ≥ фактори, що впливають на цей процес. ѕон¤тт¤ про б≥одоступн≥сть та б≥оекв≥валентн≥сть л≥к≥в.

–озпод≥л л≥к≥в в орган≥зм≥, проникненн¤ через г≥стогематичн≥ барТЇри (плацентарний, гематоенцефал≥чний), накопиченн¤ в орган≥зм≥.

Ѕ≥отрансформац≥¤ л≥к≥в, њњ види, значенн¤ м≥кросомальних фермент≥в печ≥нки.

Ўл¤хи виведенн¤ л≥к≥в з орган≥зму.

ѕон¤тт¤ про основн≥ фармакок≥нетичн≥ параметри (константа швидкост≥ всмоктуванн¤, пер≥од нап≥вел≥м≥нац≥њ, стац≥онарна концентрац≥¤, кл≥ренс препарату). ¬≥ков≥ особливост≥ фармакок≥нетики (у д≥тей перших рок≥в житт¤ та у ос≥б похилого в≥ку).

¬изначенн¤ дози, види доз: разова, добова, курсова, порогова, ударна, роздр≥бна, п≥дтримуюча, проф≥лактична, л≥кувальна, середн¤ ≥ вища терапевтична, токсична ≥ смертельна. Ўирота терапевтичноњ д≥њ.  онцентрац≥¤ л≥карського засобу в л≥карськ≥й форм≥ або б≥олог≥чн≥й р≥дин≥. «наченн¤ залежност≥ Уконцентрац≥¤ (доза) Ц ефектФ у фармаколог≥њ.

‘армакодинам≥ка л≥карських засоб≥в. ѕон¤тт¤ про рецептори (агон≥сти, антагон≥сти). ¬иди д≥њ л≥карських засоб≥в (пр¤ма, непр¤ма, рефлекторна, м≥сцева, резорбтивна, селективна, оборотна, необоротна, специф≥чна, неспециф≥чна, основна ≥ поб≥чна).

“ипи ≥ способи д≥њ л≥к≥в. «алежн≥сть фармаколог≥чного ефекту в≥д властивостей л≥карських засоб≥в (х≥м≥чна структура, ф≥зико-х≥м≥чн≥ властивост≥, њх дози ≥ кратн≥сть застосуванн¤).

«алежн≥сть фармаколог≥чного ефекту в≥д в≥ку та стат≥ пац≥Їнта. ќсобливост≥ реакц≥њ дит¤чого орган≥зму на л≥карський препарат. ѕринципи дозуванн¤ л≥к≥в д≥т¤м та особам похилого в≥ку.

«наченн¤ кл≥матичних та антропогенних фактор≥в дл¤ фармаколог≥чноњ д≥њ л≥карського засобу.

«алежн≥сть д≥њ препарат≥в в≥д ф≥з≥олог≥чних особливостей орган≥зму (ваг≥тн≥сть, годуванн¤ груддю, пологи та ≥н.) та патолог≥чних стан≥в (захворюванн¤ нирок, печ≥нки, серцево-судинноњ системи та ≥н.).

‘армакогенетика. —падков≥ дефекти ферментних систем, що ви¤вл¤ютьс¤ при застосуванн≥ л≥к≥в. јтипов≥ реакц≥њ на л≥ки при спадкових захворюванн¤х обм≥ну речовин. ‘армакогенетичн≥ п≥дходи до прогнозуванн¤ терапевтичноњ ефективност≥ та токсичност≥ л≥карських препарат≥в.

ѕон¤тт¤ про хронофармаколог≥ю. «алежн≥сть д≥њ л≥карських препарат≥в в≥д фактора часу. ÷иркадн≥ та сезонн≥ особливост≥ фармакодинам≥ки, фармакок≥нетики, токсичност≥ та застосуванн¤ л≥к≥в.

ќсобливост≥ д≥њ л≥к≥в при њх повторному застосуванн≥. ѕон¤тт¤ про матер≥альну ≥ функц≥ональну кумул¤ц≥ю. “олерантн≥сть або звиканн¤ (¤к р≥зновид тах≥ф≥лакс≥¤), залежн≥сть в≥д д≥њ л≥к≥в (псих≥чна, ф≥зична). ѕон¤тт¤ про синдроми в≥дм≥ни та в≥ддач≥. ћедичн≥ та соц≥альн≥ аспекти боротьби з л≥карською залежн≥стю.

 омб≥нована д≥¤ л≥к≥в Ц синерг≥зм (сумац≥¤, потенц≥юванн¤), антагон≥зм (¤к р≥зновид антидотизм). Ќесум≥сн≥сть л≥карських речовин.

ѕон¤тт¤ про безпеку л≥к≥в. ѕоб≥чна д≥¤ л≥карських засоб≥в. ¬иди поб≥чноњ д≥њ. ѕередозуванн¤ абсолютне ≥ в≥дносне (токсичн≥ ефекти). Ќепереносим≥сть. ≤д≥осинкраз≥¤. јлерг≥чн≥ реакц≥њ. ћутагенн≥сть, тератогенн≥сть, ембр≥отоксичн≥ть, фетотоксичн≥сть, канцерогенн≥сть. —истема фармаколог≥чного нагл¤ду в св≥т≥ ≥ ”крањн≥.

ќсновн≥ принципи ≥ види взаЇмод≥њ л≥карських засоб≥в. ’арактеристика ф≥зико-х≥м≥чноњ (фармацевтичноњ), фармакок≥нетичноњ ≥ фармакодинам≥чноњ взаЇмод≥њ л≥к≥в.

ѕон¤тт¤ про л≥карську рецептуру. ¬изначити терм≥ни л≥карська речовина, л≥карський зас≥б, л≥карська форма, л≥карський препарат.

–ецепт. «агальн≥ правила виписуванн¤ рецепт≥в, форми рецептурних бланк≥в. ѕравила виписуванн¤ рецепт≥в на л≥ки, що м≥ст¤ть сильнод≥юч≥, отруйн≥ та наркотичн≥ речовини.

Ћ≥карськ≥ форми. ¬иди л≥карських форм, особливост≥ прописуванн¤ в рецептах. ¬имоги до л≥карських форм дл¤ ≥нТЇкц≥й.

Ћ≥карськ≥ засоби, що впливають на аферентну ≥ннервац≥ю. Ћ≥карськ≥ засоби дл¤ м≥сцевоњ анестез≥њ.  ласиф≥кац≥¤ за х≥м≥чною будовою та за використанн¤м дл¤ р≥зних вид≥в анестез≥њ. ¬имоги до препарат≥в групи м≥сцевих анестетик≥в. ћехан≥зм д≥њ. ѕрепарати на основ≥ артикањну. ѕор≥вн¤льна характеристика м≥сцевоанестезуючих засоб≥в. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ћета та можливост≥ комб≥нац≥њ з адреном≥метиками. ѕоб≥чна д≥¤ м≥сцевих анестетик≥в, заходи њњ запоб≥ганн¤ та л≥куванн¤. “оксиколог≥¤ кокањну.

