GrigaOnline - лікарські рослини України та фармакологія
Фітотерапія | Фармакологія | Форум | Про авторів
А Б В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ Я

Цiлюща сила лiкарських рослин
Давно в народній медицині всіх країн світу для лікування самих різних захворювань з успіхом використовують лікарські рослини - фітотерапію.
Попри всі досягнення у лiкуваннi захворювань хіміопрепаратами, деякi з останніх, на жаль, мають негативний вплив на органiзм. Тому цiлком виправданий пошук препаратiв i засобiв, якi можна було б з успiхом використовувати у пролонгованому лiкуваннi, а саме: в амбулаторно - полiклiнiчних умовах, на "міжмедикаментозному" реабілітаційному етапi. Лікування лікарськими рослинами не можна розглядати як самостійний і єдиний метод, хоч при лікуванні ряду захворювань можна обмежитися тільки фітотерапією. При лікуванні деяких захворювань фітотерапію можна розцінювати як підтримуючий метод лікування для попередження рецидивів, загострень, покращення результатів амбулаторного, стаціонарного або санаторного лікування.
На територiї Підкарпато-Тисянського регiону росте бiля 2500 видiв рослин.
Лiкарськi рослини в нашому життi виконують такi важливi функцiї. Вони забезпечують:
1. Задоволення потреб у поживних речовинах.
2. Вплив на нервову систему.
3. Мобiлiзацiю захисних сил органiзму.
4. Посилення припливу кровi до окремих органiв.
5. Активізацію секреторної функцiї.
6. Посилення подiлу клiтин.
7. Надходження бiлкiв та iнших речовин.
8. Припинення кровотечi.
9. Пригнiчення активностi шкідливих мiкроорганiзмiв.
10. Посилення ферментної системи органiзму.
11. Протиалергiчний вплив.
Лiкувальна дiя рослин пов'язана з хiмiчними речовинами, що мiстяться в них. Це алкалоїди, глiкозиди, флавоноїди, сапонiни, кумарини, вiтамiни, ферменти, вуглеводи, ефiрнi олiї, макро- та мiкроелементи, гiркоти, дубильнi речовини та iншi сполуки.

Locations of visitors to this page
Хостинг от uCoz