ќрган≥чн≥ та неорган≥чн≥ вТ¤жуч≥ л≥карськ≥ засоби. ћехан≥зм д≥њ, показанн¤ до застосуванн¤. ‘армаколог≥чна характеристика препарат≥в.

«агальна характеристика обвол≥каючих засоб≥в. ћехан≥зм д≥њ, показанн¤ до застосуванн¤ (слиз крохмалю, нас≥нн¤ льону).

 ласиф≥кац≥¤ адсорбуючих засоб≥в. ћехан≥зм д≥њ. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕрепарати вуг≥лл¤ (вуг≥лл¤ активоване, карболен та ≥н.). —интетичн≥ сорбенти (ентеросгель). ѕринципи гемо- та ентеросорбц≥њ.

Ћ≥карськ≥ засоби, що подразнюють зак≥нченн¤ чутливих нерв≥в.  ласиф≥кац≥¤ подразнювальних засоб≥в. ћехан≥зм д≥њ. ¬плив на шк≥ру та слизов≥ оболонки. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ‘армакодинам≥ка розчину ам≥аку, ментолу, г≥рчиц≥, ол≥њ терпентиновоњ очищеноњ. √≥ркоти, блювотн≥, проносн≥, в≥дхаркувальн≥, л≥карськ≥ засоби рефлекторноњ д≥њ. «агальна характеристика.

Ћ≥карськ≥ засоби, що впливають на еферентну ≥ннервац≥ю. јнатомо-ф≥з≥олог≥чн≥ властивост≥ вегетативноњ нервовоњ системи. —учасн≥ у¤вленн¤ про нервов≥ синапси, мед≥атори та рецептори.  ласиф≥кац≥¤ засоб≥в, що впливають на вегетативну нервову систему.

 ласиф≥кац≥¤ засоб≥в, що впливають на хол≥нерг≥чну нервову систему. ћ- та Ќ- хол≥ном≥метичн≥ л≥карськ≥ засоби. ‘армаколог≥¤ карбахол≥ну.  ласиф≥кац≥¤ антихол≥нестеразних засоб≥в. ћехан≥зм д≥њ, фармаколог≥чн≥ ефекти, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤. ѕор≥вн¤льна характеристика антихол≥нестеразних препарат≥в. ќсобливост≥ д≥њ фосфорорган≥чних сполук. √остре отруЇнн¤ ‘ќ— та наданн¤ допомоги. ‘армаколог≥¤ реактиватор≥в ‘ќ—.

‘армаколог≥чна характеристика ћ-хол≥ном≥метик≥в. ¬плив на орган зору, гладеньк≥ мТ¤зи внутр≥шн≥х орган≥в, секрец≥ю залоз, серцево-судинну та сечостатеву системи. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. √остре отруЇнн¤ мускарином. «аходи допомоги, антидотна терап≥¤. Ћ≥карськ≥ засоби, що впливають на Ќ-хол≥норецептори. ‘армаколог≥чн≥ ефекти н≥котину.  ур≥нн¤ ¤к медична та соц≥альна проблема. Ћ≥карськ≥ засоби, що використовуютьс¤ дл¤ боротьби з кур≥нн¤м тютюну.

ћ-хол≥ноблокуюч≥ л≥карськ≥ засоби. ‘армаколог≥чна характеристика атроп≥ну сульфату. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. √остре отруЇнн¤ атроп≥ном та рослинами, що м≥ст¤ть атроп≥н. «аходи допомоги. ѕор≥вн¤льна характеристика ћ-хол≥ноблокатор≥в. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чн≥ ефекти.

«агальна характеристика Ќ-хол≥ноблокатор≥в.  ласиф≥кац≥¤ гангл≥облокатор≥в. ћехан≥зм д≥њ. ‘армаколог≥чн≥ ефекти, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤. ѕор≥вн¤льна характеристика препарат≥в.

 ласиф≥кац≥¤ м≥орелаксант≥в. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка тубакурарину хлориду. ѕоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤. ѕор≥вн¤льна характеристика препарат≥в. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ƒопомога при передозуванн≥.

Ћ≥карськ≥ засоби, що впливають на адренерг≥чну ≥ннервац≥ю.  ласиф≥кац≥¤. ‘армаколог≥чна характеристика адреном≥метик≥в. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка адренал≥ну г≥дрохлориду. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕор≥вн¤льна характеристика адреном≥метик≥в. ѕоб≥чна д≥¤.

јнтиадренерг≥чн≥ л≥карськ≥ засоби. јдреноблокуюч≥ л≥карськ≥ засоби. ќсобливост≥ застосуванн¤ ?-адреноблокатор≥в, механ≥зм д≥њ та фармаколог≥чн≥ ефекти бета-адреноблокатор≥в. ѕор≥вн¤льна характеристика препарат≥в. ѕон¤тт¤ про внутр≥шню симпатом≥метичну активн≥сть. ‘армаколог≥¤ симпатол≥тик≥в. ћехан≥зм д≥њ та показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти.

Ћ≥карськ≥ засоби дл¤ наркозу. «агальна характеристика стану наркозу. ≤стор≥¤ в≥дкритт¤ засоб≥в дл¤ наркозу (ƒ. ћортон, ‘.≤. ≤ноземцев, ћ.≤. ѕирогов та ≥н.). ¬иди наркозу.  ласиф≥кац≥¤ засоб≥в дл¤ наркозу. ¬имоги, до засоб≥в дл¤ наркозу. “еор≥њ наркозу.

Ћ≥карськ≥ засоби дл¤ ≥нгал¤ц≥йного наркозу. ѕор≥вн¤льна характеристика, поб≥чна д≥¤.  омб≥новане застосуванн¤ засоб≥в дл¤ наркозу з препаратами ≥нших фармаколог≥чних груп.

Ћ≥карськ≥ засоби дл¤ не≥нгал¤ц≥йного наркозу.  ласиф≥кац≥¤ за тривал≥стю д≥њ. ‘армаколог≥чна характеристика. ѕор≥вн¤льна характеристика препарат≥в. ѕон¤тт¤ про премедикац≥ю, вступний, базисний, комб≥нований наркоз.

‘армаколог≥¤ ≥ токсиколог≥¤ спирту етилового, використанн¤ в кл≥н≥чн≥й практиц≥. √остре та хрон≥чне отруЇнн¤ алкоголем, заходи допомоги. ѕринцип л≥куванн¤ алкогол≥зму. ћехан≥зм д≥њ тетураму (дисульф≥раму).

—нод≥йн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ за х≥м≥чною будовою. «агальна характеристика снод≥йних засоб≥в. ћожлив≥ механ≥зми д≥њ. ѕор≥вн¤льна характеристика снод≥йних засоб≥в р≥зних груп. ѕоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти (синдроми в≥ддач≥, п≥сл¤д≥њ, л≥карська залежн≥сть). √остре отруЇнн¤ барб≥туратами, заходи допомоги.

ѕротиеп≥лептичн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ протиеп≥лептичних засоб≥в за показанн¤м до застосуванн¤. ѕор≥вн¤льна характеристика, поб≥чна д≥¤ протиеп≥лептичних засоб≥в.

ѕротипарк≥нсон≥чн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ протипарк≥нсон≥чних засоб≥в. ќсновн≥ механ≥зми д≥њ. ¬икористанн¤ в кл≥н≥чн≥й практиц≥.

Ќаркотичн≥ анальгетики.  ласиф≥кац≥¤ за х≥м≥чною будовою, походженн¤м та спор≥днен≥стю до оп≥атних рецептор≥в. ћехан≥зм д≥њ. ‘армаколог≥¤ морф≥ну г≥дрохлориду. ќсобливост≥ впливу препарату на ÷Ќ—. ѕор≥вн¤льна характеристика наркотичних анальгетик≥в. ѕоказанн¤ до застосуванн¤ анальгетичних засоб≥в. ѕоб≥чн≥ ефекти. √остре отруЇнн¤ наркотичними анальгетичними засобами.  л≥н≥чн≥ про¤ви та заходи допомоги. ’арактеристика налорф≥ну г≥дрохлориду, налоксону, налтрексону. л≥карська залежн≥сть, що виникаЇ до наркотичних анальгетик≥в, кл≥н≥чн≥ про¤ви, пон¤тт¤ про абстинентний синдром, методи л≥куванн¤. Ќаркоман≥¤ ¤к соц≥ально-б≥олог≥чна проблема.

Ќенаркотичн≥ анальгетики.  ласиф≥кац≥¤ ненаркотичних анальгетик≥в за х≥м≥чною будовою. «агальна характеристика групи. ћехан≥зми аналгезуючоњ, жарознижувальноњ, протизапальноњ д≥њ. ‘армаколог≥чна характеристика препарат≥в. ѕор≥вн¤льна характеристика, поб≥чна д≥¤.

ѕсихотропн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤. «агальна характеристика. ѕон¤тт¤ про дислептики. Ќейролептики.  ласиф≥кац≥¤ нейролептик≥в за х≥м≥чною будовою. «агальна характеристика. ћехан≥зм антипсихотичноњ д≥њ нейролептик≥в. ‘армаколог≥чн≥ ефекти ам≥назину. ѕор≥вн¤льна характеристика, показанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чн≥ ефекти нейролептик≥в.  омб≥новане застосуванн¤ з препаратами ≥нших фармаколог≥чних груп. ѕон¤тт¤ про нейролептаналгез≥ю.

‘армаколог≥¤ транкв≥л≥затор≥в.  ласиф≥кац≥¤. ћехан≥зм транкв≥л≥зуючоњ д≥њ, пон¤тт¤ про бензод≥азеп≥нов≥ рецептори. ‘армаколог≥¤ хлозеп≥ду, сибазону (д≥азепаму), феназепаму. ѕор≥вн¤льна характеристика. ƒенн≥ транкв≥л≥затори. ѕон¤тт¤ про атипов≥ транкв≥л≥затори. ѕоказанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤ транкв≥л≥затор≥в, поб≥чн≥ ефекти транкв≥л≥затор≥в. Ћ≥карська залежн≥сть.  омб≥новане застосуванн¤ з препаратами ≥нших фармаколог≥чних груп. ѕон¤тт¤ про атаралгез≥ю.

‘армаколог≥¤ солей л≥т≥ю. Ћ≥т≥ю карбонат. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка, показанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чн≥ ефекти. √остре отруЇнн¤ сол¤ми л≥т≥ю. ƒопомога при отруЇнн≥.

—едативн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ седативних засоб≥в. ‘армаколог≥¤ бром≥д≥в. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чн≥ ефекти. Ѕром≥зм Ц кл≥н≥чн≥ ознаки, л≥куванн¤ та запоб≥ганн¤. —едативн≥ л≥карськ≥ засоби рослинного походженн¤ (настойка валер≥ани, настойка кропиви собачоњ, корвалдин).

ѕсихомоторн≥ стимул¤тори. «агальна характеристика групи психостимул¤тор≥в.  офењн-бензоат натр≥ю. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. ѕон¤тт¤ про психодислептики та амфетам≥ни. ‘ормуванн¤ залежност≥, соц≥альне значенн¤. ‘армаколог≥¤ антидепресант≥в.  ласиф≥кац≥¤ антидепресант≥в за механ≥змом д≥њ та х≥м≥чною будовою. ѕор≥вн¤льна характеристика. ѕоб≥чн≥ ефекти антидепресант≥в.

‘армаколог≥¤ ноотроп≥в.  ласиф≥кац≥¤ ноотропних засоб≥в. ћожлив≥ механ≥зми д≥њ. показанн¤ до застосуванн¤. ‘армаколог≥¤ п≥рацетаму, кав≥нтону, серм≥ону, пентоксиф≥л≥ну, натр≥ю оксибутирату. јдаптогени та актопротектори. ѕон¤тт¤ про адаптогени та актопротектори. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ќсновн≥ властивост≥ препарат≥в, пор≥вн¤льна характеристика. ‘армаколог≥¤ аналептик≥в.  ласиф≥кац≥¤ за механ≥змом д≥њ та х≥м≥чною будовою. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка корд≥ам≥ну, кофењн-бензоату натр≥ю, камфори, сульфокамфокањну, бемегриду, етим≥золу. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

—тимул¤тори диханн¤.  ласиф≥кац≥¤. ‘армаколог≥чна характеристика етим≥золу. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка, показанн¤ до застосуванн¤ стимул¤тор≥в диханн¤.

ѕротикашльов≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ протикашльових засоб≥в. «агальна характеристика препарат≥в. ѕоб≥чна д≥¤.

¬≥дхаркувальн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ в≥дхаркувальних засоб≥в за механ≥змом д≥њ. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка, поб≥чн≥ ефекти в≥дхаркувальних засоб≥в.

—тимул¤тори синтезу сурфактанту. «агальна характеристика стимул¤тор≥в синтезу сурфактанту. ‘армаколог≥чна характеристика амброксолу.

Ѕронхол≥тичн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ бронхол≥тик≥в. ‘армаколог≥¤ адреном≥метичних засоб≥в, ћ-хол≥ноблокатор≥в. ћ≥отропн≥ бронхол≥тики Ц теоф≥л≥н. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка, поб≥чн≥ ефекти. ћожлив≥сть застосуванн¤ протиалерг≥чних, десенсиб≥л≥зуючих засоб≥в. «агальна характеристика препарат≥в.

Ћ≥карськ≥ засоби, що застосовуютьс¤ при набр¤ку легень. “актика наданн¤ допомоги при набр¤ку легень, виб≥р л≥карських засоб≥в.

јнтиг≥пертензивн≥ л≥карськ≥ засоби. Ўл¤хи фармаколог≥чноњ корекц≥њ п≥двищеного артер≥ального тиску. —учасна кл≥н≥чна класиф≥кац≥¤ антиг≥пертензивних засоб≥в. ‘армаколог≥чна характеристика антиг≥пертензивних засоб≥в основноњ групи. Ћ≥карськ≥ засоби додатковоњ групи. ‘армаколог≥чна характеристика. ѕринципи комб≥нац≥њ антиг≥пертензивних препарат≥в. ѕор≥вн¤льна фармаколог≥чна характеристика наведених груп, швидк≥сть розвитку г≥потензивного ефекту. Ћ≥карська допомога при г≥пертон≥чному криз≥.

√≥пол≥п≥дем≥чн≥ л≥карськ≥ засоби. «агальна фармаколог≥чна характеристика г≥пол≥п≥дем≥чних засоб≥в, спр¤мован≥сть д≥њ.  ласиф≥кац≥¤ г≥пол≥п≥дем≥чних засоб≥в за механ≥змом д≥њ. ѕон¤тт¤ про анг≥опротектори. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка препарат≥в. «астосуванн¤ антикоагул¤нт≥в, антиоксидант≥в, анг≥опротектор≥в пр¤моњ д≥њ в л≥куванн≥ г≥перл≥п≥дем≥чних стан≥в. ’арактеристика препарат≥в. ћехан≥зм д≥њ. ѕоказанн¤ до застосуванн¤ та поб≥чна д≥¤.

 ард≥отон≥чн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ кард≥отон≥чних засоб≥в. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка серцевих гл≥козид≥в. ѕор≥вн¤льна характеристика строфантину, коргл≥кону, дигоксину, диг≥токсину, настою трави горицв≥ту. ѕоказанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чн≥ ефекти серцевих гл≥козид≥в. √остре та хрон≥чне отруЇнн¤ серцевими гл≥козидами. «аходи допомоги та проф≥лактика. ‘армаколог≥чна характеристика негл≥козидних кард≥отон≥чних засоб≥в. ƒобутам≥н, дофам≥н. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

ѕротиаритм≥чн≥ л≥карськ≥ засоби. «агальна фармаколог≥чна характеристика. ѕричини виникненн¤ аритм≥й та шл¤хи л≥куванн¤.  ласиф≥кац≥¤ протиаритм≥чних засоб≥в за показанн¤ми до застосуванн¤ та механ≥змом д≥њ. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка протиаритм≥чних засоб≥в з мембраностаб≥л≥зуючою д≥Їю. ѕор≥вн¤льна характеристика препарат≥в. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка п≥дгрупи л≥докањну г≥дрохлориду . ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

‘армаколог≥¤ етацизину, пропафенолу (ритм≥лену). Ѕета-адреноблокатори, блокатори кал≥Ївих та кальц≥Ївих канал≥в у л≥куванн≥ порушень ритму серцевоњ д≥¤льност≥. ћехан≥зм протиаритм≥чноњ д≥њ препарат≥в кал≥ю.

 ласиф≥кац≥¤ та загальна фармаколог≥чна характеристика антианг≥нальних препарат≥в. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка н≥трогл≥церину, поб≥чн≥ ефекти. ѕор≥вн¤льна фармаколог≥чна характеристика л≥карських засоб≥в, що м≥ст¤ть н≥трогл≥церин. ћехан≥зм д≥њ блокатор≥в кальц≥Ївих канал≥в (антагон≥ст≥в кальц≥ю). ‘армаколог≥чна характеристика. ќсобливост≥ застосуванн¤ в л≥куванн≥ хворих на ≥шем≥чну хворобу серц¤ бета-блокатор≥в, судинорозширювальних засоб≥в м≥отропноњ д≥њ, рефлекторного типу д≥њ та енергозабезпечувальних засоб≥в. ѕоказанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. ѕон¤тт¤ про синдром ? ? обкраданн¤ ? ? . ѕринципи комплексноњ терап≥њ ≥нфаркту м≥окарда. «агальна характеристика фармаколог≥чних груп.

—ечог≥нн≥ препарати.  ласиф≥кац≥¤ за х≥м≥чною будовою, локал≥зац≥Їю, активн≥стю та механ≥змом д≥њ. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка фуросем≥ду, дихлот≥азиду, клопам≥ду, кислоти етакриновоњ, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. ѕор≥вн¤льна фармаколог≥чна характеристика препарат≥в, що збер≥гають кал≥й. ѕон¤тт¤ про форсований д≥урез. ќсмотичн≥ д≥уретики. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чна д≥¤. Ћ≥карськ≥ рослини, що мають сечог≥нну д≥ю. ѕринцип комб≥нованого застосуванн¤ сечог≥нних препарат≥в.

ѕротиподагричн≥ л≥карськ≥ засоби. ‘армаколог≥чна корекц≥¤ порушень обм≥ну пурин≥в в орган≥зм≥.  ласиф≥кац≥¤ засоб≥в, що пригн≥чують утворенн¤ сечовоњ кислоти, та засоб≥в, що прискорюють виведенн¤ солей сечовоњ кислоти. «агальна характеристика, поб≥чн≥ ефекти.

Ћ≥карськ≥ засоби, що впливають на м≥ометр≥й. «агальна характеристика засоб≥в, що стимулюють скоротливу активн≥сть м≥ометр≥ю (утеротон≥ки). ѕрепарати простагландин≥в, гормональн≥ препарати, препарати кальц≥ю, хол≥ном≥метики, л≥карськ≥ засоби р≥зних х≥м≥чних груп. Ћ≥карськ≥ засоби, що використовуютьс¤ дл¤ припиненн¤ матковоњ кровотеч≥. ‘армаколог≥чна характеристика алкалоњд≥в маткових р≥жк≥в. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чна д≥¤, гостре та хрон≥чне отруЇнн¤, допомога при отруЇнн≥. Ћ≥карськ≥ засоби, що знижують тонус та скоротливу активн≥сть м≥ометр≥ю, розслаблюють шийку матки.

Ћ≥карськ≥ засоби, що впливають на апетит. «агальна фармаколог≥чна характеристика, класиф≥кац≥¤ засоб≥в, що впливають на апетит ≥ використовуютьс¤ дл¤ л≥куванн¤ анорекс≥њ та булем≥њ. Ћ≥карськ≥ засоби, що стимулюють апетит.

јнорексигенн≥ л≥карськ≥ засоби: класиф≥кац≥¤, пор≥вн¤льна характеристика, поб≥чн≥ ефекти. ‘армаколог≥¤ фепранону, мазиндолу.

Ѕлювотн≥ та протиблювотн≥ л≥карськ≥ засоби. ћехан≥зм д≥њ блювотних засоб≥в та њх застосуванн¤. ‘армаколог≥чна характеристика блювотних засоб≥в центральноњ та рефлекторноњ д≥њ.«агальна характеристика протиблювотних засоб≥в: нейролептик≥в, ћ-хол≥ноблокатор≥в, антиг≥стам≥нних, препарат≥в ментолу та м≥сцевоанестизуючих засоб≥в. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка метоклопрам≥ду (реглан, церукал). ѕоб≥чн≥ ефекти.

Ћ≥карськ≥ засоби, що використовуютьс¤ при порушенн¤х функц≥њ залоз шлунка. «агальна фармаколог≥чна характеристика засоб≥в, що стимулюють секрец≥ю залоз шлунка та застосовуютьс¤ з метою д≥агностики ≥ зам≥сноњ терап≥њ.  ласиф≥кац≥¤ та загальна фармаколог≥чна характеристика засоб≥в, що пригн≥чують секрец≥ю залоз шлунка. ¬икористанн¤ в комплексному л≥куванн≥ виразковоњ хвороби шлунка, дванадц¤типалоњ кишки та г≥перацидного гастриту. ‘армаколог≥чна характеристика блокатор≥в г≥стам≥нових Ќ 2-рецептор≥в, пор≥вн¤льна характеристика препарат≥в. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка ћ-хол≥ноблокатор≥в. ѕоб≥чн≥ ефекти. ‘армаколог≥чна характеристика блокатор≥в протонного насосу.

јнтацидн≥ л≥карськ≥ засоби. «агальна фармаколог≥чна характеристика засоб≥в, що знижують п≥двищену кислотн≥сть шлункового соку. ‘армакодинам≥ка натр≥ю г≥дрокарбонату ¤к антацидного засобу, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. ‘армаколог≥¤ магн≥ю оксиду, алюм≥н≥ю г≥дроксиду. ѕор≥вн¤льна характеристика антацидних засоб≥в. ѕринципи комб≥нац≥њ. ¬икористанн¤ комб≥нованих препарат≥в (альмагель та маалокс) у кл≥н≥чн≥й практиц≥.

ѕон¤тт¤ про гастропротектори. «агальна фармаколог≥чна характеристика препарат≥в, що в≥дтворюють механ≥чний захист слизовоњ оболонки (сукралфат, в≥смуту субцитрат), та препарат≥в, що п≥двищують ст≥йк≥сть слизовоњ оболонки до д≥њ пошкоджувальних фактор≥в (м≥зопростол).

Ћ≥карськ≥ засоби, що використовують при порушенн≥ екскреторноњ функц≥њ п≥дшлунковоњ залози.  ласиф≥кац≥¤ засоб≥в, що стимулюють екскреторну функц≥ю п≥дшлунковоњ залози та використовуютьс¤ з метою зам≥сноњ терап≥њ. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

’арактеристика л≥карських засоб≥в, що гальмують екскреторну активн≥сть п≥дшлунковоњ залози. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

∆овчог≥нн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤. «агальна характеристика засоб≥в, що стимулюють утворенн¤ жовч≥. ћехан≥зм д≥њ жовчог≥нних засоб≥в, що м≥ст¤ть жовч та натуральн≥ жовчн≥ кислоти, рослинного походженн¤, синтетичн≥ препарати.

‘армаколог≥чна характеристика засоб≥в, що п≥дсилюють в≥дток жовч≥. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

√епатопротектори та холел≥тол≥тичн≥ л≥карськ≥ засоби. ћехан≥зм д≥њ засоб≥в, що стимулюють функц≥ю печ≥нки. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

«агальна характеристика холел≥тол≥тичних препарат≥в. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

ѕроносн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ проносних засоб≥в за локал≥зац≥Їю д≥њ та походженн¤м. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка , показанн¤ до застосуванн¤ сольових проносних засоб≥в. «астосуванн¤ при гострих отруЇнн¤х. ‘армаколог≥чна характеристика проносних засоб≥в, що м≥ст¤ть антрагл≥козиди. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ‘армаколог≥¤ ол≥њ рициновоњ. ѕоказанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤. —интетичн≥ проносн≥ Ћ≥карськ≥ засоби. ћехан≥зм д≥њ. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

 омб≥нован≥ препарати з послаблюючою д≥Їю.

«агальна характеристика засоб≥в, що мають протипроносну д≥ю (вТ¤жуч≥, адсорбуюч≥, обвол≥каюч≥, препарати рослин Ц зв≥робою, чорниц≥).

‘армаколог≥¤ лоперам≥ду г≥дрохлориду (≥мод≥ум). ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чна д≥¤. ¬≥трогонн≥ л≥карськ≥ засоби: препарати мТ¤ти перцевоњ, кв≥т≥в ромашки.

Ћ≥карськ≥ засоби, що впливають на систему кров≥.  ласиф≥кац≥¤. «агальна характеристика л≥карських засоб≥в, що впливають на кровотворенн¤.

—тимул¤тори еритропоезу.  ласиф≥кац≥¤ та загальна характеристика стимул¤тор≥в еритропоезу. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. Ћ≥карськ≥ засоби, що використовують при г≥похромн≥й анем≥њ. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка препарат≥в зал≥за.

 омб≥нован≥ препарати (ферковен, ферроплекс). ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чна д≥¤. √остре отруЇнн¤ препаратами зал≥за та заходи допомоги. ‘армаколог≥¤ коам≥ду. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чна д≥¤.

‘армаколог≥чна характеристика засоб≥в, що використовуютьс¤ дл¤ л≥куванн¤ г≥перхромноњ анем≥њ. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка ц≥анокобалам≥ну та кислоти фол≥Ївоњ.

‘≥тотерапевтичн≥ л≥карськ≥ засоби та л≥карськ≥ засоби тваринного походженн¤, що використовують при анем≥чних станах.

Ћ≥карськ≥ засоби, що впливають на лейкопоез. ћехан≥зм д≥њ стимул¤тор≥в лейкопоезу. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

«агальна характеристика засоб≥в, що пригн≥чують лейкопоез. ѕоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤.

 ласиф≥кац≥¤ засоб≥в, що використовують дл¤ проф≥лактики та л≥куванн¤ тромбозу. «агальна характеристика засоб≥в, що зменшують агрегац≥ю тромбоцит≥в. ћехан≥зм д≥њ та показанн¤ до застосуванн¤.

 ласиф≥кац≥¤ антикоагул¤нт≥в. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка гепарину. ѕоказанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чна д≥¤. ѕередозуванн¤ гепарину, допомога. ѕрепарати низькомолекул¤рних гепарин≥в. јнтикоагул¤нти непр¤моњ д≥њ. ‘армаколог≥¤ пох≥дних 4-оксикумарину та ≥нданд≥ону. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чна д≥¤ непр¤мих антикоагул¤нт≥в.

«агальна характеристика ф≥бринол≥тичних засоб≥в. ‘армаколог≥¤ ф≥бринол≥зину, стрептол≥ази, альтеплази (актил≥зе). ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чна д≥¤.

 ласиф≥кац≥¤ коагул¤нт≥в. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка в≥касолу. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

‘армаколог≥¤ засоб≥в, що п≥двищують зс≥данн¤ кров≥.

ѕоказанн¤ до застосуванн¤ антиф≥бринол≥тичн≥х засоб≥в.

ѕлазмозам≥нн≥ р≥дини. «агальна характеристика плазмозам≥нник≥в. ‘армакодинам≥ка та показанн¤ до застосуванн¤ сольових розчин≥в, лужних розчин≥в, цукр≥в, препарат≥в, що м≥ст¤ть компоненти кров≥ людини, синтетичн≥ препарати.

ѕрепарати дл¤ парентерального живленн¤.

јнтисептичн≥ та дез≥нф≥куюч≥ л≥карськ≥ засоби. ѕон¤тт¤ про антисептику та дез≥нфекц≥ю. ≤стор≥¤ застосуванн¤ антисептичних засоб≥в. ¬имоги до сучасних антисептичних засоб≥в.

 ласиф≥кац≥¤ антисептичних та дез≥нф≥куючих засоб≥в за х≥м≥чною будовою. ‘армаколог≥¤ антисептичних та дез≥нф≥куючих речовин неорган≥чноњ природи. ћехан≥зм д≥њ галоген≥в та галогенвм≥сних сполук. ѕоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. √остре отруЇнн¤ та заходи допомоги.

ћехан≥зм д≥њ, показанн¤ до застосуванн¤ окисник≥в: пероксид водню, кал≥ю перманганат. «алежн≥сть фармаколог≥чноњ д≥њ в≥д концентрац≥њ розчину. јнтисептична та дез≥нф≥куюча д≥¤ препарат≥в кислот та луг≥в (кислота борна, розчин ам≥аку).

‘армаколог≥¤ препарат≥в солей важких метал≥в. ћехан≥зм д≥њ, умови, ¤к≥ визначають протим≥кробну активн≥сть препарат≥в солей важких метал≥в. –¤д Ўм≥деберга. ќсобливост≥ використанн¤ препарат≥в ртут≥, свинцю, ср≥бла, в≥смуту, м≥д≥, цинку. ѕоб≥чн≥ ефекти препарат≥в солей важких метал≥в. √остре отруЇнн¤. ƒопомога при гострому отруЇнн≥ сол¤ми важких метал≥в, принципи антидотноњ терап≥њ.

‘армаколог≥¤ антисептичних та дез≥нф≥куючих засоб≥в орган≥чноњ природи. ѕох≥дн≥ ароматичного р¤ду. ћехан≥зм д≥њ препарат≥в групи фенолу. ѕоб≥чн≥ ефекти. √остре отруЇнн¤ фенолом, допомога.

ћехан≥зм д≥њ н≥трофурану, показанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤. ѕор≥вн¤льна характеристика препарат≥в.

ћехан≥зм протим≥кробноњ д≥њ препарат≥в барвник≥в. ‘армаколог≥чна характеристика препарат≥в. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

јнтисептики - пох≥дн≥ ал≥фатичного р¤ду. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка формальдег≥ду. ѕоб≥чна д≥¤. ћехан≥зм протим≥кробноњ д≥њ спирту етилового. ‘армаколог≥¤ поверхневоактивних речовин. ћехан≥зм д≥њ, показанн¤ до застосуванн¤ детергент≥в.

јнтиб≥отики.  ласиф≥кац≥¤ х≥м≥отерапевтичних засоб≥в. ѕон¤тт¤ про антиб≥оз, антиб≥отики, спектр д≥њ антиб≥отик≥в. ≤стор≥¤ в≥дкритт¤ та впровадженн¤ антиб≥отик≥в у медичну практику. ѕринципи антиб≥отикотерап≥њ.  ласиф≥кац≥¤ антиб≥отик≥в за х≥м≥чною будовою, спектром та механ≥змом д≥њ.

√рупа пен≥цил≥н≥в.  ласиф≥кац≥¤. ћехан≥зм, спектр та тривал≥сть д≥њ. Ўл¤хи введенн¤. ‘армаколог≥чна характеристика препарат≥в групи пен≥цил≥ну. ѕор≥вн¤льна характеристика препарат≥в, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ та токсичн≥ ефекти. јнаф≥лактичний шок на пен≥цил≥ни та заходи допомоги. ѕринципи та мета комб≥нац≥њ препарат≥в пен≥цил≥нового р¤ду з ≥нг≥б≥торами бета-лактамаз: клавулановою кислотою, сульбактамом, азобактамом.

‘армаколог≥¤ антиб≥отик≥в групи цефалоспорин≥в.  ласиф≥кац≥¤ препарат≥в за шл¤хами введенн¤ та покол≥нн¤ми (генерац≥¤ми). ћехан≥зм та спектр д≥њ. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕор≥вн¤льна характеристика препарат≥в групи цефалоспорин≥в. ѕоб≥чна д≥¤ цефалоспорин≥в.

јнтиб≥отики групи макрол≥д≥в та азал≥д≥в. «агальна характеристика, механ≥зм та спектр д≥њ, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. ‘армаколог≥чна характеристика еритром≥цину, кларитром≥цину, азитром≥цину. ѕринципи комб≥нац≥њ з препаратами ≥нших груп (тетрацикл≥нами).

јнтиб≥отики групи тетрацикл≥ну. ‘армакок≥нетика, механ≥зм та спектр д≥њ, показанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти та њх запоб≥ганн¤.

јнтиб≥отики групи левом≥цетину (левом≥цетин). ћехан≥зм д≥њ та спектр д≥њ, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤, можлив≥сть розвитку т¤жкоњ ≥нтоксикац≥њ у немовл¤т.  омб≥нац≥¤ з ≥ншими протим≥кробними препаратами.

‘армаколог≥¤ препарат≥в ам≥ногл≥козид≥в, класиф≥кац≥¤. ѕор≥вн¤льна характеристика, механ≥зм д≥њ, показанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. ѕринципи комб≥нац≥њ з ≥ншими протим≥кробними препаратами.

јнтиб≥отики групи цикл≥чних пол≥пептид≥в (пол≥м≥ксини). ћехан≥зм та спектр д≥њ, показанн¤ до застосуванн¤, шл¤хи введенн¤, поб≥чна д≥¤.

—ульфан≥лам≥дн≥ препарати.  ласиф≥кац≥¤ за тривал≥стю д≥њ та за особливост¤ми фармакок≥нетики. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка сульфан≥лам≥д≥в. —пектр протим≥кробноњ д≥њ, чутлив≥сть м≥кроорган≥зм≥в до препарат≥в ц≥Їњ групи. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чна д≥¤ та шл¤хи њњ запоб≥ганн¤. ѕор≥вн¤льна характеристика препарат≥в. ћета комб≥нац≥њ сульфан≥лам≥д≥в з триметопримом та кислотою сал≥циловою.

—интетичн≥ протим≥кробн≥ л≥карськ≥ засоби. ѕох≥дн≥ х≥нол≥ну.  ласиф≥кац≥¤, механ≥зм д≥њ, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. ’арактеристика препарат≥в. ќсоблив≥сть застосуванн¤ в медичн≥й практиц≥ пох≥дних фторх≥нолону.

ѕротигрибков≥ (протим≥козн≥) л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ протим≥козних засоб≥в за походженн¤м та призначенн¤м. ‘армаколог≥чна характеристика антиб≥отик≥в пол≥Їновоњ структури та протигрибкових препарат≥в ≥нших груп. ѕоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤.

ѕротив≥русн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ против≥русних препарат≥в за механ≥змом д≥њ та показанн¤ми до застосуванн¤. ‘армаколог≥чна характеристика препарат≥в, що призначають хворим на грип. ќсобливост≥ застосуванн¤. Ћ≥карськ≥ засоби, що застосовують при герпетичн≥й ≥нфекц≥њ.

ћожливост≥ використанн¤ против≥русних засоб≥в у комплексному л≥куванн≥ хворих на —Ќ≤ƒ.

ѕротисиф≥л≥тичн≥ л≥карськ≥ засоби. «агальна характеристика протисиф≥л≥тичних засоб≥в. ѕринципи л≥куванн¤ сиф≥л≥су.  ласиф≥кац≥¤ протисиф≥л≥тичних препарат≥в. ќсобливост≥ використанн¤ антиб≥отик≥в, препарат≥в в≥смуту в л≥куванн≥ сиф≥л≥су.

ѕротитуберкульозн≥ препарати. ќсновн≥ принципи л≥куванн¤ та проф≥лактики туберкульозу.  ласиф≥кац≥¤ препарат≥в, що застосовуютьс¤ дл¤ л≥куванн¤ туберкульозу. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка пох≥дних г≥дразиду ≥зон≥котиновоњ кислоти. ѕоб≥чн≥ ефекти, що виникають при тривалому використанн≥ та шл¤хи њх запоб≥ганн¤. ‘армаколог≥чна характеристика рифамп≥цину. ќсобливост≥ тривалого застосуванн¤.

ѕрепарати антиб≥отик≥в у л≥куванн≥ туберкульозу. ‘армаколог≥чна характеристика препарат≥в р≥зних х≥м≥чних груп: ет≥онам≥д, прот≥онам≥д, етамбутол, п≥разинам≥д, ципрофлоксацин, офлоксацин, натр≥ю пара-ам≥носал≥цилат. ѕоб≥чн≥ ефекти.

ѕротипротозойн≥ л≥карськ≥ засоби. ѕротимал¤р≥йн≥ л≥карськ≥ засоби. ќсновн≥ принципи проф≥лактики та л≥куванн¤ мал¤р≥њ.  ласиф≥кац≥¤ протимал¤р≥йних засоб≥в. ћехан≥зм д≥њ.

‘армаколог≥чна характеристика х≥нгам≥ну, хлоридину, х≥н≥ну, примах≥ну, х≥ноциду. ѕоказанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤. ћедикаментозна терап≥¤ мал¤р≥йноњ коми.

Ћ≥карськ≥ засоби, що використовують дл¤ л≥куванн¤ трихомонозу. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка метрон≥дазолу. ѕоказанн¤ до застосуванн¤ та поб≥чна д≥¤. “ин≥дазол та фуразол≥дон у л≥куванн≥ трихомонозу.

Ћ≥карськ≥ засоби дл¤ л≥куванн¤ хворих на хлам≥д≥оз. ‘армаколог≥чна характеристика макрол≥д≥в, доксицикл≥ну, метрон≥дазолу.

Ћ≥карськ≥ засоби, що використовують дл¤ л≥куванн¤ хворих на амеб≥аз.  ласиф≥кац≥¤ протиамебних препарат≥в. ‘армаколог≥чна характеристика метрон≥дазолу, еметину г≥дрохлориду, х≥нгам≥ну, х≥н≥офону, тетрацикл≥н≥в.

Ћ≥карськ≥ засоби дл¤ л≥куванн¤ хворих на л¤мбл≥оз. ‘армаколог≥чна характеристика метрон≥дазолу, тин≥дазолу, фуразол≥дону.

Ћ≥карськ≥ засоби, що застосовують дл¤ л≥куванн¤ хворих на токсоплазмоз. ‘армаколог≥чна характеристика хлоридину, х≥нгам≥ну, ам≥нох≥нолу, сульфан≥лам≥дних препарат≥в.

ѕротигельм≥нтн≥ (протиглисн≥) препарати.  ласиф≥кац≥¤ протигельм≥нтних препарат≥в. ќсобливост≥ застосуванн¤ при р≥зних видах гельм≥нтозу. ‘армаколог≥чна характеристика засоб≥в, що застосовують дл¤ л≥куванн¤ кишкового гельм≥нтозу. ‘армакок≥нетика та фармакодинам≥ка, спектр д≥њ мебендазолу. ѕоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤.

ќсобливост≥ застосуванн¤ левам≥золу, п≥рантелу, п≥перазину адип≥нату, нафтамону.

Ћ≥карськ≥ засоби, що застосовують при позакишковому гельм≥нтоз≥ (празиквантел).

ѕротипухлинн≥ (протибластомн≥) л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ та загальна характеристика протипухлинних засоб≥в. ћехан≥зм д≥њ, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤ алк≥луючих протипухлинних засоб≥в, антиметабол≥т≥в, алкалоњд≥в, антиб≥отик≥в, гормональних препарат≥в та њх антагон≥ст≥в, фермент≥в, засоб≥в тваринного походженн¤. ”складненн¤ х≥м≥отерап≥њ, проф≥лактика та л≥куванн¤. ѕон¤тт¤ про рад≥о≥зотопн≥ препарати, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤.

¬≥там≥нн≥ препарати. “ерап≥¤ в≥там≥нними препаратами та њњ види.  ласиф≥кац≥¤ в≥там≥нних препарат≥в. «агальна характеристика водорозчинних в≥там≥нних препарат≥в. ‘армаколог≥¤ т≥ам≥ну бром≥ду, рибофлав≥ну, п≥ридоксину, кислоти н≥котиновоњ, ц≥анокобалам≥ну, кислоти фол≥Ївоњ, кислоти аскорб≥новоњ, кальц≥ю пангамату, кальц≥ю пантотенату. ѕоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. ѕон¤тт¤ про б≥офлавоноњди, коферментн≥ препарати

¬≥там≥нн≥ препарати. «агальна характеристика жиророзчинних в≥там≥нних препарат≥в. ‘армаколог≥¤ ретинолу ацетату, ергокальциферолу, токоферолу ацетату, в≥касолу. ѕоказанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤. ѕоб≥чн≥ ефекти жиророзчинних в≥там≥нних препарат≥в. ѕол≥в≥там≥нн≥ препарати. ѕон¤тт¤ про антив≥там≥ни.

√ормональн≥ препарати г≥поталамуса та г≥поф≥за. ћехан≥зм д≥њ кортикотроп≥ну, показанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. —интетичн≥ аналоги кортикотроп≥ну.

‘армаколог≥чна характеристика гонадотропних гормональних препарат≥в.

‘армакодинам≥ка препарат≥в задньоњ частки г≥поф≥за. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

‘армаколог≥¤ гормональних препарат≥в щитопод≥бноњ залози. јнтитиреоњдн≥ препарати. ѕоказанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. ѕрепарати кальцитон≥ну. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

√≥погл≥кем≥чн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ г≥погл≥кем≥чних засоб≥в. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка, показанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤ ≥нсул≥ну. ѕоб≥чна д≥¤. ќсобливост≥ використанн¤ при г≥пергл≥кем≥чн≥й ком≥. ѕередозуванн¤ ≥нсул≥ну, допомога при г≥погл≥кем≥чн≥й ком≥. ѕрепарати ≥нсул≥ну пролонгованоњ д≥њ.

—интетичн≥ протид≥абетичн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤, механ≥зм д≥њ, показанн¤ до застосуванн¤. ѕор≥вн¤льна характеристика, поб≥чн≥ ефекти.

√ормональн≥ препарати глюкокортикоњд≥в. ‘армаколог≥чн≥ ефекти, показанн¤, протипоказанн¤ до застосуванн¤, режим дозуванн¤. ѕор≥вн¤льна характеристика. ѕоб≥чн≥ ефекти глюкокортикоњд≥в.

—татев≥ гормони.  ласиф≥кац≥¤ статевих гормон≥в. «агальна характеристика ж≥ночих статевих гормон≥в. ћехан≥зм д≥њ та показанн¤ до застосуванн¤ естроген≥в, антиестрогенних препарат≥в, гестагенних препарат≥в, антигестагенних засоб≥в. ѕоб≥чн≥ ефекти препарат≥в ж≥ночих статевих гормон≥в та њх антагон≥ст≥в.

ѕротизапл≥дн≥ (контрацептивн≥) л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤, принципи комб≥нац≥њ, показанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. ѕор≥вн¤льна характеристика контрацептивних препарат≥в.

ѕрепарати чолов≥чих статевих гормон≥в. ‘армаколог≥чна характеристика. ѕоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чн≥ ефекти. јнтагон≥сти андрогенних гормон≥в.

‘ерментн≥ препарати та ≥нг≥б≥тори фермент≥в.  ласиф≥кац≥¤ ферментних препарат≥в. ћехан≥зм д≥њ та показанн¤ до застосуванн¤ препарат≥в пептидаз, протеаз, нуклеаз, г≥алуроновоњ кислоти. ‘≥бринол≥тичн≥ л≥карськ≥ засоби.  омб≥нован≥ ферментн≥ препарати. ѕоказанн¤ до њх застосуванн¤.

«агальна характеристика ≥нг≥б≥тор≥в фермент≥в.  ласиф≥кац≥¤. ѕоказанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤.

ѕротизапальн≥ препарати.  ласиф≥кац≥¤ протизапальних засоб≥в. ќсновна спр¤мован≥сть д≥њ. ’арактеристика стероњдних протизапальних засоб≥в, механ≥зм д≥њ, показанн¤ та протипоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤.

‘армаколог≥¤ нестероњдних протизапальних засоб≥в. ѕор≥вн¤льна характеристика препарат≥в за ступенем ≥нг≥буванн¤ циклооксигеназ Ц 1 та Ц 2 та вираженост≥ протизапальноњ д≥њ. ѕоб≥чн≥ ефекти препарат≥в та заходи њх запоб≥ганн¤.

ѕротиалерг≥чн≥ л≥карськ≥ засоби.  ласиф≥кац≥¤ та загальна характеристика протиалерг≥чних засоб≥в.

Ћ≥карськ≥ засоби, що використовують при г≥перчутливост≥ негайного типу (глюкокортикоњди, протиг≥стам≥нн≥, ≥нг≥б≥тори ф≥бринол≥зу, адреном≥метики, хол≥ноблокатори, спазмол≥тики, бронхол≥тики). ќсобливост≥ застосуванн¤. ѕон¤тт¤ про г≥стам≥нов≥ рецептори. ‘армаколог≥¤ протиг≥стам≥нних препарат≥в Ц блокатор≥в г≥стам≥нових Ќ 1-рецептор≥в. ѕор≥вн¤льна характеристика, поб≥чна д≥¤. Ѕлокатори г≥стам≥нових Ќ 2-рецептор≥в.

‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка, показанн¤ до застосуванн¤ кромол≥ну натр≥ю, кетотифену.

ѕринципи допомоги при анаф≥лактичному шоку.

Ћ≥карськ≥ засоби, що впливають на ≥мун≥тет.  ласиф≥кац≥¤ стимул¤тор≥в ≥мун≥тету. ‘армаколог≥¤ препарат≥в тимусу, бактер≥ального походженн¤, стимул¤тор≥в лейкопоезу, пох≥дних ≥м≥дазолу, ≥нтерферон≥в та вакцин.

≤муносупресивн≥ л≥карськ≥ засоби (антиметабол≥ти, алк≥луюч≥ сполуки, глюкокортикоњди, ферментн≥ препарати). ѕоказанн¤ до застосуванн¤, поб≥чна д≥¤.

ѕрепарати кислот, луг≥в. ћ≥сцева та резорбтивна д≥¤ кислот та луг≥в. ѕоказанн¤ до застосуванн¤. ѕрепарати кислот та луг≥в. √остре отруЇнн¤ кислотами та лугами. «аходи допомоги.

ѕрепарати лужних ≥ лужноземельних метал≥в. ѕрепарати натр≥ю: натр≥ю хлорид. ‘армаколог≥чн≥ ефекти ≥зотон≥чного, г≥пертон≥чного та г≥потон≥чного розчину натр≥ю хлориду. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

ѕрепарати кал≥ю. ‘армакодинам≥ка, показанн¤ до застосуванн¤.

ѕрепарати магн≥ю: магн≥ю сульфат. ‘армакок≥нетика, фармакодинам≥ка. «алежн≥сть ефекту в≥д шл¤ху введенн¤. ѕоказанн¤ до застосуванн¤.

ѕрепарати кальц≥ю: кальц≥ю хлорид, кальц≥ю глюконат. ‘армаколог≥чн≥ ефекти, показанн¤ до застосуванн¤, шл¤хи введенн¤.

ќсновн≥ принципи фармакотерап≥њ гострих отруЇнь л≥карськими засобами. ѕричини гострих отруЇнь. —имптоми гострих отруЇнь л≥карськими засобами р≥зних фармаколог≥чних груп. ћетоди активноњ детоксикац≥њ, використанн¤ блювотних, проносних, обвол≥каючих, вТ¤жучих засоб≥в та адсорбент≥в. «астосуванн¤ активних сечог≥нних засоб≥в з метою видаленн¤ токсичних речовин з кров≥ (форсований д≥урез), використанн¤ гемод≥ал≥зу, перитонеального д≥ал≥зу, г≥пербаричноњ оксигенац≥њ, гемо- та л≥мфосорбц≥њ.

ѕон¤тт¤ про антидоти. ¬иди антидотноњ терап≥њ. ‘армаколог≥¤ ун≥т≥олу, ацетилцистењну, тетацину-кальц≥ю, пен≥цилам≥ну, дефероксам≥ну, реактиватор≥в хол≥нестерази. Ћ≥куванн¤ передозувань наркотичними препаратами та пох≥дними бензод≥азеп≥н≥в. ѕринципи симптоматичноњ терап≥њ гострих отруЇнь.

Хостинг от uCoz